Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Tjaša Hauptman: Povezanost socialne opore s psihološkim blagostanjem pri dijakih športnikih
 2. Mojca Drnovšek: Vodena vadba in malčkov zgodnji zaznavnogibalni razvoj
 3. Bojan Šebjan: Povezanost notranje motivacije dijakov za športno vzgojo z njihovimi stališči do učitelja športne vzgoje

Diplomska dela (19)

 1. Maja Recek: Dileme tekmovalnega športa otrok in mladostnikov
 2. Hojka-Ana Šober: Zaznavanje vpliva športa na nacionalno identiteto Slovencev
 3. Urša Horvat: Vloga vadbe v zgodnjem razvoju motorične kontrole
 4. Tomaž Paravan: Migracije odbojkaric in odbojkarjev v okviru Odbojkarske zveze Slovenije med letoma 2003 in 2013
 5. Sašo Letnikoski: Mnenja in stališča balinarjev o balinanju
 6. Jernej Juteršnik: Analiza osipa perspektivnih košarkaric v prehodu iz mladinske v člansko kategorijo
 7. Denis Milošič: Anksioznost in koncentracija pri mladih smučarjih
 8. Jure Prinčič: Analiza osipa perspektivnih košarkarjev v prehodu iz mladinske v člansko kategorijo
 9. Nina Petkovšek: Pomen socialne opore ob poškodbi rokometašev
 10. Leon Grobljar: Struktura vrednot smučarjev skakalcev
 11. Andraž Rotovnik: Vpliv starševskih vedenj na pojav različnih oblik perfekcionizma pri mladih športnikih
 12. Rimi Pavlović: Vpliv vodene vadbe na spreminjanje življenjskega sloga in raven splošne vzdržljivosti neaktivnih odraslih iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom
 13. Anja Špindler: Značilnosti dvojne kariere v športnih panogah z zgodnjim vrhom
 14. Irena Verstovšek: Povezanost telesne samopodobe in gibalne učinkovitosti učencev v zadnjem triletju osnovne šole
 15. Kristian Vrečič: Otrokov gibalni razvoj in pomen športne aktivnosti: longitudinalna telesna, funkcionalna in mišična adaptacija
 16. Jelka Lenard: Agresivnost odbojkarjev in odbojkaric
 17. Nada Mali: Učenčeva mapa dosežkov-portfolio
 18. Robert Rogelj: Dejavniki motivacije in skupinske dinamike pri plesalcih hip-hopa
 19. Jasna Gradišar: Medosebni odnosi med športnimi plesalci in njihovimi starši

Druga dela (1)

 1. Maja Zupančič, Tina Kavčič, Saša Cecić Erpič: Vzdolžna primerjava malčkove igre z igračami v interakciji z mamo in s testatorko