Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Andi Erega: Interactions between Campylobacter jejuni and Bacillus subtilis
 2. Mihael Špacapan: Links between extracellular proteases, matrix components production and cell-cell communication in a Bacillus subtilis biofilm

MSc theses (18)

 1. Daniel Krklec: Virucidno delovanje lipopeptidnih antibiotikov in virucidno delovanje kovinskih zlitin in keramičnih površin proti bakteriofagu Phi-6
 2. Filip Filipović: Simultaneous optical and electrochemical biofilm analysis
 3. Katja Jensterle: Vpliv sorodstvenega razlikovanja med izolati Bacillus subtilis na interakcijo s patogeno bakterijo Salmonella enterica v biofilmu
 4. Urška Murovec: Bioinformacijska analiza genomov talnih izolatov Bacillus subtilis
 5. Teja Grubar: Vpliv sevov bakterije Bacillus subtilis na transkripcijo genov imunskega odziva pri krompirju
 6. Alja Polšak: Razvoj metode za vrednotenje sorodstvene diskriminacije na nivoju celice pri bakteriji Bacillus subtilis
 7. Eva Plestenjak: Vloga mikroorganizmov pri redukciji šestvalentnega kroma
 8. Rok Dovjak: Analiza lastnosti izolatov vrste Bacillus mycoides, pomembnih za varstvo rastlin pred patogeni
 9. Eli Podnar: Vpliv interakcij med bakterijama Bacillus subtilis in Streptomyces rimosus na produkcijo sekundarnih metabolitov
 10. Manja Mozetič: Kompeticija med sevi Bacillus subtilis v biofilmih
 11. Tadeja Marin: Regulacija kompetence za prenos DNA v biofilmih bakterije Bacillus subtilis.
 12. Monika Butolen: Vpliv sorodstvene diskriminacije na komplementacijo skupnih dobrin v mešani kulturi Bacillus subtilis
 13. Tjaša Peternel: Vpliv dolgotrajne stacionarne faze na izbrane bakterije iz rodu Lactobacillus.
 14. Nataša Jeršinovič: Razvoj metode za časovno spremljanje razvoja biofilmov z mikroskopom
 15. Žiga Pandur: Kvantifikacija odziva biosenzorja Bacillus subtilis na signalni peptid ComX
 16. Tea Skočič: Povezava med zaznavanjem kvoruma in odzivom na povišano slanost pri bakteriji Bacillus subtilis.
 17. Katarina Belcijan: Vpliv filogenetske sorodnosti na horizontalni genski transfer med roji sevov Bacillus subtilis
 18. Maja Ruperčič: Stabilnost izmenjave DNA v tekočih kulturah in v biofilmih bakterije Bacillus subtilis