Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Andreja Sinjur: Specifični programi za podporo pri vključevanju priseljenskih učencev v osnovne šole v Sloveniji
 2. Urška Emeršič: Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih

MSc theses (8)

 1. Nataša Durjava: Prikrite oblike agresivnega vedenja deklet
 2. Smiljana Brus: Pomoč učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli
 3. Tatjana Lavrinc: Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje
 4. Tatjana Lavrinc: Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje
 5. Breda Knafelc: Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci
 6. Darja Krašovec: Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli
 7. Erika Jamnik: Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa
 8. Mojca Perić: Otroci z motnjo vedenja in osebnosti med družino in državo

Bsc theses (31)

 1. Alenka Rušt: Sodelovanje s starši pri uvajanju otrok v oddelke prvega starostnega obdobja
 2. Tanja Hakl Ivančić: Zaznavanje čustvenih in vedenjskih težav na razredni stopnji
 3. Urška Čuden: Sodelovanje sodišča, centra za socialno delo in vzgojnega zavoda pri nameščanju mladostnika v vzgojni zavod
 4. Ivana Teklić: Pomen mladinskih centrov za mladostnike in uporabo njihovega prostega časa
 5. Tadej Petkovšek: Zaporniška subkultura v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob pri Mirni
 6. Karmen Pfeifer Lapuh: Kam na starost: domači dom ali dom za starejše občane
 7. Martina Grmek: Ples kot medij pri delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami
 8. Ana Kosić: Pogled različnih profilov na učinkovito izvajanje učne pomoči
 9. Natalija Povhe: Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniški tečaj in njihove možnosti na trgu dela
 10. Lucija Pavlin: Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje pri zaposlovanju
 11. Nina Anzeljc: Socialne mreže starostnikov in vloga socialnega pedagoga v institucionalnem varstvu
 12. Karmen Pucihar: Izbira izobraževalnega programa pri učencih osnovne šole s prilagojenim programom
 13. Anja Vehar: Egoizem kot vodilna motivacija za prostovoljno delo v tujini
 14. Petra Miklič: Prvi dan v šoli
 15. Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli
 16. Silvija Fanžol Dunjko: Športna rekreacija in stres v poklicih pomoči
 17. Kristina Vidali: Preprečevanje agresivnega vedenja v vrtcu s pomočjo gibalno-športne vzgoje
 18. Eva Breznik: Analiza stanja svetovalnega dela v Koroški regiji
 19. Urška Kolednik: Otroci priseljencev v osnovni šoli
 20. Dijana Kožar: Praktični primer programa spolne vzgoje za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 21. Sabina Roškar: Delo vzgojiteljev z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih v severovzhodni Sloveniji
 22. Vida Kovačič: Socialni pedagog v domu starejših občanov
 23. Irma Mediževec: Stanje mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
 24. Tina Kralj: Poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah
 25. Monika Napret: Socialna pedagogika v osnovni šoli
 26. Tina Rajšter: Mladoletni prosilci za azil brez spremstva in participacija v vsakdanjem življenju
 27. Katarina Masnec: Medosebni odnosi in šola v naravi
 28. Lučka Drganc: Socialni pedagog v planinski skupini
 29. Tadeja Češka: Pripadnost in preventiva v socialnopedagoškem delu
 30. Tamara Gorenc: Analiza socialno pedagoškega delovanja v Beli krajini
 31. Silvija Dervarič: Sodelovanje učiteljev s socialnim pedagogom

Other documents (10)

 1. Mitja Krajnčan: Praktično pedagoško usposabljanje : socialna pedagogika : priročnik
 2. Mitja Krajnčan: Sistemska ureditev diferenciacije in individualizacije v vzgoji in izobraževanju
 3. Tina Mržek, Mitja Krajnčan: Mladinska stanovanja – pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev
 4. Mitja Krajnčan: Vedenjske in čustvene motnje otrok in mladostnikov v slovenskih vzgojnih zavodih
 5. Mitja Krajnčan: Behavioural and emotional disorders of children and adolescents in Slovenian juvenile educational institutions
 6. Tina Mržek, Mitja Krajnčan: Mladinska stanovanja - pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev
 7. Strah me je, ko očka pretepa mamico
 8. Mitja Krajnčan, Urška Benčič: Monitor the behavior of the youth in a small, closed social system that the island provided, with the goal of perceiving behavioral changes and gaining social skills
 9. Boštjan Bajželj, Mitja Krajnčan: Kulturalno senzitivna skrb ranljivih skupin, 2008-2010
 10. Mitja Krajnčan: Praktično pedagoško usposabljanje