Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Vlasta Pezdirc: Športna aktivnost in spremljanje športnih dogodkov dijakov in dijakinj belokranjskih srednjih šol

Diplomska dela (53)

 1. Mateja Hohkraut: Korelacija med samopodobo in učenjem izvajanja dihalnih vaj pri mladih športnih plezalcih
 2. Petra Humar: Pohodništvo in kolesarstvo
 3. Maja Sušin: Telesna pripravljenost zaposlenih v Centru za socialno delo Gornja Radgona in priporočila za vadbo
 4. Urban Žitnik: Zavarovana plezalna pot po pobočju Grančišča v Mojstrani
 5. Luka Čaleta: Družabne igre kot sredstvo za popestritev športne dejavnosti
 6. Maja Kavčič: Opremljenost ljudi, ki v zimskih razmerah zahajajo v gore
 7. Luka Čadež: Primerjava soteskanja v Sloveniji, Avstriji in Italiji
 8. Jure Burnik: Izbrani turni in alpinistični smuki v Julijskih Alpah in Karavankah ter variantno smučanje
 9. David Debeljak: Računalniška aplikacija za vodenje vadbe športnega plezanja
 10. Andraž Gregorčič: Elektromiografija upogibalk prstov in iztegovalk gležnja med športnim plezanjem
 11. Timotej Rajgelj: Bivaki nekoč in danes
 12. Borut Fonda: Med-mišična koordinacija pri kolesarjenju v klanec in pri različnih geometrijskih nastavitvah kolesa
 13. Aleksandar Mirosavljević: Priročnik za mlade gornike
 14. Tomaž Drole: Analiza treh turističnih sezon pri Agenciji Maya
 15. Špela Šemrl: Savsko-soške kolesarske poti v Triglavskem narodnem parku
 16. David Vidmar: Nekatere psihološke značilnosti ljudi, ki se rekreativno ukvarjajo s hojo z bosimi nogami
 17. Andraž Nahtigal: Učenje hoje po najlonskem traku
 18. Petra Bergant: Ledno in kombinirano plezanje
 19. Igor Mlekuž: Ekstremno kajakaštvo
 20. Lucija Grad: Organizirano sankanje v Sloveniji
 21. David Celar: Predmet planinstvo med teorijo in prakso
 22. Primož Vračko: Primerjava vključenosti planinskih vsebin v šolski program leta 2004 in 2010
 23. Lea Nežmah: Analiza športnorekreativnih navad in mnenj gostov o ponudbi Agencije G-rega
 24. Saša Čad: Šola v naravi pri nas in na Norveškem
 25. Rok Bavdek: Aktivacija štiriglave stegenske mišice med iztegovanjem v kolenu sede
 26. Boštjan Babič: Učinek akutne hipoksije na maksimalno aktivacijo mišičnih vlaken in mišično utrujanje
 27. Denis Šturm: Preživetje v naravi - možna vsebina šole v naravi
 28. Aljaž Šegula: Ekstremni šport, adventure race (pustolovska tekmovanja)
 29. Monika Rutar: Analiza usposabljanja za vodnike Planinske zveze Slovenije med letoma 2004 in 2009
 30. Stanislav Švigelj: Razlike med učinkovitostjo nekaterih metod pri poučevanju vozlov
 31. Aleks Simčič: Analiza športnega turizma v Goriških brdih od leta 1991 do 2009 in možnosti razvoja
 32. Sonja Kobal: Načrtovanje in programiranje sodobne športno turistične ponudbe v blejskem turističnem okolišu
 33. Mateja Skender: Analiza športnorekreativnih navad in mnenj gostov o ponudbi podjetja Kolparaft
 34. Matevž Vučer: Vpliv kinetične energije na mehanske lastnosti dinamičnih plezalnih vrvi pri impulzni obremenitvi
 35. Ana Bergant: Kajakaštvo kot športna dejavnost paraplegikov v Sloveniji
 36. Mateja Jeraj: Razvoj nekaterih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti med prostovoljnim služenjem vojaškega roka
 37. Polona Juričinec: Študij športnega plezanja po bolonjskem programu na Fakulteti za šport
 38. Blaž Zazvonil: Letna ciklizacija vadbe športnega plezalca
 39. Monika Weingerl: Frekvenca srca pri ljudeh na različnih nadmorskih višinah v naravnem okolju in v višinski sobi
 40. Anja Plešnik: Razvoj turnosmučarske opreme od nekoč do danes
 41. Mateja Tomšič: Možnosti rekreacije in športnega turizma v Mojstrani
 42. Tomaž Murko: Metodični postopki treninga v kajaku prostega sloga s poudarkom na ravnotežju in moči
 43. Aljaž Kulovec: Razvoj kajakaštva v zgornjem toku reke Krke
 44. Marko Luževič: Okoljski vplivi športnorekreacijskih dejavnosti na območju Ratitovca
 45. Polona Volk: Pregled stanja gorniških nesreč v Sloveniji v obdobju 1997-2006 in preventiva
 46. Alojz Krevh: Razvitost izletniške in planinske dejavnosti med mladostniki v občini Slovenj Gradec
 47. Helena Perčič: Analiza himalajskih odprav alpinista Andreja Štremflja z vidika aklimatizacije na povečano nadmorsko višino
 48. David Lešnik: Solo plezanje
 49. Peter Modrej: Poškodbe pri rolanju
 50. Marko Zadravec: Vpliv vadbe aktivacije na moč upogibalk prstov pri mlajših rekreativnih plezalcih
 51. Tomaž Rant: Povezanost morfoloških in motoričnih spremenljivk s situacijskim testom pri športnih plezalcih in plezalkah
 52. Miha Golob: Opremljanje naravnih plezališč
 53. Maja Ulaga: Odvisnost sile potega od pokrčenosti roke