Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Miro Kline

Together there are 400 keywords, that are appearing 609 times.
66 of them (16.5 % of all) appear more than once, together appearing 275 times (45.16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
33x12%Diplomska dela
17x6.18%Magistrske naloge, Blagovne znamke
15x5.45%študija primera
12x4.36%Potrošniki
10x3.64%potrošniki
9x3.27%tržno komuniciranje, Trženje
7x2.55%Tržno komuniciranje
5x1.82%storitve, Oglaševanje, Spletna družabna omrežja
4x1.45%Nakupovanje, spletno nakupovanje, tržne znamke, upravljanje, Vedenje potrošnikov, Slovenija, trženje, blagovne znamke
3x1.09%Zadovoljstvo potrošnikov, Turizem, Družbeni mediji, komuniciranje, trg, Digitalizacija, prodaja
2x0.73%Kakovost izdelkov in storitev, Komuniciranje, znamčenje, programi zvestobe, alkohol, Trg, odnosi z javnostmi, Podjetja, Moda, neprofitne organizacije, tržni odnosi, tržna znamka države, podjetja, organizacija, elektronske govorice, uporabniki, učinkovitost, mladi, nakupne odločitve, marketinška usmerjenost, oglasna sporočila, osebna znamka, družbena omrežja, trgovina, strategija, zaupanje potrošnikov, oglasi, identiteta, Promocija, Osebnost, senzorični marketing, država izvora, tržna znamka, celostna podoba, trgovci, marketing prostora, Zaposleni, ugled, oglaševanje
1xkolesarski klub Adria Mobil, meritve, muzikal, nevronske navezave, EMS, kolektivne reprezentacije, trajnostna embalaža, trženje storitev, strategija trženja, ekološka hrana, govorice, finančno izobraževanje, finančna pismenost, strategije znamk v podjetju, imidž in ugled podjetja, psihologija potrošnika, komuniciranje na prodajnem mestu, izdelki, finančno vedenje, samopodoba potrošnika, impulzivno nakupno vedenje, osebnostna znamka, YouTube, spletni komentarji, razstavljalci, osebnost tržne znamke, osebni stik, komunikacijski dogodek, socialna omrežja, Škofjeloški pasijon, turistične destinacije, podznamka, premoženje znamke, širitev znamke, premožnost blagovne znamke, cenovna strategija, vonj, modni strokovnjaki, prestiž, nizke cene, kreativnost, okoljsko oglaševanje, okolju prijazni izdelki, zvestoba potrošnikov, Kapfererjeva prizma identitete, stališča potrošnikov, strategija imitiranja, gverilski marketing, afektivni odzivi, potrošnikova zmeda, marketinško orodje, mikro podjetja, trženjsko komuniciranje, športni dogodki, dekani, prodajni kadri, kreativno razmišljanje, skupinsko nakupovanje, embalaža, oglaševalske agencije, pospeševanje prodaje, vrhnji management, impulzivno nakupovanje, apel strahu, marketinški odnosi, spletni paneli, intenca vedenja, prestižne znamke, Kino Šiška, doživljajska vrednost, razkazovanje, barva izdelka, trgovinske znamke, identifikacija, organizacije, poslovna uspešnost, kakovost, simbolizacija, marketing mix, vedenje, množični mediji, psihobiologija, Republika Slovenija, ženske, zadovoljstvo, merjenje, donatorstvo, potrebe, prepričevanje, konkurenca, propaganda, manipulacija, glasba, kvaliteta, nogomet, sporočila, tipi, čustva, proizvajalci, športni objekti, televizija, turizem, proizvodi, projekti, socializacija, tehnologija, estetika, komunikacija, odločanje, pogajanja, vodenje, planiranje, investicije, dobrodelna dejavnost, distribucija, šport, spletne knjigarne, antipotrošniška gibanja, znane osebnosti, zunanje oddajanje, znamka turistične destinacije, varnostna industrija, vojaška industrija, netblografija, bogastvo časa, razvoj, uporabniku prijazno, reprezentativni sistemi, medorganizacijski marketing, medorganizacijsko komuniciranje, nakupovalne diete, trajnostna potrošnja, orodja