Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nataša Šibanc: Biodiverziteta arbuskularnih mikoriznih gliv in izbranih skupin rizosfernih mikroorganizmov na naravnih izvirih CO [spodaj] 2

Magistrska dela (2)

 1. Patricija Ludvik: Rast in razvoj sort prehransko pomembnih rastlin v odvisnosti od inokulacije z arbuskularnimi mikoriznimi glivami
 2. Tine Palčič: Mikotrofni status ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.) na pridelovalnih površinah Ljubljanskega barja

Diplomska dela (3)

 1. Helena Rojht: Mikorizni status koruze (Zea mays L.) v razmerah naravno povečane koncentracije CO2
 2. Metka Pungerčar: Rastni odziv navadne kostrebe (Echinochloa crus-galli (L.) Pb.) na povečano koncentracijo CO2 v tleh - izkušnje iz zaplinjevalnega poskusa
 3. Borut Kosi: Vpliv hipoksije in povečane koncentracije CO2 na arbuskularno mikorizo

Druga dela (10)

 1. Irena Maček: Molekulski pristopi pri raziskavah arbuskularne mikorize
 2. Irena Maček, A.J. Dumbrell, Michaela Nelson, Alastair Fitter, Dominik Vodnik, Thorunn Helgason: Local adaptation to soil hypoxia determines the structure of an arbuscular mycorrhizal fungal community in roots from natural CO2 springs
 3. Skrivnostna omrežja talnih gliv
 4. Dominik Vodnik, Irena Maček, E. Péli, Urška Videmšek, Zoltán Tuba: Elevated CO2 affects the content of glomalin related soil protein in xeric temperate loess and temperate semi-desert sand grasslands
 5. Irena Maček, Damijana Kastelec, Dominik Vodnik: Root colonization with arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin-related soil protein (GRSP) concentration in hypoxic soils in natural CO2 springs
 6. Anela Kaurin, Simon Gluhar, Irena Maček, Damijana Kastelec, Domen Leštan: Demonstrational gardens with EDTA-washed soil. Part II, Soil quality assessment using biological indicators
 7. Žaklina Marjanović, Ali Nawaz, Katarina Stevanović, Elmira Saljnikov, Irena Maček, Fritz Oehl, Tesfaye Wubet: Root-associated mycobiome differentiate between habitats supporting production of different truffle species in Serbian riparian forests
 8. Irena Maček: A decade of research in mofette areas has given us new insights into adaptation of soil microorganisms to abiotic stress
 9. Dominik Vodnik, Polona Strajnar, Sonja Jemc, Irena Maček: Respiratory potential of maize (Zea mays L.) roots exposed to hypoxia
 10. Dominik Vodnik, Urška Videmšek, Marina Pintar, Irena Maček, Hardy Pfanz: The characteristics of soil CO2 fluxes at a site with natural CO2 enrichment