Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (12)

 1. Mojca Jevšnik: Integralno vrednotenje vključitve sistema HACCP pri zagotavljanju varnih živil
 2. Bojan Butinar: Zasnova analitičnega postopka ugotavljanja pristnosti in stopnje predelave bučnega olja
 3. Mateja Ambrožič: Sistemsko vrednotenje in preprečevanje virusne okužbe s hrano v živilsko predelovalni oskrbovalno prehranski verigi
 4. Damjana Miklič Milek: Vpliv biokontrolne aktivnosti kvasovk na rast nitaste glive Botrytis cinerea Pers.
 5. Andrej Osterc: Porazdelitev [zgoraj] 129 I v okolju
 6. Luka Kranjc: Heterologous expression of vinylphenol reductase of yeast Brettanomyces bruxellensis in yeast Saccharomyces cerevisiae
 7. Katja Bezek: Preprečevanje filmotvornosti bakterij Campylobacter jejuni na abiotskih površinah ter adhezivnosti in invazivnosti na modelu celičnih linij
 8. Dušan Goranovič: Regulacija biosinteze FK506 (tacrolimus) pri Streptomyces sp.
 9. Janez Kosel: Vpliv mešane fermentacije kvasovk Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis na biosintezo aromatskih snovi
 10. Matjaž Deželak: Beer-like gluten-free beverages fermented from buckwheat and quinoa
 11. Etjen Bizaj: Interactions between contaminants and starter cultures during alcoholic fermentation
 12. Petra Medved Djurašinović: Razvoj novih živilskih proizvodov in tradicionalna živila

Magistrska dela (11)

 1. Jana Ramuš: Učinkovitost delovanja sistema HACCP v proizvodnji in distribuciji jajc
 2. Matic Konjar: Odpornost na protiglivične učinkovine in invazivnost probiotičnih kvasovk Saccharomyces boulardii (nom. nud.)
 3. Katja Bezek: Vloga signalnih molekul pri alkoholni fermentaciji s čisto in združeno starter kulturo
 4. Gregor Golob: Primerjava učinkovitosti gojitvenih in negojitvenih metod za detekcijo kvasovk v različnih matricah živil
 5. Eva Zaletel: Optimizacija pridobivanja bakteriofagov v bioreaktorju
 6. Anamarija Alegro: Kontinuirno gojenje bakteriofagov v bioreaktorju
 7. Metka Stantič: Optimizacija pridobivanja različno velikih plazmidov v bioreaktorju
 8. Sara Bobnar: Kultura zagotavljanja varnosti živil v gostinskih obratih v Sloveniji
 9. Romana Tomše: The presence of contaminants in food in Slovenia before and after joining the European Union
 10. Matjaž Boštar: Vpliv kefirja na črevesno mikrobno združbo in kancerogenezo eksperimentalno induciranih črevesnih tumorjev na podganah
 11. Sabina Gajšek: Analiza baze podatkov Veterinarske fakultete o varnosti živil živalskega izvora v obdobju od 2004 do 2009

Diplomska dela (42)

