Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (45)

 1. Aleksander Banič: Uvedba novega sistema za spremljanje proizvodnje v Pohištvu Brežice d.d.
 2. Nina Ramšak: Informacijski vidik optimizacije procesa planiranja proizvodnje v lesnem podjetju
 3. Bernard Likar: Poslovno povezovanje v lesarstvu z vidika razvoja grozdov
 4. Boštjan Šifrer: Razvoj klubske mize
 5. Martin Mlakar: Uvajanje informacijskega sistema v podjetju LIP Radomlje d.d.
 6. Erik Fatur: Analiza upravičenosti nakupa nove tehnologije v podjetju Javor Pivka d.d., PC Pohištvo
 7. Tomaž Žerovnik: Ocena primernosti sistemov za ravnanje odnosov s kupci (CRM- sistemi) v manjšem lesnem podjetju
 8. Špela Prezelj: Uporaba nekaterih metod in modelov za management v podjetju Alples d.d.
 9. Gregor Cerar: Poslovna in namenska računalniška programska oprema v lesnih podjetjih
 10. Štefan Hrovat: Informacijski vidiki naročanja materiala v manjših lesnoindustrijskih podjetjih
 11. Peter Pačnik: Prenova in informatizacija izdelave kosovnic v podjetju Gorenje, Notranja oprema d.o.o.
 12. Branko Kovač: Koncept učinkovitega ravnanja manjšega lesnega podjetja
 13. Boštjan Zupan: Reorganizacija proizvodnje po nakupu linije za oplaščanje elementov podbojev
 14. Danijel Mihajlović: Uvajanje odprtokodne programske opreme v slovenska lesna podjetja
 15. Andrej Palman: Posodobitev tehnologije za krojenje bukovih desk in ugotovitev ekonomske upravičenosti investicije
 16. Cene Šubic: Strateški model razvoja podjetništva v lesarstvu
 17. Simon Lekše: Embaliranje in pakiranje končnih izdelkov
 18. Nenad Salopek: Dvig konkurenčnosti v stolarni
 19. Tomaž Vilar: Razvoj izdelka s pomočjo metode razvoja funkcij kakovosti
 20. Primož Andrejašič: Prenova informacijske podpore proizvodnemu procesu v manjšem lesnoindustrijskem podjetju
 21. Tanja Prezelj: Izbor pakirne linije v lesnem podjetju
 22. Marko Perme: Analiza stanja slovenske žagarske industrije
 23. Peter Zorko: Vpliv gospodarske recesije na način motiviranja zaposlenih v slovenskih lesnih podjetjih
 24. Jernej Škulj: Možnosti zamenjave šefovskega vodenja z managerskim pri vodenju proizvodnje v lesnem podjetju
 25. Peter Kurnik: Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje
 26. Janez Smrekar: Reševanje konfliktov v lesnem podjetju
 27. Matjaž Finžgar: Reorganizacija proizvodnje lesnega podjetja
 28. Rudi Kavčič: Ekonomska upravičenost zamenjave tehnologije za izdelavo kompozitnih plošč
 29. Primož Tomec: Optimalno kombiniranje kondenzacijskega in konvekcijskega sušilnega postopka
 30. Dalibor Mršić: CAE analiza kinetike in porabe energije v konvencionalnem postopku sušenja lesa
 31. Matej Janežič: Analiza nekaterih tehnološko-tehničnih in socioloških parametrov zamenjave linije za prototipne izdelke
 32. Jure Kos: Uporaba sestavin tržnokomunikacijskega spleta v slovenskih pohištvenih podjetjih
 33. Martin Zupanc: Gospodarjenje z zalogami v podjetju Mizarstvo Zupanc
 34. Gregor Ferk: Upravljanje časa v proizvodnem procesu lesnega podjetja
 35. Jaka Srebot: Uvajanje sistema 20 ključev v podjetje Mizarstvo Vidmar d.o.o.
 36. Matic Turk: Model prijave na javni razpis za investicije v primarni predelavi lesa
 37. Dominik Kukovec: Osebna prodaja in vodenje prodajnega osebja v slovenskih pohištvenih podjetjih
 38. Domen Kocjančič: Prenova spletne strani za boljšo prepoznavnost podjetja na spletu
 39. Tomaž Petkoš: Vpliv izbire vrste sestanka na uspešnost reševanja konfliktov pri vodenju v lesnem podjetju
 40. Jure Ilič: Zasnova sodobne informacijske infrastrukture za različno velika lesna podjetja
 41. Tomaž Figar: Prenova poslovnega modela podjetja za opremljanje interierjev
 42. Stanislav Bizjak: Vodenje in motiviranje v majhnih lesnih podjetjih
 43. Aleš Poznič: Strateško planiranje razvoja lesarstva na Savinjsko Šaleškem območju
 44. Matjaž Dremelj: Pregled rabe bukovine in analiza dodane vrednosti v izbranih izdelkih
 45. Miha Mohorič: Zasnova informacijske podpore proizvodnje kuhinj

