Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Blaž Cigić

Together there are 117 keywords, that are appearing 177 times.
32 of them (27.35 % of all) appear more than once, together appearing 92 times (51.98 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x5.43%encimi, antioksidanti
4x4.35%antioksidativna aktivnost, aminopeptidaze, DPPH, fiziologija rastlin, vitamin C, proteolitični encimi, askorbinska kislina
3x3.26%cimografija, nativna elektroforeza, suša, Phaseolus vulgaris, stres, fižol, dehidroaskorbinska kislina, Folin-Ciocalteu
2x2.17%narezano zelje, bakrovi ioni, oksidacija, polifenoli, rastlinski ekstrakti, modelne raztopine, aminopeptidazna aktivnost, fluorogeni substrati, zelje, redukcija, fenolne spojine, analizne metode, jabolčni sok, pijače, ABTS
1xvino, encimski inhibitorji, liofilizacija vina, etanol, encimska aktivnost, stabilnost, Saintpaulia ionantha, radikal DPPH, homogenizacija, glutation, shranjevanje, metafosforna kislina, Folin-Ciocalteau reagent, afriška vijolica, poplava, vodni stres, cisteinske proteaze, vitamin E, TCEP, tris(2-karboksietil) fosfin (TCEP), dihanje, skupna L-askorbinska kislina, dimerna dehidroaskorbinska kislina, kontrolirana atmosfera, skladiščenje zelenjave, alanin-aminopetidaze, hidratacija, nastanek različnih zvrsti, vitamini, senzorične lastnosti, glicerol, 2, 2-difenil-1-pikril-hidrazil, levcin-aminopetidaze, antioksidacijski potencial, hlapne komponente, vodne raztopine, kovinski ioni, kinetika redukcije, tris(2-karboksietil)fosfin, fenilalanin-aminopeptidaze, aditivi, funkcionalna živila, karakterizacija [beta]-glukanov, izolacija [beta]-glukanov, inkapsulacija, liposomi, termična stabilnost, Aeropyrum pernix, holesterol, dipalmitoil fosfatidilholin, [beta]-glukani, ječmenova moka, prehransko dopolnilo, pivo, kava, čaj, rastlinska olja, modelni lipidni sistemi, ječmen, peroksidno število, oksidacija lipidov, fermentirani mlečni izdelki, spektrofotometrija, priprava otrobov, pšenični otrobi kot izmenjevalci, otrobi, vezanje bakrovih ionov, kapaciteta vezave Cu[2+], vpliv Cu[2+] na vsebnost antioksidantov, modificirana atmosfera, embalažni materiali, pakiranje zelja, baker, ionski izmenjevalci, redkev, vina, modelni antioksidanti, visokotlačna tekočinska kromatografija, brokoli, belo zelje, živila, lucerna, leča, L-askorbinska kislina