Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tatjana Novak: Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov

Magistrska dela (1)

 1. Slavka Podobnik: Povezanost kolesarjenja kot turističnega proizvoda s socialno-demografskimi značilnostmi udeležencev akcije Slovenija kolesari

Diplomska dela (66)

 1. Damjan Kos: Fitnes centri in njihova ponudba v občinah Brežice, Krško in Sevnica
 2. Samo Korošec: Predstavitev testnih protokolov za merjenje moči v športni rekreaciji
 3. Barbara Lukanc: Analiza napora pri vadbi s "freestylerjem"
 4. Jan Ternjak: Motivacija pri fitnes vadbi
 5. Jaka Šuštaršič: Analiza vidikov varnosti pri podvodnem ribolovu
 6. Mateja Jelševar: Analiza stanja in možnosti razvoja športa za vse v občini Zagorje ob Savi
 7. Zala Robežnik: Osnove učenja deskanja na valovih
 8. Uroš Čadež: Veslanje na deski stoje - SUP - stand up paddle
 9. Blaž Bator: Razlike v ukvarjanju s fitnes vadbo med dijaki in dijakinjami srednjih strokovnih šol in gimnazij
 10. Teja Černe: Analiza podatkov jadralnega razreda RC44 na tekmovanju Portorož cup 2006
 11. Aljaž Tajnšek: Načrtovanje in izvedba treninga za povečanje mišične mase kot priprava na tekovanju za fitnes model (študija primera)
 12. Anja Kastelic-Merhar: Primerjava Les MillsTM programov in klasične aerobike
 13. Klemen Breže: Nekateri vidiki debelosti in hujšanja vzorca zaposlenih v Zavarovalnici Maribor v starosti med 20. in 35. letom
 14. Dalibor Todorović: Metodika razvoja moči stabilizatorjev trupa
 15. Matevž Pristavec: Priprava in izvedba tabora v prostem slogu deskanja na snegu
 16. Karolina Bratina: Prikaz polletnega programa vadbe za tekmovalce v olimpijskem dviganju uteži
 17. Aleš Borčnik: Razvoj balinanja na evropskih in svetovnih prvenstvih od leta 1998 do leta 2011
 18. Marjan Kužnik: Povezanost gibalne aktivnosti in nekaterih telesnih značilnosti otrok v drugem triletju na OŠ Žužemberk
 19. Marko Mrhar: Prikaz telesne priprave baseball ekipe v prehodnem in pripravljalnem obdobju na tekmovalno sezono
 20. Nuša Jakič: Primerjava odnosov in stališč do osebnega trenerstva v Nemčiji in Sloveniji
 21. Miha Jakopič: Kondicijska priprava v gorskokolesarski disciplini spust
 22. Jernej Komazec: Inovativne rešitve debelosti mladostnikov
 23. Rok Kolander: Značilnosti vadbe v fitnesu pri otrocih v tretjem triletju osnovne šole
 24. Vesna Veit: Socialno demografski status, motivi in stališča žensk, ki se ukvarjajo z aerobiko
 25. Gašper Bevk: Športno rekreativne navade in mnenja gostov o ponudbi Hotela Cerkno
 26. Elizabeta Dobrun: Analiza stališč mladih moških o nekaterih dejavnikih zdravega načina življenja
 27. Robert Franjić: Poletna športnorekreativna turistična ponudba v občini Bohinj - stanje in omejitve
 28. Filipina Bornšek: Vadba v fitnesu med nosečnostjo
 29. Aleks Simčič: Analiza športnega turizma v Goriških brdih od leta 1991 do 2009 in možnosti razvoja
 30. Sonja Kobal: Načrtovanje in programiranje sodobne športno turistične ponudbe v blejskem turističnem okolišu
 31. Lucijan Cigale: Vadba v fitnesu za ljudi s povišanim krvnim tlakom
 32. Polona Ferfolja: Zgodovinski oris vodenih skupinskih vadb
 33. Aleksandar Lazić: Vadba v fitnesu pri različnih nepravilnostih telesne drže