 1. Aleš Špes: Vpliv maščobnih kislin na biosintezo inhibitorja esteraze SBR0501 pri sevu Streptomyces sp. K343-1
 2. Tilen Travnik: Enostavna preparativna izolacija intaktnih mitohondrijev kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 3. Mirjan Švagelj: Ugotavljanje protimikrobne aktivnosti ekstrakta rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) na bakterijah Escherichia coli
 4. Denis Martinšek: Vpliv zaščitnih snovi na preživetje seva Lactobacillus gasseri K7 med liofilizacijo in skladiščenjem
 5. Lučka Brulc: Vpliv rastlinskih olj na debelino maščobnega sloja na ustnih površinah
 6. Mateja Ciringer: Ugotavljanje koncentracije in velikosti virusnih delcev z metodo sledenja nanodelcem (NTA)
 7. Luka Križman: Vpliv dodatka rožičeve moke na mikrobiološke, kemijske in senzorične lastnosti brezglutenskega ajdovega kruha
 8. Tina Ivančič: Vpliv antioksidativnih obrambnih sistemov kvasovk pri odpornosti na selen(VI)
 9. Mitja Rot: Občutljivost izolatov gliv kvasovk za antimikotike osamljenih iz nadzornih kužnin v obdobju 1992-2005
 10. Špela Levičnik Hoefferle: Osamitev DNA iz sojinega lecitina
 11. Kristina Šavli: Primerjava proteinskih profilov kvasovke Saccharomyces cerevisiae po izpostavitvi Fe(III) in/ali Cr(III) ionom v šaržnem bioprocesu
 12. Katarina Pegan: Študij celične smrti pri kvasovki Saccharomyces cerevisiae po izpostavitvi kadmijevim in kromovim ionom
 13. Alenka Sedlar: Primerjava dveh brezceličnih sistemov za izražanje proteinov
 14. Rok Tkavc: Identifikacija in genotipizacija entomopatogenih gliv izoliranih iz troglofilnih metuljev Scolipteryx libatrix L. in Triphosa dubitata L.
 15. Barbara Kurež: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na alkoholno fermentacijo pri kvasovki Candida stellata
 16. Romana Habot: Študij antioksidativnega delovanja spojine na osnovi magnezija
 17. Marko Blažič: Vpliv rastlinskih ekstraktov na produkcijo mikotoksinov pri nitastih glivah
 18. Mia Ličen: Taksonomska identifikacija in karakterizacija gliv, ki okužujejo sušene mesnine
 19. Vida Kocbek: Vpliv Cr(VI) ionov na oksidativne poškodbe lipidov in proteionov
 20. Mojca Vek: Optimizacija metod odkrivanja in shranjevanja termotolerantnih bakterij rodu Campylobacter v rutinskem laboratoriju
 21. Rok Količ: Vpliv rastlinskih izvlečkov na oksidativni metabolizem kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 22. Tina Jurič: Kvasovka Saccharomyces cerevisiae kot modelni organizem za proučevanje vpliva rastlinskih ekstraktov
 23. Rok Gaber: Razvoj aktinomicetnega reporterskega sistema na osnovi kalkon sintaze
 24. Tomaž Rakuša: Določitev odprtih okvirjev genske skupine pri bakteriji Amycolatopsis sp. za biosintezo tetraciklinskega antibiotika
 25. Urška Tomc: Izolacija mikroorganizmov iz obrata proizvodnje vodnih barv in analiza učinkovitosti biocidov
 26. Kristina Damjanovič: Genetska raznolikost in občutljivost za antimikotike kliničnih izolatov Candida parapsilosis
 27. Nina Česen: Analiza sprejemljivosti koncepta pijače smoothie s funkcionalnimi lastnostmi pri slovenskih potrošnikih
 28. Tina Lukan Jezerčić: Klasične in sodobne metode določanja števila kvasovk vrst Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis v realnih vzorcih
 29. Nina Hostnik: Protimikrobno delovanje izbranih eteričnih olj in njihovih sestavin na mikotoksigene plesni
 30. Alen Prole: Združba gliv v zdravilnem blatu sečoveljskih solin
 31. Andreja Petan: Protimikrobno delovanje rastlinskih fenolnih izvlečkov na antibiotsko odporne in občutljive seve bakterij rodov Campylobacter in Staphylococcus
 32. Luka Kranjc: Vpliv žganih pijač na preživetje bakterij seva Salmonella enteritidis v modelu želodca
 33. Bojana Keser: Protimikrobno delovanje izvlečkov listja in grozdnih kožic vinske trte (Vitis vinifera L.) na patogene bakterije živil
 34. Vid Borko: Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic
 35. Klemen Oketič: Vpliv okoljskih dejavnikov na invazivno rast sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 36. Mila Krstić: Vpliv kromovih in železovih ionov na proteom kvasovke Saccharomyces cerevisiae v kontinuirnem bioprocesu
 37. Simon Jesih: Vpliv izbranih vrst kvasovk na rast nitaste glive Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
 38. Maja Šikić Pogačar: Vpliv bakterijskega stresa na adhezivnost, invazivnost ter znotrajcelično preživelost in rast bakterij Campylobacter v celičnem modelu makrofagov J774 in celic Caco-2
 39. Borut Pohar: Primerjava spremljanja rasti kvasovk z metodo merjenja optične gostote in z metodo določanja suhe biomase
 40. Sonja Prpar Mihevc: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na potek alkoholne fermentacije s kvasovko Saccharomyces cerevisiae
 41. Tea Morčič: Uporaba kvasne biomase s povečanim antioksidativnim potencialom
 42. Stanislava Hude: Spremljanje biosintezne stabilnosti plesni Mucor miehei pri proizvodnji ekstracelularnih proteaz

