Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

  1. Jernej Kusterle: Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst

Bsc theses (1)

  1. Lucija Grušovnik: Brina Svit in migrantstvo v literaturi

Other documents (1)

  1. Boris Paternu, Marko Juvan, Gregor Kocijan: Disertacijska razprava mag. Irene Novak Popov