Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Katja Klun: Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv)
 2. Neža Koron: Povezave med organsko snovjo in živim srebrom v obalnem morju in lagunah

MSc theses (1)

 1. Janez Forte: Indikatorji obremenitve okolja z marikulturo

Bsc theses (10)

 1. Katja Kukovec: Frakcionacija stabilnih izotopov ogljika in dušika v fitoplanktonu Tržaškega zaliva
 2. Julija Hmeljak: Bentoške pretvorbe živega srebra v oksičnem-anoksičnem prehodu v Gradeški laguni
 3. Romina Kofol: Encimska razgradnja lipidov v morskih makroagregatih
 4. Neža Koron: Bentoške pretvorbe živega srebra v prehodih med oksičnim in anoksičnim okoljem v Tržaškem zalivu
 5. Tjaša Marinšek: Frakcionacija morskih makroagregatov med mikrobno razgradnjo
 6. Arne Bratkič: Sezonska nihanja dušikovih zvrsti in denitrifikacija v Blejskem jezeru
 7. Irena Skuk: Metilacija živega srebra in demetilacija metil živega srebra v izlivu reke Soče
 8. Ajda Rozman: Encimska razgradnja organsko vezanega fosforja v morskih makroagregatih
 9. Nataša Fajfar: Vpliv vrste in koncentracije koloidov na aktivnost bakterij
 10. Bojana Mohar: Encimska razgradnja morskih makroagregatov

Other documents (16)

 1. Blaž Stres, Jadran Faganeli, James M. Tiedje, Laurent Philippot: Frequent freeze-thaw cycles yield diminished yet resistant and responsive microbial communities in two temperate soils
 2. Jadran Faganeli: Prof. dr. Bojan Ogorelec (1945-2013), slovenski morski geolog
 3. Eduard Metzger, D. Langlet, E. Viollier, Neža Koron, Bettina Riedel, Michael Stachowitsch, Jadran Faganeli, M. Tharaud, E. Geslin, F. Jorissen: Artificially induced migration of redox layers in a coastal sediment from the Northern Adriatic
 4. Gregor Muri, Branko Čermelj, Jadran Faganeli, Janez Holc: Determination of black carbon in lacustrine and coastal marine sedimennts by thermal oxidation
 5. Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket, Angelja Kjara Surca, Boris Orel, Patricija Mozetič: Degradation and preservation of organic matter in marine macroaggregates
 6. Nunzio Penna, Nives Kovač, Fabio Ricci, Antonella Penna, Samuela Capellacci, Jadran Faganeli: The role of dissolved carbohydrates in the northern Adriatic macroaggregate formation
 7. Vlado Malačič, Jadran Faganeli, Janez Forte: Prof. dr. Jože Štirn, dobitnik NIB-ove nagrade za življenjsko delo
 8. Neža Koron, Jadran Faganeli: Benthic fluxes of mercury during redox changes in pristine coastal marine sediments from the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)
 9. Rok Soczka-Mandac, Jadran Faganeli, D. Žagar, Branko Bogunović: Impact of the river discharge on the thermo-haline properties and suspended matter distribution in the Bay of Koper (northern Adriatic Sea)
 10. Bettina Riedel, Mateja Grego, Marleen De Troch, Neža Koron, Jadran Faganeli, D. Langlet: Benthic fauna response to hypoxia and anoxia in shallow coastal seas: a real-world scenario
 11. Ines Mandić-Mulec, Katja Gorenc, Marinka Gams Petrišič, Jadran Faganeli, Nives Ogrinc: Methanogenesis pathways in a stratified eutrophic alpine lake (Lake Bled, Slovenia)
 12. Stefano Covelli, Andrea Emili, Alessandro Acquavita, Neža Koron, Jadran Faganeli: Benthic biogeochemical cycling of mercury in two contaminated northern Adriatic coastal lagoons
 13. Andrea Emili, Neža Koron, Stefano Covelli, Jadran Faganeli, Alessandro Acquavita, Sergio Predonzani, Cinzia De Vittor: Does anoxia affect mercury cycling at the sediment-water interface in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)? Incubation experiments using benthic flux chambers
 14. Jadran Faganeli, Nives Ogrinc, Nives Kovač, Katja Kukovec, Ingrid Falnoga, Patricija Mozetič, Oliver Bajt: 13C and 15N in POM in relation to mucilage formation in the northern Adriatic Sea
 15. Alenka Malej, Jadran Faganeli, Vlado Malačič: Mnenje o študiji družbe "Terminal Alpi Adriatico S.r.l." Terminale Offshore di Rigassificazione di GNL e Condotta a Mare - Golfo di Trieste, Studio di Impatto Ambientale, Sintesi non Technica
 16. Jadran Faganeli, Bojana Mohar, Romina Kofol, Vesna Pavlica, Tjaša Marinšek, Ajda Rozman, Nives Kovač, Angelja Kjara Surca: Nature and lability of northern Adriatic macroaggregates