Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (8)

 1. Andjelka Stanić: Solution methods for failure analysis of massive structural elements
 2. Blaž Hudobivnik: Reševanje močno povezanih inženirskih problemov z uporabo avtomatskega odvajanja
 3. Franc Sinur: Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev
 4. Blaž Čermelj: Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih
 5. Teja Melink: Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij
 6. Niko Kristanič: Limit state design using exact sensitivity analysis and shape optimization
 7. Peter Češarek: Dinamika prostorskih linijskih elementov z interpolacijo deformacijskih količin
 8. Jaka Dujc: Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij

Magistrska dela (2)

 1. Sebastjan Kuder: Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis
 2. Marko Jovanovski: Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih

Diplomska dela (52)

 1. Andrej Klemenčič: Tiskanje konstrukcijskih sklopov; iluzija ali stvarnost?
 2. Jana Kermolj: Analiza nakupa nepremičnin tujih državljanov na Krasu
 3. Janez Hafner: Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta
 4. Robi Ponjavić: Eksperimentalna analiza vijačenih spojev iz armirane plastike
 5. Matej Vidic: Statična analiza strešne konstrukcije spomeniško zaščitenega objekta Šenkova domačija
 6. Jan Mehlin: BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's
 7. Blaž Krznar: Analiza različnih jeklenih sistemov na zavarovanih plezalnih poteh
 8. Marko Cilenšek: Petetažni stanovanjski objekt z jekleno nosilno konstrukcijo
 9. Jure Pezdirc: Projekt aluminijastega pohodnega mostu in povzetek standarda EC9
 10. Miha Tomažič: Projekt poslovne stavbe s prostorskimi momentnimi okvirji
 11. Petra Vresk: Jeklen most za pešce čez reko Savo v Radečah
 12. Dominik Klemenčič: Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe
 13. Danijel Jelušić: Zasnova 400 kV daljnovodnega stebra
 14. Marko Lavrenčič: Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev
 15. Daniel Ćumurdžić: Analiza prosto oblikovanih najemnin v Ljubljani (Slovenija) in Celovcu (Avstrija)
 16. David Kuzmič: Projektiranje jeklene industrijske hale
 17. Nika Ilovar: Možne izvedbe polno nosilnih spojev
 18. Andrej Fabiani: Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi
 19. Lovro Gorše: Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu
 20. Rok Stenko: Analiza potrebne togosti prečnih ojačitev pri polnostenskih nosilcih
 21. Sanel Ćejvanović: Projektiranje enoetažne jeklene stavbe s paličnimi nosilci
 22. Adis Sianović: Brv čez Gruberjev prekop
 23. Danijel Pavlič: Analiza prometno-tehničnih elementov montažnih krožišč na posameznih primerih
 24. Primož Zelenec: Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa
 25. Kristjan Rojc: Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu
 26. Matej Dakskobler: Statična analiza objekta v jekleni izvedbi
 27. Petra Durini: Toplotni mostovi
 28. Robert Lamovšek: Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel"
 29. Matej Pukšič: Razvoj nepremičninskega projekta "Stanovanjski bloki Selo"
 30. Peter Muhvič: Projekt logističnega centra v jekleni izvedbi
 31. Primož Janežič: Statična analiza poslovno-trgovskega centra z nosilno jekleno konstrukcijo
 32. Mitja Mlakar: Procesi propadanja armiranega betona v objektih jedrskih elektrarn
 33. Gregor Čufer: Projekt večetažne poslovne stavbe
 34. Damjan Sekereš: Statični izračun jeklenega trietažnega poslovnega objekta
 35. Žiga Maček: Statična analiza hotela z nosilno jekleno konstrukcijo
 36. Goran Šneperger: Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti
 37. Jure Turk: Statični izračun jeklenega proizvodnega objekta
 38. Gregor Polajnar: Projektiranje večetažnega poslovnega objekta
 39. Urša Šolinc: Razvoj stabilnih končnih elementov za velike defromacije
 40. Darko Kovačič: Nosilnost jeklenih nosilcev z odprtinami v stojini in jeklenih satastih nosilcev
 41. Peter Zupančič: Projekt sovprežnega železniškega mostu
 42. Špela Kemperle: Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta
 43. Dejan Kastelec: Dimenzioniranje čašastih temeljev
 44. Sandi Mohar: Projekt štirietažne poslovne stavbe
 45. Blaž Velkavrh: Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev
 46. Gregor Longar: Analiza konstrukcijskih zasnov za enoprostorne jeklene hale
 47. Andraž Jakopin: Projekt jeklene poslovne stavbe
 48. Milan Ognjanović: Projekt večnamenske stavbe v jekleni izvedbi
 49. Sergej Bočko: Mejna nosilnost vijačenih stikov
 50. Matej Kocjan: Določevanje optimalne zasnove konstrukcijskih elementov
 51. Pavel Mlaker: Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik
 52. Andjelka Stanić: Optimizacija jeklenih vitkih elementov z odprtinami

Druga dela (7)

 1. 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, September 20-22, 2017, Ljubljana, Slovenia
 2. Matej Dakskobler, Sergeja Gartner, Barbara Gantar, Aleksandra Zalokar, Daniela Zupan, Alja Košar, Kristina Rutar, Tina Štrucelj, Kristina Božič, Anja Lautar: Keramika razstava del nastalih pri izbirnem predmetu Keramika v 1. in 2. letniku Likovne pedagogike, mentor izr. prof. dr. Mirko Bratuša
 3. Helena Gervásio, Paulo Santos, Luis Simoes da Silva, Olivier Vassart, Anne-Laure Hettinger, Valérie Huet: Trajnostno vrednotenje jeklenih konstrukcij
 4. Tomaž Rodič, Jože Korelc, Anton Pristovšek: A micro-macro analysis of the tool damage in precision forming
 5. Martin Lamut, Jože Korelc, Tomaž Rodič: Multiscale modelling of heterogeneous materials
 6. Boštjan Brank, Jože Korelc, Adnan Ibrahimbegović: Dynamic and time-stepping schemes for elastic shells undergoing finite rotations
 7. Adnan Ibrahimbegović, Boštjan Brank, Jože Korelc: Nonlinear shell problem formulation accounting for through-the-thickness stretching and its finite element implementation