Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

  1. Jurij Dolenšek: Elektrofiziološki odzivi vohalnih celic ameriškega somiča (Ameiurus melas) na aminokisline
  2. Kaja Pliberšek: Živčne povezave med regeneriranim vohalnim epitelom in vohalnim bulbusom pri ameriškem somiču (Ameiurus melas)

Diplomska dela (2)

  1. Jan Podlesnik: Inštrumentalno pogojevanje in učenje zaporedja vedenja pri skalarkah
  2. Maja Vučnik: Vohalno razlikovanje zmesi aminokislin pri cebricah (Danio rerio)

Druga dela (6)

  1. Maja Vučnik: Vohalno razlikovanje zmesi aminokislin pri cebricah (Danio rerio)
  2. Kaja Pliberšek: Živčne povezave med regeneriranim vohalnim epitelom in vohalnim bulbusom pri ameriškem somiču (Ameiurus melas)
  3. Jurij Dolenšek: Elektrofiziološki odzivi vohalnih celic ameriškega somiča (Ameiurur melas) na aminokisline
  4. Tine Valentinčič, Pika Miklavc, Simona Kralj-Fišer, Vera Zgonik: Olfactory discrimination of complex mixtures of amino acids by the black bullhead Ameiurus melas
  5. Jurij Dolenšek, Tine Valentinčič: Specificities of olfactory receptor neuron responses to amino acids in the black bullhead catfish (Ameiurus melas)
  6. Pika Miklavc, Tine Valentinčič: Chemotopy of amino acids on the olfactory bulb predicts olfactory discrimination capabilities of zebrafish Danio rerio