Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jerneja Pavlin

Together there are 66 keywords, that are appearing 95 times.
10 of them (15.15 % of all) appear more than once, together appearing 39 times (41.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x28.21%naravoslovje in tehnika
7x17.95%spoznavanje okolja
5x12.82%didaktične igre
3x7.69%pouk na prostem, fizika
2x5.13%naravoslovje, znanje učencev, eksperimentalno delo, predmet naravoslovje in tehnika, učenje z raziskovanjem
1xmnenje učencev, utelešena kognicija, učenje z vrstniško razlago, epidemija, osnovna šola, strukturirano opazovanje, izobraževalni videoposnetki, fizika in naravoslovje v osnovni šoli, načrtovanje zastavljanja vprašanj, Gibanje Zemlje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, angleščina kot tuji jezik, »peer instruction«, hidrogeli, učna metoda, tradicionalni pristop, poučevanje, tradicionalni pouk, aktivno učenje, sveče, skupinsko delo, izkušnje, analiza učbeniških gradiv, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje, poskusi, gorenje, fizikalne in kemijske vsebine, izobraževanje na daljavo, učitelji, informacijsko komunikacijska tehnologija, sile, gibanje, notranja motivacija, zanimive naravoslovne vsebine, Covid 19, poučevanje na daljavo, počutje, odzivi, sodelovanje, sodobni pristopi poučevanja, znanje, situacijski interes, toplota, pandemija covid-19, stališča učencev, elektrika, vidik učencev, dejavnosti učencev, stališča prihodnjih učiteljev, svetloba, srednja šola, temperatura, pandemija COVID-19, šolanje na daljavo, preverjanje znanja, dejavnosti učitelja