Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Sandra Vitas: Izhodišče za načrtovanje preventivnih programov na podlagi ocene mladih uživalcev
 2. Josip Lukač: Varstveno delovni center: med strokovnim izzivom in vsakdanjikom
 3. Tea Smonker: Vloga socialnega dela v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja v skupnosti
 4. Melita Žontar: Multidisciplinarni pristop in medinstitucionalno sodelovanje pri obravnavi zasvojenih
 5. Bogdan Dobnik: Analiza terenskega dela z ljudmi z izkušnjo duševne stiske
 6. Aleš Dežman: Uživanje prepovedanih drog v vzgojnih zavodih za srednješolsko mladino

Diplomska dela (15)

 1. Iva Anžlovar: Uporaba psihofarmakov v skupnosti
 2. Maja Pivec: Zasvojenost s heroinom
 3. Boštjan Božič: Refleksija multimedijske (video) delavnice kot poiskus socialno kulturnega dela
 4. Nina Fistrovič: Uvajanje profila gospodinja v Varstveno delovni center Tončke Hočevar Šiška
 5. Anja Kaurič: Koordinirana obravnava v skupnosti
 6. Mladen Pahović: Duševno zdravje in film
 7. Maja Bűrmen: E-podpora koordinatorjem obravnave v skupnosti
 8. Anja Ravnik, Lea Sel: Osebno in neposredno financiranje
 9. Simona Ratajc: Uporaba metod socialnega dela pri delu z družino
 10. Matjaž Oven: Pojav "institucionalne nevroze" ter drugi negativni vplivi življenja v Azilnem domu na prosilke in prosilce za mednarodno zaščito
 11. Mateja Lajh, Tina Šentjurc: Krepitev moči
 12. Andreja Ivanušič: Prednosti pri uresničevanju ciljev iz individualnega načrta stanovalcev Zavoda Hrastovec - Trate
 13. Anja Žnidaršič: Matere uživalke drog
 14. Andreja Rafaelič: Stroški osebnih paketov storitev
 15. Andreja Vučak: Petnajst let prve stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja v Sloveniji

Druga dela (20)

 1. Vito Flaker: Odtisi Iz-hoda
 2. Vito Flaker: Kratka zgodovina dezinstitucionalizacije v Sloveniji
 3. Vito Flaker: Teze za diskusijo
 4. Vito Flaker: Profili izvajalcev
 5. Andreja Rafaelič, Vito Flaker: Sedemsto kilometrov proti zapiranju
 6. Andreja Rafaelič, Neja Žerjav, Vito Flaker: Nomadi norosti na poti mimo norišnic in zaporov
 7. Vito Flaker: Prostor in socialno delo
 8. Petra Videmšek, Vito Flaker, Barbara Kresal, Mateja Nagode, Nino Rode, Jelka Škerjanc, Špela Humljan Urh: Neposredno financiranje kot odgovor na potrebe uporabnikov
 9. Vito Flaker: Tanja Lamovec (1946-2006)
 10. Vito Flaker: The zero issue
 11. Vito Flaker: From institutional logic to common knowledge
 12. Vito Flaker: Examining the basic and necessary skills and procedures in work practice
 13. Vito Flaker, Magdalena Žakelj: Social care home Hrastovec, Trate
 14. Vito Flaker: Welfare matrix: who generates and owns the resources in social care
 15. Vito Flaker, Andreja Rafaelič: The walkout
 16. Vito Flaker: First and double - is there a way out of trouble?
 17. Vito Flaker: Ravnokar se je končal Iz-hod
 18. Liljana Rihter, Ines Kvaternik, Vera Grebenc, Nino Rode, Vito Flaker: Slovenska politika na področju drog v evropskem kontekstu
 19. Vito Flaker, Vera Grebenc: Ocena tveganja ali ogroženosti
 20. Vito Flaker: Družbene okoliščine uživanja drog