Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (3)

 1. Vlasta Pezdirc: Športna aktivnost in spremljanje športnih dogodkov dijakov in dijakinj belokranjskih srednjih šol
 2. Peter Vitez: Prehranjevalne navade planincev v Julijskih Alpah
 3. Marica Žakelj: Povezanost gibalnih in teoretičnih športnih znanj z nekaterimi kazalniki šolske uspešnosti deklet v predadolescenci

Bsc theses (30)

 1. Klemen Bauer: Struktura tekmovalne uspešnosti na Svetovnem prvenstvu v biatlonu leta 2013
 2. Asja Omerzu: Jože Senica - pionir Telovadnega društva Sokol Brežice
 3. Miha Kos: Zanesljivost in skladnost sojenja v disciplini snežnega žleba prostega sloga deskanja na snegu
 4. David Debeljak: Računalniška aplikacija za vodenje vadbe športnega plezanja
 5. Andraž Gregorčič: Elektromiografija upogibalk prstov in iztegovalk gležnja med športnim plezanjem
 6. Mojca Krajnčič: Primerjava izbranih dimenzij psihološkega statusa mlajših tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju
 7. Dejan Labes: Analiza medgeneracijskih razlik v motoričnih sposobnostih otroških kategorij v alpskem smučanju
 8. David Celar: Predmet planinstvo med teorijo in prakso
 9. Primož Vračko: Primerjava vključenosti planinskih vsebin v šolski program leta 2004 in 2010
 10. Martina Rajšp: Nekatere osnovne antropometrične značilnosti in motorične sposobnosti mladih igralk in povezava s kasnejšim igranjem v slovenskih članskih odbojkarskih ligah
 11. Benjamin Sitar: Uporaba e-gradiv pri športni vzgoji
 12. Nadja Podmenik: Vpliv uvedbe manjše in lažje žoge na natančnost meta na koš pri košarkaricah
 13. Monika Rutar: Analiza usposabljanja za vodnike Planinske zveze Slovenije med letoma 2004 in 2009
 14. Stanislav Švigelj: Razlike med učinkovitostjo nekaterih metod pri poučevanju vozlov
 15. Blaž Zazvonil: Letna ciklizacija vadbe športnega plezalca
 16. Lucija Jamnik Zupančič: Analiza izbranih dejavnikov modela odbojkarske igre v ŠKL
 17. Polona Rožič: Medkulturna primerjava migracij v rokometu
 18. Andreja Gaberc: Primerjava dveh načinov ocenjevanja tekmovalne uspešnosti v odbojkarski igri
 19. Alojz Krevh: Razvitost izletniške in planinske dejavnosti med mladostniki v občini Slovenj Gradec
 20. Helena Perčič: Analiza himalajskih odprav alpinista Andreja Štremflja z vidika aklimatizacije na povečano nadmorsko višino
 21. David Lešnik: Solo plezanje
 22. Domen Kosmač: Oblikovanje statističnega modela uspešnosti in učinkovitosti v 1. slovenski državni odbojkarski ligi za ženske
 23. Nataša Draksler: Povezanost obiskovanja tečajev plavanja za dojenčke s pojavnostjo astme
 24. Peter Mrak: Načini in možnosti regeneracije pri športnem plezanju
 25. Tina Bantan: Antropometrične spremembe na veliki nadmorski višini
 26. Marko Zadravec: Vpliv vadbe aktivacije na moč upogibalk prstov pri mlajših rekreativnih plezalcih
 27. Tomaž Rant: Povezanost morfoloških in motoričnih spremenljivk s situacijskim testom pri športnih plezalcih in plezalkah
 28. Miha Golob: Opremljanje naravnih plezališč
 29. Martina Čufar: Zdravljenje poškodb pri športnem plezanju
 30. Maja Ulaga: Odvisnost sile potega od pokrčenosti roke

Other documents (3)

 1. Viktoria Anna Kovacs, Gregor Starc, Rok Blagus, Bojan Leskošek: Physical activity, screen time and the COVID-19 school closures in Europe – an observational study in 10 countries
 2. Gregor Jurak, Shawnda A. Morrison, Marjeta Kovač, Bojan Leskošek, Vedrana Sember, Janko Strel, Gregor Starc: A COVID-19 crisis in child physical fitness
 3. Shawnda A. Morrison, Vedrana Sember, Bojan Leskošek, Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Gregor Starc: Assessment of secular trends and health risk in paediatric cardiorespiratory fitness from the Republic of Slovenia