Druga dela (27)

 1. Mirjam Gorjan, Petra Virant, Franc Rojko, Anže Abram, Rebeka Rudolf, Peter Raspor, Anamarija Zore, Klemen Bohinc: Bacterial adhesion of Streptococcus mutans to dental material surfaces
 2. Mateja Ambrožič, Andreja Kukec, Mojca Jevšnik, Sonja Smole Možina, Peter Raspor: Food safety expertise among professional food handlers and consumers related to foodborne viruses
 3. Aleš Podgornik, Maja Paš, Peter Raspor: Biotehnološki tehnikum
 4. Saša Bavec, Peter Raspor: Protection of biotechnological inventions in Slovenia
 5. Polona Jamnik, Peter Raspor: Induction of Hsp104 by Cr(VI) in yeast Candida intermedia
 6. Maja Paš, Radmila Milačič, Peter Raspor: Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase
 7. Peter Raspor, Mojca Jevšnik, Damjana Amon, Lidija Baša, Rok Fink, Branka Đukić, Andreja Kukec, Katarina Lamovec, Vivian Moses: Odziv potrošnikov na gensko spremenjena živila
 8. Mojca Jevšnik, Valentina Hlebec, Peter Raspor: Consumers' awareness of food safety from shopping to eating
 9. Sandra Brankovič Brecl: Eppur si muove - In vendar se vrti
 10. Zdravje Slovencev
 11. Kaj jemo v času, ko je treba varčevati?
 12. Dr. Peter Raspor
 13. Prof. dr. Peter Raspor - mikrobiologija
 14. Peter Raspor, Jernejka Drolec, Feri Kučan, Jože Žura: Peter Raspor - Jesenkov nagrajenec
 15. Eva Prelovšek, Marko Uršič, Peter Raspor, Andrej Brglez, Nina Zofič, Ivan Merljak: Futurologija med preteklostjo in sedanjostjo
 16. Tatjana Pihlar, Anamarija Slabe, Miran Klinc, Dejan Židan, Peter Raspor: Hrana za avtomobile jemlje hrano ljudem
 17. Tatjana Pihlar, Franci Štampar, Peter Raspor, Dejan Židan, Franc Lobnik: Slovenski česen ima pravi okus po česnu
 18. Edvard Kobal, Peter Raspor, Dunja Mladenić, Neža Finžgar, Mitja Hafner-Fink, Nevenka Černigoj-Sadar: Program "Za ženske v znanosti" za družini prijazno znanost
 19. Gašper Završnik, Peter Raspor: Strah pred nanohrano odveč
 20. Peter Raspor, Edvard Kobal, Dušan Plut, Jernejka Drolec: Voda
 21. Mihael Jožef Toman, Stane Pejovnik, Irena Rotar, Sanja Lončar, Dejan Židan, Peter Raspor, Martina Bavec, Dejan Rengeo, Lučka Kajfež-Bogataj, Katarina Hölzl, Tadej Slapnik, Tomo Križnar, Žiga Vavpotič, Jernejka Drolec: Samooskrba Slovenije
 22. Peter Raspor, Sonja Smole Možina: New technologies raise new microbiology problems and the search for new food safety solutions
 23. Peter Raspor: Total food chain safety
 24. Maja Paš, Barbara Piškur, Matevž Šuštarič, Peter Raspor: Iron enriched yeast biomass - a promising mineral feed supplement
 25. Katarina Kovač, Ion Gutiérrez-Aguirre, Marko Banjac, Matjaž Peterka, Mateja Poljšak-Prijatelj, Maja Ravnikar, Janet Zimšek Mijovski, Anna Charlotte Schultz, Peter Raspor: A novel method for concentrating hepatitis A virus and caliciviruses from bottled water
 26. Etjen Bizaj, Franc Čuš, Peter Raspor: Removal of pyrimethanil and fenhexamid in Saccharomyces cerevisiae liquid cultures
 27. Maja Paš, Peter Raspor: Praktikum iz osnov biotehnologij