Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Matija König: Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem, dejavnim na področju trajnostne gradnje
 2. Vlado Stankovski: Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi

MSc theses (2)

 1. Aleks Vujić: Decentraliziran sistem za analizo videotokov
 2. Jernej Južna: Prenos inženirskih aplikacij v oblak s platformo mOSAIC

Bsc theses (14)

 1. GREGOR BUČAR: Načrt in izvedba decentraliziranega dnevnika za stavbe
 2. LAN STRLIČ: Zagotavljanje zakonitosti transakcij na verigi blokov z uporabo samosuverene identitete
 3. MILOSH KOSTADINOVSKI: Načrt in izvedba mini ponudnika storitev gostovanja vsebnikov
 4. AVGUŠTIN KASTELIC: Postavitev vozlišča in analiza verige blokov Tezos
 5. Jaka Dimnik: Uporaba interneta stvari pri upravljanju s svetlobo v prostoru
 6. Jan Dobnikar: Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede
 7. Gašper Stegnar: Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji
 8. Matevž Breška: Ponovno umerjanje in primerjava enačb največjega pospeška tal
 9. Katja Ogrin: Semantični katalog gradbenih storitev
 10. Mihael Tomšič: Uporaba semantičnih spletnih aplikacij pri trženju gradbenih produktov
 11. Štefan Markič: Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge
 12. Matic Kotnik: Semantični katalog gradbenih produktov
 13. Tomaž Lipušček: Aplikacija za zajemanje podatkov o konstrukcijskih sklopih obstoječih stavb za pametne telefone
 14. Urška Bačar: Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje

Other documents (5)

 1. Petar Kochovski, Uroš Paščinski, Vlado Stankovski, Mojca Ciglarič: Pareto-optimised Fog Storage Services with novel Service-Level Agreement specification
 2. Salman Taherizadeh, Vlado Stankovski, Marko Grobelnik: A capillary computing architecture for dynamic Internet of Things
 3. Petar Kochovski, Vlado Stankovski: Building applications for smart and safe construction with the DECENTER Fog Computing and Brokerage Platform
 4. Vlado Stankovski: Visual Basic
 5. 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, September 20-22, 2017, Ljubljana, Slovenia