Druga dela (33)

 1. Jože Kropivšek, Cene Šubic, Leon Oblak: Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model
 2. Jože Kropivšek, Rudi Rozman: Organisational model of a globally oriented wood industry company
 3. Tomislav Grladinović, Leon Oblak, Jože Kropivšek, Tomislav Poršinsky, Denis Jelačić, Darko Motik: The research of virtual production in wood industry
 4. Jože Kropivšek: Vpliv ravnanja z zaposlenimi in organizacijske kulture na prilagodljivost poslovanja slovenskih lesnoindustrijskih podjetij
 5. Leon Oblak, Jože Kropivšek, Igor Lipušček: Skrajševanje nastavitvenega časa na štiristranskem skobeljnem stroju z metodo SMED
 6. Jože Kropivšek, Leon Oblak: The impact of business informatics develpoment on business operations in Slovenian wood industry companies
 7. Luka Goropečnik, Rafael Šenk, Matej Jošt, Katarina Čufar, Jože Kropivšek: Motivacija za izobraževanje in usposabljanje generacije Y in Z v lesarstvu
 8. Jože Kropivšek, Petra Grošelj: Digital development of Slovenian wood industry
 9. Jože Kropivšek, Matej Jošt, Petra Grošelj, Manja Kitek Kuzman, Mirko Kariž, Maks Merela, Dominika Gornik Bučar: Innovative model of the cost price calculation of products from invasive non-native wood species based on the FTDABC method
 10. Katarina Čufar, Željko Gorišek, Maks Merela, Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar, Aleš Straže: Lastnosti bukovine in njena raba
 11. Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar: Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi
 12. Jože Kropivšek: Konceptualni model digitalizacije izobraževanja
 13. Jože Kropivšek: Sistemi za ravnanje s strankami v lesnih podjetjih
 14. Jože Kropivšek, Tomislav Grladinović, Matej Jošt, Cene Šubic: Model sodobnega podjetniškega procesa in njegovo izvajanje v lesarstvu
 15. Jože Kropivšek: Globalizacija poslovnega okolja in njen vpliv na lesnoindustrijska podjetja
 16. Jože Kropivšek, Leon Oblak: Kako se lotiti gradnje informatike v lesnoindustrijskem podjetju (predlog)
 17. Jože Kropivšek, Matej Jošt: Financial analysis of Slovenian wood industry
 18. Jože Kropivšek: Managing business documentation in view of its information value in Slovenian wood industry companies
 19. Jože Kropivšek, Katarina Čufar: Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine
 20. Jože Kropivšek, Danijel Mihajlović: Odprtokodna programska oprema v slovenskih lesnih podjetjih
 21. Jože Kropivšek, Petra Grošelj, Leon Oblak, Matej Jošt: A comprehensive evaluation model for wood companies websites based on the AHP/R-TOPSIS method
 22. Leon Oblak, Boštjan Novak, Igor Lipušček, Jože Kropivšek: Launching work orders into production of wood enterprise with the multi-criteria decision-making method
 23. Janja Zule, Dominika Gornik Bučar, Jože Kropivšek: Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov
 24. Leon Oblak, Matej Jošt, Jože Kropivšek: Ocena možnosti razvoja in trženja proizvodov iz bukovine
 25. Peter Kurnik, Jože Kropivšek: Stanje poslovne informatike v manjših lesnih podjetjih
 26. Jože Kropivšek, Igor Milavec, Bernard Likar: Analiza poslovanja slovenske lesne panoge
 27. Jože Kropivšek, Ivana Perić, Andreja Pirc Barčić, Petra Grošelj, Darko Motik, Matej Jošt: A comparative evaluation of operational efficiency of wood industry using data envelopment analysis and Malmquist productivity index
 28. Ivana Perić, Petra Grošelj, Andrea Sujová, Miljan S. Kalem, Krešimir Greger, Jože Kropivšek: Analysis of implementation of integrated information systems in Croatian wood processing industry
 29. Jože Kropivšek, Petra Grošelj: Long-term financial analysis of the Slovenian wood industry using DEA
 30. Aleš Straže, Dominika Gornik Bučar, Jože Kropivšek: Delovanje verig vrednosti pri predelavi lesa listavcev v slovenskem gozdno-lesnem sektorju
 31. Peter Romih, Jože Kropivšek: Celostna analiza vrednostne verige lesene gradnje v Franciji
 32. Luka Goropečnik, Petra Grošelj, Jože Kropivšek: Efficiency of European wood science and technology educational programmes in including green and digital topics
 33. Jože Kropivšek, Luka Goropečnik: Študija kadrovskih potreb v lesni industriji s predlogi za posodobitev izobraževanja in povečanje privlačnosti lesarskih poklicev