Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Filip Vučajnk: Novi načini saditve krompirja in oblikovanja grebenov

Magistrska dela (7)

 1. Jernej Poteko: Optimierte Entmistung von planbefestigten Laufflächen in der Milchviehhaltung
 2. Matej Meke: Mnenja kmetov o poškodbah prostoživečih živali povzročenih s stroji za spravilo krme
 3. Jože Tršelič: Pomen fizikalnih lastnosti plodu oreha (Juglans regia L.) za sušenje in luščenje
 4. Peter Kuhar: Analiza tehničnega stanja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev na območju jugovzhodne Slovenije
 5. Uroš Benec: Uporaba modela za ugotavljanje razporeditve gomoljev krompirja (Solanum tuberosum L.) v tleh
 6. Luka Dular: Vpliv globine obdelave tal na porabo goriva in na pripravo setvene posteljice pri delu z vrtavkasto brano
 7. Filip Vučajnk: Pridelovanja krompirja pri različnih medvrstnih razdaljah grebenov in uporabi osipalnikov z različnimi načini delovanja

Diplomska dela (77)

 1. Branko Sitar: Analiza nesreč s traktorji
 2. Gašper Kravanja: Analiza in predlogi za zmanjševanje toplotnih izgub kmečke hiše
 3. Benjamin Kramljak: Preureditev hleva za krave molznice v hlev za telice
 4. Barbara Kocina: Možnosti za pridobivanje bioplina v Kobilarni Lipica
 5. Maja Kastelic: Merila odločitve ob nakupu kmetijskih strojev na živinorejskih kmetijah
 6. Srečko Horvat: Sončna elektrarna kot dopolnilna dejavnost na kmetiji
 7. Milan Debenec: Košnja in priprava krme na nagnjenih terenih
 8. Matej Cingl: Ekonomičnost postopkov priprave travne silaže
 9. Primož Berus: Vpliv hitrosti setve na točnost odlaganja semena pri pnevmatski podtlačni sejalnici za koruzo
 10. Peter Štemberger: Varovanje divjadi pred poškodbami med košnjo s pomočjo infrardečih senzorjev na kosilnicah
 11. Polona Tajher: Vpliv mehanične in kemične obdelave tal na fizikalne lastnosti tal v medvrstnem prostoru pri koruzi (Zea mays L.)
 12. Štefan Kuhar: Analiza tehničnih napak pri napravah za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
 13. Mihael Balon: Analiza dela strojnega vršičkanja v vinogradu
 14. Andrej Dornik: Analiza odjemalnikov silaže
 15. Boštjan Povše: Primerjava dveh različnih tehnik spravila koruzne silaže
 16. Ana Marija Bajželj: Analiza sekalnikov lesne mase
 17. Peter Zver: Primerjava strojev za dopolnilno obdelavo tal
 18. Brigita Jeram: Nove tehnologije sušenja orehov (Juglans regia L.)
 19. Erik Bogataj: Izbira vetrnice za pridobivanje električne energije v alpskem prostoru in njena uporaba na pašnih planinah
 20. Gašper Kastelec: Analiza delovanja stroja za luščenje plodov oreha (Juglans regia L.)
 21. Ambrož Blažko: Vrednotenje konjskega in traktorskega spravila lesa iz gozda
 22. Dejan Petrač: Uporaba slame žit za izvor toplotne energije v Sloveniji
 23. Marko Lesjak: Analiza možnosti uporabe alternativnih virov energije s poudarkom na uporabi biodizla za pogon traktorjev v Sloveniji
 24. Aleš Volčič: Primerjava dveh različnih tehnologij pri pridelavi krompirja
 25. Jure Zagajšek: Izgube zrnja pri žetvi ozimnega ječmena in pšenice z izbranim žetvenikom
 26. Boštjan Debenjak: Analiza škod po divjadi in zaščita pred divjadjo v Goriških Brdih
 27. Manca Markelj: Gibanje poljskega zajca (Lepus europaeus P.) v agroekosistemih
 28. Primož Dececco: Vzroki nesreč s traktorjem v Posavju v zadnjih petnajstih letih
 29. Žiga Kršinar: Analiza traktorskih nesreč na hribovitih območjih Polhograjskih Dolomitov
 30. Matej Potokar: Uporaba manj vrednega lesa pri ogrevanju kmečke hiše z lesnimi sekanci
 31. Urška Dolenc: Analiza značilnosti trga traktorjev v Sloveniji v obdobju 2005-2014
 32. Janez Zaverl: Izbira žetvenika za podjetniško rabo na družinski kmetiji
 33. Boštjan Šetinc: Učinkovitost različnih metod uničevanja plevelov v posevku navadnih sončnic (Helianthus annuus L.)
