Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Aleš Kladnik: Citološka analiza razvoja endosperma in koreninske čepice koruze (Zea Mays L.)
 2. Nina Prezelj: Molekulske interakcije fitoplazemskih povzročiteljic trsnih rumenic z vinsko trto (Vitis vinifera L.)

Magistrska dela (4)

 1. Katja Fric: URAVNAVANJE PREPISOVANJA IN LOKALIZACIJE TRANSKRIPCIJSKEGA FAKTORJA PTI
 2. Sanda Kavčič: Molekulska raznolikost izolatov fitoplazme, povzročiteljice počrnelosti lesa
 3. Petra Mlinar: Molekulska raznolikost izolatov fitoplazme, povzročiteljice metličavosti jablan
 4. Marija Stele: Vpliv virusa pahljačavosti listov vinske trte na metabolizem in transport sladkorjev v vinski trti

Diplomska dela (18)

 1. Helena Šeme: Testiranje transgene rastline Arabidopsis thaliana na odpornost proti slanosti in selekcija homozigotnih linij
 2. Matevž Rupar: Molekulska raznovrstnost slovenskih izolatov fitoplazme, povzročiteljice zlate trsne rumenice
 3. Eva Tomšič: Jasmonska in salicilna kislina v krompirju odpornem na okužbo s krompirjevim virusom PVY [zgoraj] NTN
 4. Katja Istenič: Spremembe proteoma listov krompirja (Solanum tuberosum L.) po okužbi s krompirjevim virusom Y [zgoraj] NTN
 5. Katja Pirc: Izolacija protiglivnih proteinov iz družine linusitinov iz poganjka lanu
 6. Mira Polajnar: Symbiotic and phylogenetic characterization of rhizobia that nodulate the novel species of Lupinus (L. mariae-josephi)
 7. Nataša Tešić: Določitev optimalnih razmer za diagnostiko fitoplazemske povzročiteljice zlate trsne rumenice v vinski trti
 8. Katja Jazbec: Protiglivno delovanje linusitinskih proteinov
 9. Mateja Mesarič: Odziv različnih sort paradižnika in krompirja na okužbo z bakterijo Ralstonia solanacearum v laboratorijskih razmerah
 10. Mateja Lumpert: Vpeljava metode PCR v realnem času za raziskovanje izražanja gena za LX RNazo v procesu abscizije pri paradižniku
 11. Aleš Kladnik: Lokalizacija genske ekspresije nekaterih encimov sladkornega metabolizma v tkivih koruze (Zea mays L.)
 12. Tomaž Rijavec: Bakterijski endofiti v zrnu koruze in njihov vpliv na izvorne rastline
 13. Roswita Golčer: Izolacija in karakterizacija inhibitorjev cisteinskih proteinaz iz krvavega mlečnika (Chelidonium majus L.)
 14. Jana Mlakar: Lokalizacija virusa PVY[sup]NTN v rastlinah krompirja
 15. Petra Pleša: Učinki povečanega UV-B sevanja na iglice smreke (Picea abies)
 16. Teja Strlič: Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na prisotnost kadmija
 17. Jernej Pavšič: Genska raznolikost izolatov fitoplazem skupine AP v Sloveniji
 18. Miran Renčelj: Makrofiti in okoljska ocena vodotokov zahodnega dela Dravskega polja

Druga dela (21)

 1. Marina Dermastia, Blaž Škrlj, Rebeka Strah, Barbara Anžič, Špela Tomaž, Maja Križnik, Christina Schönhuber, Monika Riedle-Bauer, Živa Ramšak, Marko Petek, Aleš Kladnik, Nada Lavrač, Kristina Gruden, Thomas Roitsch, Günter Brader, Maruša Pompe Novak: Differential response of grapevine to infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes
 2. Jaka Razinger, Marina Dermastia, Jasna Dolenc Koce, Alexis Zrimec: Oxidative stress in duckweed (Lemna minor L.) caused by short-term cadmium exposure
 3. Tomaž Rijavec: Bakterijski endofiti v zrnu koruze in njihov vpliv na izvorne rastline
 4. Teja Strlič: Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na prisotnost kadmija
 5. Marina Dermastia, Aleš Kladnik, Jasna Dolenc Koce, Prem S. Chourey: A cellular study of teosinte Zea mays subsp. parviglumis (Poaceae) caryopsis development showing several processes conserved in maize
 6. Roswita Golčer: Izolacija in karakterizacija inhibitorjev cisteinskih proteinaz iz krvavega mlečnika (Chelidonium majus L.)
 7. Marina Dermastia, Aleš Kladnik, Magda Tušek-Žnidarič, Maruša Pompe Novak: Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato
 8. Marina Dermastia, Aleš Kladnik, Tal Bar-Dror, Amnon Lers: Endoreduplication preferentially occurs at the proximal side of the abscission zone during abscission of tomato leaf
 9. Študentska ekskurzija na raziskovalno postajo La Gamba
 10. Blaž Škrlj, Maruša Pompe Novak, Günter Brader, Barbara Anžič, Živa Ramšak, Kristina Gruden, Jan Kralj, Aleš Kladnik, Nada Lavrač, Thomas Roitsch, Marina Dermastia: New cross-talks between pathways involved in grapevine infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ revealed by temporal network modelling
 11. Marina Dermastia, Radovan Komel, Tom Turk: Kjer se življenje začne ---
 12. Tomaž Rijavec, Maja Kovač, Aleš Kladnik, Prem S. Chourey, Marina Dermastia: A comparative study on the role of cytokinins in caryopsis development in the maize miniature1 seed mutant and its wild type
 13. Matjaž Hren, Petra Nikolić, Ana Rotter, Andrej Blejec, Nancy Terrier, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, Kristina Gruden: 'Bois noir' phytoplasma induces significant reprogramming of the leaf transcriptome in the field grown grapevine
 14. Petra Nikolić, Nataša Mehle, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group
 15. Nataša Mehle, Gabrijel Seljak, Matevž Rupar, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: The first detection of a pytoplasma from the 16SrV (Elm yellows) group in the mosaic leafhopper Orientus ishidae
 16. Tomaž Rijavec, Mukesh Jain, Marina Dermastia, Prem S. Chourey: Spatial and temporal profiles of cytokinin biosynthesis and accumulation in developing caryopses of maize
 17. Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Gabrijel Seljak, Vlasta Knapič, Marina Dermastia: The most widespreat phytoplasmas, vectors and measures for disease control in Slovenia
 18. Nina Prezelj, Petra Nikolić, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: Spatiotemporal distribution of flavescence dorée phytoplasma in grapevine
 19. Tomaž Rijavec, Marina Dermastia: Cytokinins and their function in developing seeds
 20. Nataša Mehle, Nejc Jakoš, Miro Mešl, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Mojca Rot, Alenka Ferlež Rus, Robert Brus, Marina Dermastia: Phytoplasmas associated with declining of hazelnut (Corylus avellana) in Slovenia
 21. Luka Bitežnik, Marina Dermastia, Stanislav Trdan: Sekundarni metaboliti v navadni konoplji (Cannabis sativa L.) in njihova vloga pri obrambi rastline pred škodljivci in patogeni