Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Nina Mešl

Together there are 130 keywords, that are appearing 214 times.
31 of them (23.85 % of all) appear more than once, together appearing 115 times (53.74 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
18x15.65%družina
12x10.43%socialno delo z družino
9x7.83%socialno delo
5x4.35%delovni odnos, zakonodaja
4x3.48%rejništvo, šolsko svetovalno delo, partnerstvo, razveza zakonske zveze
3x2.61%osnovna šola, starševstvo, centri za socialno delo, izvirni delovni projekt pomoči, otroci, mladi
2x1.74%stres, vključenost, konflikti, socialno delo z mladimi, rejniki, šolska svetovalna službe, učne težave, preoblikovanje družine, individualne projektne skupine, izgorevanje, svetovanje, socialne mreže, mediacija, komunikacija, družinska dinamika, medosebni odnosi
1ximplicitne teorije ravnanja, koncept delovnega odnosa, razredna klima, svetovanje v socialnem delu, družinska mediacija, kibernetika razgovora, pravice otrok, posebne potrebe otrok, epistemologija, kvaliteta življenja, otrokov vidik, mlade ženske, vloga otroka, stiki z otroki, dodelitev otrok, navezanost, ljubezen, učenci, postmodernost, vzgoja, podeželje, odnosi z vrstniki, krizni center, intelektualno ovirani, posebne potrebe, etika udeleženosti, medijsko sporočanje, družinski odnosi, sorojenci, rejniški sistem, samopodoba, čustva, zvestoba, partnerski odnosi, zaupanje, krepitev moči, medgeneracijska pomoč, perspektiva zaposlenih, koncepti dela, tiskani mediji, otrok, projekt pomoči, duševno zdravje, stanovanjske skupine, generacijske razlike, normalizacija, dezinstitucionalizacija, očetovstvo, dialoška praksa, zdravstvo, reševenje konfliktov, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, pomoč žalujočim, žalovanje, izguba bljižnjega, starši, vzgojitelji, otroci in mladostniki, preobremenjenost, vzgojni domovi, sodelovanje, smrt, družinska politika, odpornost, spoprijemanje z boleznijo, rak, socialne spretnosti, okrevanje, terapije, študentske družine, študenti, mlade družine, mladost, primeri dobre prakse, čustvene motnje, študije primera, glas otroka, soustvarjanje v šoli, varovalni dejavniki, socialna inteligenca, socialno delo v šolah, možganska kap, mladi odrasli, delo s svojci, socialno delo z bolniki, strokovna pomoč, interdisciplinarni timi, timsko delo, socializacija, mladostništvo, mladina, vedenjske motnje, prosti čas, osamosvajanje, koncepti pomoči, matična družina, rejniška družina, prehod v odraslost, stari starši