 34. Damjan Jakofčič: Analiza nanosa fungicida na klas ozimne pšenice
 35. Žiga Konkolič: Uporabnost kosilnic za hortikulturno rabo
 36. Martin Sevšek: Vpliv vozne hitrosti na intenzivnost obdelave tal in na porabo goriva pri delu z vrtavkasto brano
 37. Peter Medvedec: Poraba goriva in intenzivnost obdelave tal pri različnih vrtilnih frekvencah nožev na vrtavkasti brani
 38. Tanja Oblak: Pridobivanje energije s pomočjo sončnih celic na izbrani kmetiji
 39. Gašper Kosmač: Analiza učinkovitosti kmetijske mehanizacije na gorskih kmetijah
 40. David Starič: Primerjava dveh traktorjev s stopenjskim in brezstopenjskim menjalnikom glede porabe goriva pri dopolnilni obdelavi tal
 41. Tomaž Kurent: Spremljanje gibanja krav molznic s pomočjo separacijskih vrat
 42. Rok Šarc: Analiza porabe goriva pri oranju
 43. Marko Lamovšek: Analiza delovanja silažnih prikolic in uporaba na kmetiji
 44. Andrej Pene: Preureditev domačega hleva za govedo
 45. Andraž Medved: Analiza delovanja in uporabnosti naprav za odvzemanje silažne krme
 46. Matej Kokalj: Analiza treh načinov sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.)
 47. Jure Sukič: Izgube pridelka pri žetvi rži (Secale cereale L.)
 48. Urška Golorej: Analiza tehničnega stanja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji
 49. Janez Penko: Idejni načrt izdelave sušilnice za orehe
 50. Marija Burjek: Izbira primernega molzišča za kmetijo Cankar
 51. Anja Hohler: Proizvodnja elektrike kot dodatna dejavnost na kmetiji Hohler
 52. Barbara Balanč: Škoda od divjega prašiča (Sus scrofa L.) v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju
 53. David Jekovec: Analiza delovanja trosilnika mineralnih gnojil
 54. Vladimir Povše: Primerjava osnovne in predsetvene obdelave tal
 55. Marko Ferenčak: Analiza delovanja bioplinske naprave v BBG Donau-Wald mbH (Passau, Nemčija)
 56. Tadeja Pečovnik: Analiza prodaje traktorjev v Sloveniji za leti 2008 in 2009
 57. Leonida Svetina: Primernost kraškega latnika za uporabo sodobnih vinogradniških tehnologij
 58. Polona Pust: Vpliv kmetijskih tehnologij na malo divjad
 59. Anže Krašovec: Vpliv različnih izvedb šob na škropilnici na kakovost nanosa fitofarmacevtskih sredstev pri ozimni pšenici (Triticum aestivum L.) in na krompirju (Solanum tuberosum L.)
 60. Jošt Potrpin: Analiza vzrokov pri nesrečah s traktorji v zadnjih 10 letih na območju Zasavja
 61. Mladen Geršak: Vpliv globine sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.) sorte Aladin na pokritost gomoljev z zemljo
 62. Jakob Ivanuša: Možnosti izgradnje in uporabe sončnih elektrarn na kmetijah v občini Sveti Tomaž
 63. Blaž Svet: Storilnost baliranja krme na parcelah različnih oblik
 64. Primož Majcen: Vpliv fizikalnih lastnosti oreha na luščenje
 65. Jože Ponikvar: Zapleveljenost krompirja (Solanum tuberosum L.) pri mehanskem in kemičnem načinu zatiranja plevelov
 66. Primož Šifrer: Izgube pridelka pri spravilu treh poljščin z žetvenikom
 67. Tomaž Janežič: Učinki rednega pregleda naprav za nanos FFS v krajih Ivančna Gorica in Grosuplje v letih 2000-2007
 68. Aleš Krečič: Sušenje odpadnega materiala vinske trte za uporabo v kurilne namene
 69. Polona Dobravec: Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju
 70. Andrej Šimenc: Zaoravanje rastlinskih ostankov
 71. Miha Cegnar: Analiza načinov sajenja sadnih sadik
 72. Vesna Škedelj: Tehnično stanje naprav za kemično varstvo rastlin na področju Dolenjske
 73. Boštjan Grabnar: Primerjava storilnosti enosmernega in dvosmernega pluga
 74. Tadeja Kariž: Analiza možnosti izrabe vetrne energije v kmetijstvu
 75. Klementina Slapšak: Analiza traktorjev, uporabljivih v vrtnarstvu
 76. David Danijel: Analiza naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Savinjski in Posavski regiji
 77. Dušica Linta: Primerjava fizikalnih lastnosti plodov treh sort leske (Corylus avellana L.)

