Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Gašper Klančar: Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
 2. Andraž Šmon: Opredelitev kriterijev za razširjeno presejanje novorojencev za vrojene bolezni presnove

MSc theses (11)

 1. Tamara Obreza: Genetska analiza hipogonadotropnega hipogonadizma s sekvenciranjem naslednje generacije
 2. Nives Škafar: Verifikacija metode tekočinske kromatografije visoke ločljivosti za določanje fenilalanina in tirozina
 3. Anja Švigelj: Vpliv izbranih vrst variant gena za apolipoprotein E na koncentracije plazemskih lipidov pri bolniih s sladkorno boleznijo tipa 1
 4. Tamara Šutuš Temovski: Vloga genetskih variant promotorske regije gena DEPTOR pri razvoju debelosti in inzulinske rezistence
 5. Mihela Povšnar: Dinamika spreminjanja dolžine telomerov pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
 6. Klara Kravos: Določitev koncentracije kortizola v slini s tandemsko masno spektrometrijo za opredelitev odziva na stres pri pediatričnih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
 7. Simona Geder: Analiza sprememb v genu LIPA pri bolnikih s sumom na bolezen kopičenja holesterolnih estrov
 8. Tamara Ropoša: Analiza sprememb v genu TMPRSS3, ki nosi zapis za transmebransko serinsko proteazo 3, pri bolnikih z izgubo sluha
 9. Kaja Mivšek: Opredelitev genetskih vzrokov prezgodnje pubertete
 10. Vanda Matuc: Analiza genov za fenilalanin - hidroksilazo pri bolnikih s hiperfenilalanemijo
 11. Gaja Švigelj: Razlike v stanju sluha, komunikacije in razumljivosti govora pri gluhih in naglušnih osebah zaradi bolezenske spremembe gena GJB2

Other documents (12)

 1. Tina Levstek, Bojan Vujkovac, Katarina Trebušak Podkrajšek: Biomarkers of Fabry nephropathy
 2. Andreja Rehberger Likozar, Aleš Blinc, Katarina Trebušak Podkrajšek, Miran Šebeštjen: LPA genotypes and haplotypes are associated with lipoprotein(a) levels but not arterial wall properties in stable post-coronary event patients with very high lipoprotein(a) levels
 3. Katarina Trebušak Podkrajšek, Tine Tesovnik, Nina Božanić Urbančič, Saba Battelino: Novel GRHL2 gene variant associated with hearing loss
 4. Tina Levstek, Teo Mlinšek, Marija Holcar, Katja Goričar, Metka Lenassi, Vita Dolžan, Bojan Vujkovac, Katarina Trebušak Podkrajšek: Urinary extracellular vesicles and their miRNA cargo in patients with Fabry nephropathy
 5. Jasna Šuput Omladič, Maja Pajek, Urh Grošelj, Katarina Trebušak Podkrajšek, Magdalena Avbelj Stefanija, Mojca Žerjav-Tanšek, Primož Kotnik, Tadej Battelino, Darja Šmigoc Schweiger: Central TSH dysregulation in a patient with familial non-autoimmune autosomal dominant hyperthyroidism due to a novel thyroid-stimulating hormone receptor disease-causing variant
 6. Maja Pajek, Magdalena Avbelj Stefanija, Katarina Trebušak Podkrajšek, Jasna Šuput Omladič, Mojca Žerjav-Tanšek, Tadej Battelino, Urh Grošelj: Hypercholesterolemia in two siblings with resistance to thyroid hormones due to disease-causing variant in thyroid hormone receptor (THRB) gene
 7. Jera Stritar, Lana Stavber, Maja Ficko, Primož Kotnik, Tadej Battelino, Katarina Trebušak Podkrajšek, Tinka Hovnik: Detection of del/dup inside SHOX/PAR1 region in children and young adults with idiopathic short stature
 8. Nina Božanić Urbančič, Saba Battelino, Tine Tesovnik, Katarina Trebušak Podkrajšek: The importance of early genetic diagnostics of hearing loss in children
 9. Tina Levstek, Sara Redenšek Trampuž, Maja Trošt, Vita Dolžan, Katarina Trebušak Podkrajšek: Assessment of the telomere length and its effect on the symptomatology of Parkinson's disease
 10. Luka Hočevar, Jernej Kovač, Katarina Trebušak Podkrajšek, Saba Battelino, Alenka Pavlič: The possible influence of genetic aetiological factors on molar–incisor hypomineralisation
 11. Tine Tesovnik, Jernej Kovač, Tinka Hovnik, Klemen Dovč, Nataša Bratina, Tadej Battelino, Katarina Trebušak Podkrajšek: Association of glycemic control and cell stress with telomere attrition in type 1 diabetes
 12. Luka Hočevar, Jernej Kovač, Katarina Trebušak Podkrajšek, Saba Battelino, Alenka Pavlič: Dataset on amelogenesis-related genes variants (ENAM and ENAM interacting genes) and on human leukocyte antigen alleles (DQ2 and DQ8) distribution in children with and without molar–incisor hypomineralisation (MIH)