 34. Uroš Kermavt: Podvodni ribolov; tehnike podvodnega ribolova in psihofizična priprava
 35. Nina Oberstar: Prepoznavanje wellnessa in njegovega pomena pri oblikovanju življenjskega sloga
 36. Jure Gmajnar: Razvoj snežnih desk prostega sloga in njihov vpliv na tehniko deskanja na snegu
 37. Borut Svoljšak: Analiza stanja in možnosti razvoja športnega turizma v občini Škofja Loka
 38. Blaž Jeklin, Gašper Ivančič: Analiza uporabe prehranskih dopolnil in prepovedanih substanc (lista prepovedanih substanc OKS-ja) pri obiskovalcih izbranih fitnes centrov po Sloveniji
 39. Igor Stropnik: Učenje jadranja odraslih na jadrnicah z balastno kobilico
 40. Ana Medvešček: Skupinska vadba na napravi "Freestyler"
 41. Miha Cerle: Oblikovanje modela ocenjevanja fitnes centrov
 42. Petra Lesar: Društvo Partizan Križe, njegov čas, vzpon in zaton
 43. Matej Banič: Analiza športnorekreativne dejavnosti v Športnem društvu Voličina v občini Lenart
 44. Nikola Bistrović: Vadba v fitnesu za rokometaše s poudarkom na razvoju moči v prehodnem in pripravljalnem obdobju
 45. Anja Kaloh: Omejitve vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju - analiza z vidika rekreacije in turizma
 46. Matej Sinur: Telesna aktivnost po možganski kapi
 47. Nena Štendler: Aerobika za starejše
 48. Tjaša Kastelic: Fitnes na prostem - predstavitev, sedanje stanje, možnosti
 49. Petra Gradišar: Gibalne navade Ljubljančanov v tretjem življenjskem obdobju
 50. Katjuša Radinovič: Šport za starostnike
 51. Sandra Planinšek: Analiza vključevanja športnih vsebin v wellness programe na slovenski obali
 52. Jure Kotnik: Priprava, izvedba in analiza šest mesečnega individualnega programa vadbe v fitnesu
 53. Nino Pevec: Prikaz enoletnega programa vadbe za tekmovalce v triatlonu moči
 54. Anja Lesjak: Program zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri ženskah s prekomerno telesno težo
 55. Matevž Živec: Jadranje na deski - možna vsebina poletne šole v naravi, izbranega športa - plavanje in druge vodne dejavnosti ter športa za sprostitev
 56. Blaž Erjavšek: Motociklizem kot športnorekreativna dejavnost
 57. Matej Bunderla: Aktivnost prebivalcev Slovenije na področju fitnesa v povezavi z nekaterimi socialno demografskimi značilnostmi
 58. Katja Kronovšek: Sodobni modeli wellness ponudbe v Garni šport hotelu v Preboldu
 59. Andrej Kocjan: Predlog kondicijske priprave nekaterih disciplin jadranja na deski
 60. Polonca Pokleka: Primerjava vplivov nordijske in klasične hoje na nekatere vidike telesne pripravljenosti in subjektivno oceno telesnega zdravja koronarnih bolnikov
 61. Eva Pušnik: Uravnavanje telesne teže z gibanjem in prehrano - poti in stranpoti
 62. Valentina Rebec: Primerjava nekaterih razsežnosti psihosomatičnega statusa po petmesečni vadbi dveh različnih skupin vadečih
 63. Tanja Šabec: Sistem vaj za krepitev in oblikovanje različnih delov telesa v aerobiki
 64. Petra Šuštar: Analiza športnorekreativne ponudbe Term Snovik in vidiki razvoja v prihodnosti
 65. Jernej Cimperman: Bodybuilding - nekatera osnovna pravila in posebnosti treninga
 66. Maša Klavora: Razvoj turizma v Zgornjem Posočju s poudarkom na športni rekreaciji