Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

  1. Urban Brulc: Operativno zdravljenje bolnikov z osteohondralno lezijo talusa

MSc theses (9)

  1. Katja Potisk: Primerjava sposobnosti mezenhimskih matičnih/stromalnih celic za tvorbo hialinega hrustanca v pogojih in vitro pri bolnikih z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
  2. Karolina Mužina: Primerjava izražanja različnih mediatorjev vnetja v mezenhimskih matičnih/stromalnih celicah pri bolnikih brez in z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
  3. Deborah Premužič: Vrednotenje adipogeneze mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih delov sinovije bolnikov, napotenih na atroskopijo kolka
  4. Katja Vodopivec: Testi gibalnih sposobnosti za vrnitev v šport po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa
  5. Nastja Sluga: Primerjava izražanja označevalcev diferenciranih in nediferenciranih mezenhimskih matičnih/stromalnih celic, izoliranih iz različnih delov sinovije kolka
  6. Janko Stankić: Vrednotenje hondrogenega potenciala mezenhimskih matičnih/stromalnih celic z oceno po Bernu pri bolnikih z zgodnjimi degenerativnimi spremembami
  7. Staša Trstenjak: Primerjava izražanja genov za imunomodulatorne molekule v mezenhimskih matičnih/ stromalnih celicah bolnikov z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka
  8. Aleša Pleško: Kineziološka obravnava pacientov z artrozo kolena in s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi
  9. Nika Šašek: Povezava predoperativnega informiranja pacientov z okrevanjem po artroskopiji kolka