Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Tjaša Legen: Optimizacija kombinacije metode sistematičnega razvoja ligandov z eksponentno obogatitvijo SELEX in metode prenosa western
 2. Martina Tomažin: Evaluation of a method for measurement of inhibitory activity of plant preparations against alpha-glucosidase
 3. Aleksandar Janev: Učinek amiloida beta na izražanje genov za (pro)katepsin X in cistatin C v nediferenciranih celicah PC-12
 4. Ana Kunšek: Izolacija endosomov iz celic s polietileniminom prevlečenimi magnetnimi nanodelci
 5. Tina Kljun: Primerjava učinkovitosti deglikozilacije dveh metod pri analizi N-glikanov terapevtskih proteinov
 6. Urška Čotar: Identifikacija in antimikotična aktivnost zaviralcev glivne protonske črpalke, izoliranih iz listov in lubja drevesa Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay
 7. Nina Strah: Vpliv butilhidroksianizola na signalne poti, sprožene s citokinom TNF-alfa na celični liniji človeškega adenokarcinoma debelega črevesa
 8. Mojca Justin: Priprava, izolacija in vrednotenje protiteles 1E3 proti (pro)katepsinu S
 9. Matej Šibanc: Proučevanje aktivnega mesta katepsina X s programi za molekulsko modeliranje

Diplomska dela (4)

 1. Kity Požek: Izražanje gena za cistatin C v prisotnosti amiloida beta na celičnem modelu Alzheimerjeve bolezni
 2. Anže Dremelj: Proučevanje vloge katepsina C v celicah človeškega adenokarcinoma prostate (PC3)
 3. Peter Matelič: Modeliranje variabilnega dela monoklonskega protitelesa proti citokeratinom
 4. Tadeja Ambrožič: Rekombinantna cepiva za zdravljenje raka