Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Blaž Ferjančič: Aplikacija metode AOAC 2011.25 za določanje prehranske vlaknine in njen vpliv na oceno vnosa z živili
 2. Nataša Lilek: Vpliv botaničnega porekla na hranilno vrednost cvetnega prahu osmukanca

Magistrska dela (9)

 1. Petra Česen: Hranilna vrednost, senzorične lastnosti in odvajalni učinek gumi bonbonov z laktulozo
 2. Saša Kugler: Obogatitev barjenih klobas s prehransko vlaknino
 3. Borut Benko: Primerjava hranilne vrednosti in antioksidativne učinkovitosti cvetnega prahu osmukanca in izkopanca
 4. Marjeta Rak: Fenolni profil slovenskega matičnega mlečka
 5. Vesna Rajšp: Priporočila za prehrano v izrednih razmerah
 6. Janja Pohorec: Analiza odnosa staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok in njihovega zadovoljstva s prehransko oskrbo v vrtcu Velenje
 7. Tina Pucihar: Vsebnost sladkorjev in prehranske vlaknine v cvetnem prahu osmukancu
 8. Sabina Kocijan: Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana
 9. Jernej Bajc: Vpliv dodatkov na kakovost toasta

Diplomska dela (11)

 1. Simon Lozar: Senzorična analiza čokolade s panelom potrošnikov
 2. Kaja Okorn: Pomen senzoričnih leksikonov v živilstvu
 3. Ivana Peras: Določitev nekaterih fizikalno-kemijskih parametrov ajdovega medu
 4. Nika Kunšek: Karakterizacija senzoričnih lastnosti ajdovega medu
 5. Nina Petrovčič: Obogatitev pijač s prehransko vlaknino
 6. Monika Lesjak: Hranilna vrednost in všečnost izbranih brezglutenskih živil
 7. Tjaša Žohar: Vpliv skladiščenja na nekatere parametre matičnega mlečka
 8. Petra Česen: Določanje rezistentnega škroba v izbranih živilih
 9. Anja Gašperlin: Vrednotenje barve rumenjakov
 10. Tanja Janežič: Antioksidativna učinkovitost in senzorična sprejemljivost medu z dodatki
 11. Sara Serdoz: Sladkost in senzorična sprejemljivost različnih sladkorjev