medorganizacijskega komuniciranja, podjetje, kapital, Internet, timsko delo, direktor, stereotipi, sponzorstvo, človekovo telo, cilji, uspešnost, modeli, ustvarjalnost, empirična analiza, magistrske naloge, vrednotenje, teorija, slikarstvo, miti, informacijska tehnologija, vrednote, nevrolingvistično programiranje, hibridna sporočila, imidž, notranji deležniki, marketing krajev, Inovacije, identiteta kraja, odpadna embalaža, Televizija Slovenija, gledanost, Trajnostni razvoj, Embalaža, Narodna kultura, les, znak znamke, Posnemanje, ponaredki, modna industrija, logo znamke, preference potrošnika, čutni marketing, tradicionalne panoge, nacionalna kultura, Televizijske oddaje, Managerji, Ples, tradicionalno vs. digitalno, plesni festivali, Storitve, Festivali, Mobilna telefonija, Novi izdelki, slovenski trg, razvoj novega izdelka, tretji prostori, čutila, Vetrne elektrarne, Standardizacija, Družbeni ugled, Tabloidi, Energija, razkošje, Recesija, Potrošništvo, nakupno vedenje, Govorice, govorice od ust do ust, ekološko sadje in zelenjava, moda, nakupno odločanje, vedenje potrošnika, znanje potrošnikov, racionalnost potrošnika, analogno nakupovanje, Doktorske disertacije, Zdrava prehrana, Ekologija, zagovorništvo, marketing elektronske pošte., percepcija tržne znamke., razvoj občinstva, identiteta tržne znamke, znamčenje v kulturi, vhodni marketing, digitalni marketing, optimizacija organskega iskanja, digitalni kanali, digitalno marketinško komuniciranje, Vino, Trg dela, Posebni dogodki, Škisova tržnica, marketing dogodkov, organizacija dogodkov, Organizacija, medorganizacijsko tržno komuniciranje, medorganizacijski trg, spletno tržno komuniciranje, digitalno tržno komuniciranje, dogodki, Svetovni splet, organizacijska identifikacija, korporativni dogodki, interno komuniciranje, Online social networks, Organizacijsko komuniciranje, Organizacijska kultura, Radio, medijska večopravilnost, mediji, avtomobilska industrija, Lojalnost, uspešnost muzejev, marketing muzejev, Ustno sporočanje, Legitimnost, Muzeji, prepoznavnost podjetij, Zadruge, Sponzorstvo, Vrhunski športniki, nakupne navade, Zaupanje, Sodstvo, Računalniške igre, Blogi, modni blogi, Oblačila, Izkustvo, nakupna intenca, postopkovna pravičnost, Stereotipi, Etnocentrizem, Mladina, slovenske znamke, električna mobilnost, logotipi, znamka prostora, korporativna znamka, ponotranjeni vedenjski vzorci, imidž države, portfelj znamk, arhitektura znamk, nakupna odločitev, ocena uspešnosti, identiteta prostora, televizijske pravice športnih prenosov, marketing kulture, umeščanje blagovnih znamk, strateška partnerstva, specializirane športne televizije, komercialne televizije, oznamčene mobilne aplikacije, tržna strategija, mobilni marketing, Osebni videz, Neverbalne komunikacije, organizacijska energija, osebnostne lastnosti, Splet 2.0, prepoznavnost, pripravljenost na spremembe, Interni marketing, Mobilni telefoni, soznamčenje, premoženje blagovne znamke, hitro rastoča blagovna znamka, osebne znamke, revitalizacija, Mesta, marketing mest, medorganizacijski trgi, digitalna transformacija, Lokalne skupnosti, korporativno komuniciranje, preznamčenje, Učinkovitost, Organizacije, kredibilnost, Spletno oglaševanje, Šrilanka, Naravne nesreče, Množični mediji, Nepridobitne organizacije, 2004, vinski trg, prepričevalno komuniciranje, Vinarstvo, Mala in srednja podjetja, Donatorstvo, vpliv množičnih medijev, prepoznavnost znamke, Vizualna kultura, Umetniki, Internetni videoposnetki, Športniki, Instagram, cunami, potres na Šrilanki, Kvantitativno raziskovanje, izkustveni marketing