Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Kristina Košmrlj: Uporaba biotehnoloških pristopov za žlahtnjenje oljnih buč (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.)
 2. Petra Oražem: Preizkušanje in uporaba novih biotehnoloških pristopov za žlahtnjenje oljk (Olea europaea L.) sort Canino in Istrska belica

Magistrska dela (4)

 1. Franci Tajner: Proučitev raznolikosti akcesij šentjanževke (Hypericum perforatum L.) glede na tvorbo izbranih metabolitov v odvisnosti od genotipa in načina rasti
 2. Nik Susič: Vzpostavitev in optimizacija protokola za transformacijo oranžnega krinkarja (Mimulus aurantiacus Curtis) z bakterijo Agrobacterium tumefaciens
 3. Tomaž Krumpestar: Vpliv fuzarične kisline na regenerativno sposobnost in vitro in ploidnost oljnih buč (Cucurbita pepo L. ssp. pepo var. styriaca Greb.)
 4. Julija Jakopin: Vzpostavitev tkivne kulture večih genotipov miniaturnih vrtnic ter indukcija cvetenja in vitro

Diplomska dela (15)

 1. Goran Pandol: Priprava rastlinske tkivne kulture Mandragora officinarum v celični suspenziji za produkcijo sekundarnih metabolitov
 2. Anita Lenarčič: Primerjava različnih metod za spreminjanje izražanja genov v krompirju (Solanum tuberosum) sorte 'Désirée'
 3. Marko Flajšman: Primerjava različnih markerskih genov za izražanje ß-glukuronidaze za destruktivno in nedestruktivno histokemično testiranje v transgenem tobaku
 4. Lea Vukanović: Razmnoževanje poprove mete (Mentha piperita L.) s stebelnimi potaknjenci in mikropropagacijo ter karakterizacija razmnoženih odbrank
 5. Mitja Šimonka: Izolacija mikrospor čebule (Alium cepa L.) in preverjanje možnosti zorenja in vitro
 6. Tadej Svetek: Optimizacija indukcije organogenih struktur na cvetovih in plodnicah čebule (Allium cepa L.)
 7. Adriana Podržaj: Mikroskopska analiza zgradbe semenske ovojnice pri bučah (Cucurbita pepo L.)
 8. Mateja Morel: Genske transformacije orhidej Phalaenopsis in Bletilla z Agrobacterium tumefaciens
 9. Anita Rižnik: Proučitev postopkov pospešenega generacijskega cikla pri oljnih bučah (Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. stryriaca Grebenšč.) s kulturo nezrelih embrijev in vitro in poskus medvrstnega križanja C. pepo x C. maxima
 10. Kristina Košmrlj: Optimizacija postopkov prehodne transformacije celične kulture tobaka BY-2 z uporabo sporočilnega gena za zeleno fluorescirajoči protein
 11. Janez Kosel: Biotehnološki postopki za kalitev in vitro dozorevanja peloda bezga (Sambucus nigra L.)
 12. Željka Vukelja: Izvrednotenje morfoloških lastnosti dihaploidnih linij zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) in izbranih hibridov
 13. Barbara Ovtar: Indukcija haploidnih ginogenetskih regenerantov čebule (Allium cepa L.) iz križanja linij OH-1 x 5225B
 14. Daniela Prašnikar: Mikropropagacija previsne sanvitalije (Sanvitalia procumbens [Ruiz in Pav.])
 15. Metod Kovačič: Podvajanje haploidnih rastlin čebule (Allium cepa L.) in fertilnost dihaploidnih regenerantov

Druga dela (30)

 1. Tim Weber, Jernej Jakše, Barbara Sladonja, Dario Hruševar, Nediljko Landeka, Slavko Brana, Borut Bohanec, Milenko Milović, Dalibor Vladović, Božena Mitić, Danijela Poljuha: Molecular study of selected taxonomically critical taxa of the genus Iris L. from the broader Alpine-Dinaric area
 2. Jana Murovec, Katja Guček, Borut Bohanec, Monika Avbelj, Roman Jerala: DNA-free genome editing of Brassica oleracea and B. rapa protoplasts using CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complexes
 3. Metka Hudina, Franc Batič, Borut Bohanec, Klemen Eler, Helena Grčman, Darja Kocjan Ačko, Tea Kuzman, Marjetka Suhadolc, Franci Štampar, Stanislav Trdan, Andrej Udovč, Dominik Vodnik, Vesna Zupanc: Študij na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 4. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 5. Jana Murovec, Borut Bohanec: Haploid induction in Mimulus aurantiacus Curtis obtained by pollination with gamma irradiated pollen
 6. Borut Bohanec: Dr. Bohanec odgovarja na najpogostejša vprašanja in trditve, povezana z GSO
 7. Borut Bohanec: O žlahtnjenju rastlin in gensko spremenjeni hrani
 8. Borut Bohanec: 10 uspešnih primerov genskih transformacij
 9. Gensko predelane pomaranče za boj proti debelosti?
 10. Kamor bodo šli ljudje, bo šla tudi hrana
 11. Navidezni nasprotniki velikih korporacij so pravzaprav njihovi največji podporniki
 12. Gensko spremenjena koruza
 13. Boj za semena
 14. J. Duangjit, Borut Bohanec, Agnes P. Chan, Christopher Town, Michael J. Havey: Transcriptome sequencing to produce SNP-based genetic maps of onion
 15. Gost v oddaji Ljudje in zemlja
 16. Liliana Vižintin, Vera Kosovel, Laura Feoli Chiapella, Borut Bohanec: Genetic characterization of Genista sericea Wulfen (Cytiseae - Fabaceae) as revealed by nuclear DNA content and ITS nrDNA region analysis
 17. Borut Bohanec: Vloga genetsko spremenjenih rastlin v družbenem razvoju
 18. Dušica Ćalić-Dragosavac, Snežana Zdravković-Korać, Borut Bohanec, Ljiljana Radojević, Branka Vinterhalter, Svetlana Stevović, Aleksander Cingel, Jelena Savić: Effect of activated charcoal, abscisic acid and polyethylene glycol on maturation, germination and conversion of Aesculus hippocastanum androgenic embryos
 19. O gensko spremenjeni hrani
 20. Petra Oražem, Nataša Štajner, Borut Bohanec: Effect of X-ray irradiation on olive shoot culture evaluated by morphological measurements, nuclear DNA content and SSR and AFLP markers
 21. Kaj bo z avtohtonimi semeni?
 22. 10 naj
 23. Dušica Ćalić, Borut Bohanec, Nina Devrnja, Jelena Milojević, Ljiljana Tubić, Igor Kostić, Snežana Zdravković-Korać: Impact of abscisic acid in overcoming the problem of albinism in horse chestnut androgenic embryos
 24. Zakaj takšen strah pred gensko spremenjenimi organizmi?
 25. Pablo Hirschegger, Jernej Jakše, Peter Trontelj, Borut Bohanec: Origins of Allium ampeloprasum horticultural groups and a molecular phylogeny of the section Allium (Allium: Alliacea)
 26. Liliana Vižintin, Borut Bohanec: Measurement of nuclear DNA content of the genus Trifolium L. as a measure of genebank accession identity
 27. Borut Bohanec: Slovenia
 28. Borut Bohanec: Experiences using biotechnological approaches in vegetable breeding
 29. Borut Bohanec: Genske banke kot kulturna dediščina človeštva
 30. Borut Bohanec, Stanislav Trdan, Franc Batič, Franci Štampar, Helena Grčman, Andrej Udovč, Tea Kuzman: Študij agronomije in hortikulture