Druga dela (24)

 1. Filip Vučajnk, Stanislav Trdan, Iztok Jože Košir, Miha Ocvirk, Mihovil Šantić, Metka Žerjav, Igor Šantavec, Rajko Bernik, Matej Vidrih: The influence of the spraying pressure of an injector asymmetric double nozzle with variable flow on head fungicide coverage, yield, grain quality, and deoxynivalenol content in winter wheat
 2. Aleš Zver, Rajko Bernik, Rok Mihelič: Effect of pressure on the removal of NH$_3$ from hydrolyzed and pre-fermented slaughterhouse waste for better biomethanization
 3. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 4. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 5. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 6. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 7. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 8. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 9. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 10. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 11. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 12. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 13. Jošt Potrpin, Rajko Bernik, Ivan Demšar: Growth requirements of different potato cultivars
 14. Rajko Bernik, Janez Benedičič, Jože Duhovnik: Zasnova trosilnika za hlevski gnoj z matematičnim modelom
 15. Rajko Bernik, Anita Solar, Denis Skok: Fizikalne lastnosti ploda oreha (Juglans regia L.)
 16. Rajko Bernik, Robert Jerončič: The research of the number of accidents with the agriculture and forestry tractors in the Europe and the main reasons for those accidents
 17. Rajko Bernik, Aleš Zver: Introduction pilot biogas reactors and application to define biogas potential of basic substrat, swine slurry
 18. Rajko Bernik, Robert Jerončič: The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries
 19. Rajko Bernik, Denis Stajnko, Miran Lakota: The impact of vaporization on the crushing nuts (Juglans regia L.)
 20. Rajko Bernik, Tone Godeša, Peter Dolničar, Filip Vučajnk: Soil cover of tubers and the percentage of green tubers at various inter-row widths
 21. Rajko Bernik: Navodila za delo s škropilnicami in pršilniki
 22. Marjan Dolenšek, Robert Jerončič, Rajko Bernik, Mićo V. Oljača: Udesi sa traktorima u Slovenije u periodu od poslednje tri decenije
 23. Filip Vučajnk, Rajko Bernik: Improved quality of fungicide deposition and coverage of potato leaves using flat fan ait-injector nozzle IDK
 24. Rajko Bernik, Tone Godeša, Peter Dolničar, Filip Vučajnk: Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges