Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Maja Cvetanoska: Primerjava vsebnosti taninov različnih genskih virov navadne (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske (Fagopyrum tataricum Gaertn.) ajde
 2. Nina Malačič: Poznavanje in sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov med študenti

Bsc theses (21)

 1. Barbara Hlebec: Aklimatizacija terestrične orhideje Bletilla striata Thunb. razmnožene v tkivni kulturi
 2. Natalija Papež: Molekulska analiza transgenov v hmelju (Humulus lupulus L.)
 3. Nataša Čeranič: Generativno razmnoževanje orhidej Phalaenopsis v in vitro razmerah
 4. Maja Vivod: In vitro razmnoževanje tropske orhideje Anguloa clowesii (Lindl.)
 5. Metka Sporiš: In vitro razmnoževanje pravega kostanja (Castanea sativa Mill.)
 6. Helena Purkart: Lastnosti navadne in tatarske ajde (Fagopyrum esculentum Moench in Fagopyrum tataricum Gaertn.)
 7. Mateja Remenih: Določanje transgenov v tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 8. Maja Črešnar: Vpliv razkuževanja na regeneracijo brstov češnje (Prunus subhirtella L.)
 9. Marko Frank: Kalitev fiziološko različno zrelih semen lepega čeveljca (Cypripedium calceolus L.) v in vitro razmerah
 10. Niko Pavlin: Spremljanje zeleno fluorescentnega gfp gena pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 11. Tadej Svetek: Optimizacija indukcije organogenih struktur na cvetovih in plodnicah čebule (Allium cepa L.)
 12. Jana Lokar: Asimbiotska kalitev orhidej iz rodu Phalaenopsis
 13. Petra Kreft: Asimbiotska kalitev semen orhideje Bletilla striata (Thunb.) po hladnem centrifugiranju
 14. Kati Oven: Izražanje DsRed in gfp fluorescentnih genov pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 15. Špela Mastnak: Eliminacija hmeljevega latentnega viroida (HLVd) pri hmelju (Humulus lupulus L.) sorte Cicero
 16. Špela Košir: Uporaba ultrazvoka za pospešitev asimbiotske kalitve semen orhideje Bletilla striata (Thunb.)
 17. Marko Strmole: Rast in razvoj orhidej Phalaenopsis v in vitro razmerah
 18. Sabina Volf: Aklimatizacija epifitnih orhidej razmnoženih v in vitro razmerah
 19. Janja Gornik: Koreninjenje kostanja (Castanea sativa Mill.) v in vitro razmerah
 20. Nataša Hren: Transformacija tobaka (Nicotiana tabacum L.) z Agrobacterium tumefaciens
 21. Brigita Štravs: Vnos markerskih genov v genom hmelja (Humulus lupulus L.) z Agrobacterium tumefaciens

Other documents (19)

 1. Tina Unuk Nahberger, Tine Grebenc, Daniel Žlindra, Tanja Mrak, Matevž Likar, Hojka Kraigher, Zlata Luthar: Buckwheat milling waste effects on root morphology and mycorrhization of silver fir seedlings inoculated with black summer truffle (Tuber aestivum Vittad.)
 2. Ivan Kreft, Mateja Germ, Aleksandra Golob, Blanka Vombergar, Francesco Bonafaccia, Zlata Luthar: Impact of rutin and other phenolic substances on the digestibility of buckwheat grain metabolites
 3. Zlata Luthar, Primož Fabjan, Katja Mlinarič: Biotechnological methods for buckwheat breeding
 4. Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ, Blanka Vombergar, Ivan Kreft: Tartary buckwheat in human nutrition
 5. Zlata Luthar, Meiliang Zhou, Aleksandra Golob, Mateja Germ: Breeding buckwheat for increased levels and improved quality of protein
 6. Zlata Luthar, Mateja Germ, Matevž Likar, Aleksandra Golob, Katarina Vogel-Mikuš, Paula Pongrac, Anita Kušar, Igor Pravst, Ivan Kreft: Breeding buckwheat for increased levels of rutin, quercetin and other bioactive compounds with potential antiviral effects
 7. Zlata Luthar, Gregor Božič, Robert Brus, Vassiliki Kazana: Students' attitude towards commercialization of transgenic forest trees in Slovenia
 8. Gregor Osterc, Zlata Luthar, Franci Štampar: The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro
 9. Polonca Košir, Suzana Škof, Zlata Luthar: Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids
 10. Gregor Osterc, Marjeta Zavrl Fras, Tomaž Vodenik, Zlata Luthar: The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants
 11. Suzana Škof, Zlata Luthar: Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.)
 12. Zlata Luthar, Ludvik Rozman, Gregor Osterc, Jure Čop: Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani
 13. Jernej Jakše, Andreja Čerenak, Sebastjan Radišek, Zlatko Satović, Zlata Luthar, Branka Javornik: Identification of quantitative trait loci for resistance to Verticillium wilt and yield parameters in hop (Humulus lupulus L.)
 14. Jernej Jakše, Nataša Štajner, Zlata Luthar, Jean-Marc Jeltsch, Branka Javornik: Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.)
 15. Andreja Čerenak, Zlatko Šatović, Jernej Jakše, Zlata Luthar, Klaudija Carović-Stanko, Branka Javornik: Identification of QTLs for alpha acid content and yield in hop (Humulus lupulus L.)
 16. Kati Oven, Zlata Luthar: Expression and molecular analysis of DsRed and gfp fluorescent genes in tobacco (Nicotiana tabacum L.)
 17. Zlata Luthar: Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti
 18. Helena Lesar, Barbara Hlebec, Nataša Čeranič, Damijana Kastelec, Zlata Luthar: Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions
 19. Helena Lesar, Nataša Čeranič, Damijana Kastelec, Zlata Luthar: Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination