Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

  1. Maruša Matko: Obravnava tveganj, povezanih z izrednimi vremenskimi dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture

Magistrska dela (1)

  1. Katja Valek: Primerjalna analiza formalnega in ekspertnega ocenjevanja vplivov na zrak v postopku presoje vplivov na okolje

Diplomska dela (5)

  1. Martina Pišlar: Krajinska ureditev in sanacija nasipov odpadnega materiala RŽS Idrija
  2. Mateja Kovačič: Vključevanje rezultatov analiz tveganja v načrtovanje namenske rabe prostora
  3. Peter Dornik: Analiza variant izvedbe hladilnih stolpov za drugi blok Jedrske elektrarne Krško z vidika videza
  4. Aleksandra Tisom: Programska in oblikovalska analiza možne sanacije dela opuščenega rudniškega območja Rudnika lignita Velenje s hitrorastočo drevnino
  5. Sara Čok: Sovplivanje rab morja in kopnega: usmeritve za usklajevanje rab obalnega pasu med Koprom in Izolo

Druga dela (1)

  1. Viktorija Batagelj, Igor Bizjak, Alenka Cof, Darko Drev, Barbara Černič Mali, Damjana Gantar, Andrej Gulič, Tomaž Guzelj, Aleksander Jakoš, Damjan Kavaš, Davor Kontić, Branko Kontić, Naja Marot, Luka Mladenovič, Sabina Mujkić, Jože Panjan, Nadja Penko Seidl, Sergeja Praper, Franci Steinman, Franc Trček: Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije