Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Franci Vidic: Vpliv podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja na uspešnost podjetij

Magistrska dela (6)

 1. Kaja Rangus: Odprto inoviranje v Sloveniji
 2. Nana Lavrenčič: Poslovni angeli
 3. Katja Debeljak: Inovativnost in pravna zaščita inovacij v malih in srednje velikih podjetjih
 4. Nina Mazgan: Dejavniki uspeha spin-off podjetij in ovire za njihov razvoj v slovenskem prostoru
 5. Helena Žnidaršič: Ženske kot družinske podjetnice v Sloveniji
 6. Janez Reple: Analiza ukrepov članov slovenske gradbene tehnološke platforme za izhod iz gospodarske krize

Diplomska dela (11)

 1. Anja Dostal: Socialno podjetništvo v Sloveniji
 2. Sabina Maljevac: Pomen spletnih socialnih mrež za majhna podjetja
 3. Urška Grabar: Diskriminacija žensk na delovnem mestu
 4. Štefan Fartek: Poslovni načrt za podjetje Varstvo otrok Sončnica
 5. Ines Zorič: Financiranje malih in srednjih podjetij s tveganim kapitalom
 6. Petra König: Psihološko nasilje na delovnem mestu: mobbing
 7. Polona Pečjak: Kreativno razmišljanje je ključ do uspeha
 8. Tadeja Dvanajščak: Poslovni načrt podjetja Ork d.o.o.
 9. Tjaša Klukej: Primerjava družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji in Avstriji
 10. Rok Snoj: Analiza podpornih okolij za razvoj podjetništva v Sloveniji
 11. Natalija Malovrh: Vstop podjetja B. Young na slovenski trg

Druga dela (2)

 1. Slavko Dolinšek, Cene Bavec, Aleš Mihelič, Igor Prodan: Upravljanje tehnologije - ključ konkurenčnosti
 2. Igor Prodan, Branka Ahlin: A best practice model for useful suggestions management