Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

  1. Tomaž Hozjan: Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske konstrukcije

Diplomska dela (1)

  1. Marko Kravos: Grafični vmesnik za določanje požarne odpornosti enostavnih konstrukcijskih elementov skladno s standardi Evrokod

Druga dela (7)

  1. Stane Srpčič, Jelena Srpčič, Miran Saje, Goran Turk: Mechanical analysis of glulam beams exposed to changing humidity
  2. Tomaž Hozjan, Igor Planinc, Miran Saje, Stane Srpčič: Buckling of an axially restrained steel column under fire loading
  3. Simon Schnabl, Igor Planinc, Goran Turk, Stane Srpčič: Fire analysis of timber composite beams with interlayer slip
  4. Tomaž Hozjan, Goran Turk, Stane Srpčič: Fire analysis of steel frames with the use of artifical neural networks
  5. Tomaž Hozjan, Miran Saje, Stane Srpčič, Igor Planinc: Fire analysis of steel-concrete composite beam with interlayer slip
  6. Stane Srpčič: Trdnost I
  7. Stane Srpčič: Trdnost II