Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Franc Sinur: Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev
 2. Blaž Čermelj: Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih
 3. Primož Može: Ductility and resistance of bolted connections in structures made of high strength steels
 4. Matej Rozman: Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi

Diplomska dela (48)

 1. Denis Bojanc: Projektiranje mostu za pešce pri ribjem trgu
 2. Blaž Rupnik: Projekt tri-etažne poslovne stavbe s sovprežnimi stebri in nosilci
 3. Mihael Legen: Požarna odpornost jeklene poslovne stavbe
 4. Žiga Frantar: Projekt jeklene industrijske hale
 5. Miha Ambrožič: Polno nosilni spoji v potresno odpornih stavbah
 6. Gašper Kerševan: Statični izračun in dimenzioniranje obstoječega cestnega mostu čez Savo v Črnučah
 7. Janko Lisjak: Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij
 8. Tine Ferk: Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah
 9. Bojan Fink: Požarna odpornost jeklene stavbe
 10. Matic Skalja: Projekt sovprežnega cestnega mostu v obsegu PGD
 11. Anže Matko: Projekt jeklenega prostoležečega cestnega mostu z razponom 25 m
 12. Rok Kurinčič: Statična analiza plezalne stene
 13. Nika Gerbec: Projekt visečega mostu čez reko Tolminko
 14. Matej Prevc: Nosilne jeklene konstrukcije za skladiščne šotorske objekte
 15. Gašper Lužar: Podrobna analiza geometrijskih nepopolnosti na nosilnost vzdolžno ojačanih pločevin
 16. Anže Rezar: Primerjava metod optimizacije semaforjev na odprti cestni mreži
 17. Tina Pavlič: Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah
 18. Jan Hlastec: Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev
 19. Urška Blumauer: Virtualna gradnja: primera simulacij 4D
 20. Barbara Fortuna: Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza
 21. Jure Česnik: Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente
 22. Matija Brecelj: Analiza upogibno obremenjenih vzdolžno ojačenih polnostenskih nosilcev
 23. Luka Vidic: Primerjava tehničnih predpisov za potresno analizo rezervoarjev
 24. Ana Nuša Žnidar: Vpliv nekaterih dejavnikov na cene rabljenih stanovanj - študija primera v četrtni skupnosti Ljubljana-Vič
 25. Anja Lavrič: Uporaba membran iz oslojenih tkanin za fasadne in strešne sisteme jeklenih konstrukcij
 26. Marko Đuranović: Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe
 27. Andrea Skroza: Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih
 28. Tjaša Škabar: Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice
 29. Nace Remic: Bočni pritiski v preklopnih vijačenih spojih iz mehkih konstrukcijskih jekel
 30. Matej Jereb: Vpliv povišanih temperatur na obnašanje jeklenih rezervoarjev
 31. Tomaž Rugelj: Uporaba injektiranih vijakov v jeklenih konstrukcijah
 32. Domen Lazar: Analiza različnih vrst tipov stropov v jeklenih okvirnih konstrukcijah
 33. Laura Grad: Statična analiza aluminjastih kupolastih streh rezervoarjev
 34. Primož Kozlevčar: Potresna analiza tipičnih visokoregalnih paletnih skladišč
 35. Franc Kralj: Potresna analiza jeklene stolpnice
 36. Alenka Pavček: Projekt štirietažne parkirne hiše s sovprežno nosilno konstrukcijo
 37. Blaž Čermelj: Odziv jeklenih stavb na požarne vplive
 38. Peter Zupančič: Projekt sovprežnega železniškega mostu
 39. Ivo Jereb: Podporne konstrukcije za premostitvene objekte
 40. Nataša Aleksić: Tlačna in upogibna nosilnost polnostenskih nosilcev, ojačanih z vzdolžnimi ojačitvami
 41. Eva Lovrenčič: Primerjava različnih metod potresne analize na primeru 15 etažne jeklene stavbe
 42. Borislav Majkić: Požarna analiza jeklenih stavb z naprednimi metodami
 43. Gašper Ziherl: Projektiranje sovprežnega viadukta ob upoštevanju postopka gradnje
 44. Tanja Vesel: Duktilnost centričnih povezij
 45. Jasmin Mustafić Marjetić: Projekt jeklene industrijske hale z dvema žerjavnima progama
 46. Jože Borovšak: Projektiranje jeklenih rezervoarjev na potresno obtežbo
 47. Tamara Rigler: Togost in nosilnost vijačenih spojev
 48. Sara Piculin: Vpliv togosti prečnih ojačitev na obnašanje polnostenskih nosilcev

Druga dela (1)

 1. Darko Beg, Franc Sinur: Popravek k diplomski nalogi: »Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah«, ki jo je izdelala Tina Pavlič (zagovor: 22.09.2012)