Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Dušan Goranovič: Regulacija biosinteze FK506 (tacrolimus) pri Streptomyces sp.
 2. Janez Kosel: Vpliv mešane fermentacije kvasovk Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis na biosintezo aromatskih snovi
 3. Matjaž Deželak: Beer-like gluten-free beverages fermented from buckwheat and quinoa
 4. Etjen Bizaj: Interactions between contaminants and starter cultures during alcoholic fermentation
 5. Petra Medved Djurašinović: Razvoj novih živilskih proizvodov in tradicionalna živila

Magistrska dela (3)

 1. Romana Tomše: The presence of contaminants in food in Slovenia before and after joining the European Union
 2. Matjaž Boštar: Vpliv kefirja na črevesno mikrobno združbo in kancerogenezo eksperimentalno induciranih črevesnih tumorjev na podganah
 3. Sabina Gajšek: Analiza baze podatkov Veterinarske fakultete o varnosti živil živalskega izvora v obdobju od 2004 do 2009

Diplomska dela (12)

 1. Andreja Petan: Protimikrobno delovanje rastlinskih fenolnih izvlečkov na antibiotsko odporne in občutljive seve bakterij rodov Campylobacter in Staphylococcus
 2. Luka Kranjc: Vpliv žganih pijač na preživetje bakterij seva Salmonella enteritidis v modelu želodca
 3. Bojana Keser: Protimikrobno delovanje izvlečkov listja in grozdnih kožic vinske trte (Vitis vinifera L.) na patogene bakterije živil
 4. Vid Borko: Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic
 5. Klemen Oketič: Vpliv okoljskih dejavnikov na invazivno rast sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 6. Mila Krstić: Vpliv kromovih in železovih ionov na proteom kvasovke Saccharomyces cerevisiae v kontinuirnem bioprocesu
 7. Simon Jesih: Vpliv izbranih vrst kvasovk na rast nitaste glive Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
 8. Maja Šikić Pogačar: Vpliv bakterijskega stresa na adhezivnost, invazivnost ter znotrajcelično preživelost in rast bakterij Campylobacter v celičnem modelu makrofagov J774 in celic Caco-2
 9. Borut Pohar: Primerjava spremljanja rasti kvasovk z metodo merjenja optične gostote in z metodo določanja suhe biomase
 10. Sonja Prpar Mihevc: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na potek alkoholne fermentacije s kvasovko Saccharomyces cerevisiae
 11. Tea Morčič: Uporaba kvasne biomase s povečanim antioksidativnim potencialom
 12. Stanislava Hude: Spremljanje biosintezne stabilnosti plesni Mucor miehei pri proizvodnji ekstracelularnih proteaz

Druga dela (30)

 1. Aleš Podgornik, Maja Paš, Peter Raspor: Biotehnološki tehnikum
 2. Saša Bavec, Peter Raspor: Protection of biotechnological inventions in Slovenia
 3. Polona Jamnik, Peter Raspor: Induction of Hsp104 by Cr(VI) in yeast Candida intermedia
 4. Maja Paš, Radmila Milačič, Peter Raspor: Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase
 5. Peter Raspor, Mojca Jevšnik, Damjana Amon, Lidija Baša, Rok Fink, Branka Đukić, Andreja Kukec, Katarina Lamovec, Vivian Moses: Odziv potrošnikov na gensko spremenjena živila
 6. Mojca Jevšnik, Valentina Hlebec, Peter Raspor: Consumers' awareness of food safety from shopping to eating
 7. Sandra Brankovič Brecl: Eppur si muove - In vendar se vrti
 8. Zdravje Slovencev
 9. Kaj jemo v času, ko je treba varčevati?
 10. Dr. Peter Raspor
 11. Prof. dr. Peter Raspor - mikrobiologija
 12. Peter Raspor, Jernejka Drolec, Feri Kučan, Jože Žura: Peter Raspor - Jesenkov nagrajenec
 13. Eva Prelovšek, Marko Uršič, Peter Raspor, Andrej Brglez, Nina Zofič, Ivan Merljak: Futurologija med preteklostjo in sedanjostjo
 14. Tatjana Pihlar, Anamarija Slabe, Miran Klinc, Dejan Židan, Peter Raspor: Hrana za avtomobile jemlje hrano ljudem
 15. Tatjana Pihlar, Franci Štampar, Peter Raspor, Dejan Židan, Franc Lobnik: Slovenski česen ima pravi okus po česnu
 16. Edvard Kobal, Peter Raspor, Dunja Mladenić, Neža Finžgar, Mitja Hafner-Fink, Nevenka Černigoj-Sadar: Program "Za ženske v znanosti" za družini prijazno znanost
 17. Gašper Završnik, Peter Raspor: Strah pred nanohrano odveč
 18. Peter Raspor, Edvard Kobal, Dušan Plut, Jernejka Drolec: Voda
 19. Mihael Jožef Toman, Stane Pejovnik, Irena Rotar, Sanja Lončar, Dejan Židan, Peter Raspor, Martina Bavec, Dejan Rengeo, Lučka Kajfež-Bogataj, Katarina Hölzl, Tadej Slapnik, Tomo Križnar, Žiga Vavpotič, Jernejka Drolec: Samooskrba Slovenije
 20. Peter Raspor, Sonja Smole Možina: New technologies raise new microbiology problems and the search for new food safety solutions
 21. Peter Raspor: Total food chain safety
 22. Maja Paš, Barbara Piškur, Matevž Šuštarič, Peter Raspor: Iron enriched yeast biomass - a promising mineral feed supplement
 23. Katarina Kovač, Ion Gutiérrez-Aguirre, Marko Banjac, Matjaž Peterka, Mateja Poljšak-Prijatelj, Maja Ravnikar, Janet Zimšek Mijovski, Anna Charlotte Schultz, Peter Raspor: A novel method for concentrating hepatitis A virus and caliciviruses from bottled water
 24. Etjen Bizaj, Franc Čuš, Peter Raspor: Removal of pyrimethanil and fenhexamid in Saccharomyces cerevisiae liquid cultures
 25. Borut Poljšak, Tomaž Lampe, Iztok Ostan, Peter Raspor: Antioksidanti v prehrani
 26. Peter Raspor: Izzivi sedanjosti v živilsko prehrambeni verigi
 27. Mojca Jevšnik, Peter Raspor: Tveganja na poti od polja do mize
 28. Silvestra Hoyer, Mojca Jevšnik, Peter Raspor: Odločanje za varno hrano v času nosečnosti
 29. Gregor Jereb, Mojca Jevšnik, Martin Bauer, Peter Raspor: Pitna voda
 30. Maja Paš, Peter Raspor: Praktikum iz osnov biotehnologij