Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
 2. Primož Treven: Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka
 3. Urška Tomažin: Vloga [alfa]- in [gama]-tokoferola v presnovi in antioksidacijski zaščiti pri piščancih
 4. Jasmina Beltram: Identifikacija vzročnega gena za vitkost znotraj lokusa Fob3b2 pri miših

Magistrska dela (7)

 1. Nuša Kapušin: Bioinformatska analiza interaktoma genov, udeleženih v uravnavanjemetabolizma [i. e. uravnavanje metabolizma] maščob pri evkariontih
 2. Lucija Kadunc: Izražanje parakrinih dejavnikov matičnih celic za izboljšanje celjenja ran v in vitro celičnem modelu
 3. Nina Ogrin: Vpliv gena Crem na cirkadiano izražanje izbranih genov centralne ure in metabolizma pri miših (Mus musculus)
 4. Anja Golob Urbanc: Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih
 5. Ana Ogrinc: Izdelava genomskega atlasa kandidatnih genov za reprodukcijo pri moškem spolu sesalcev
 6. Špela Deržič: Identifikacija zelo ohranjenih regij genoma (UCR) ter njihovih funkcijskih polimorfizmov pri modelnih organizmih
 7. Tjaša Plaper: Stimulacija inflamasoma NAIP/NLRC4 s flagelinom divjega tipa ter flagelinskimi mutantami

Diplomska dela (34)

 1. Anže Smole: Priprava in biološka aktivnost kompleksov imunostimulatornih nukleinskih kislin za stabilizacijo, tarčno dostavo in postopno sproščanje
 2. Nina Kočevar Britovšek: Preiskava proteoma z dvodimenzionalno gelsko elektroforezo pri raku želodca: optimizacija postopka in preliminarni poskusi
 3. Katarina Cirnski: Identifikacija kandidatnih genov za kvanitativna lokusa Fob3b1 in Fob3b2 debelosti z uporabo kongenih mišjih linij in ekspresijskih mikromrež
 4. Erika Prašnikar: Določanje učinkovitosti stopnje izrezovanja gena Cyp51 pri miših s pogojno izbitim genom v jetrih
 5. Vida Forstnerič: Učinek mutacij flagelina na njegovo funkcionalnost in vlogo pri stimulaciji imunskega sistema
 6. Teja Fabjan: Časovne spremembe v izraženosti nekaterih steroidogenih encimov v možganih mišjih zarodkov
 7. Matjaž Stanonik: Analiza kandidatnih genov za nalaganje maščevja na mišjem kromosomu 15
 8. Ana Zanjkovič: Plodnost laboratorijskih miši pri selekcioniranih linijah odbranih na večji oziroma manjši delež telesnih maščob
 9. Tomaž Volčič: Preverjanje porekla pri ovcah z uporabo molekularnih genetskih označevalcev
 10. Tina Trebušak: Prebavljivost hranljivih snovi pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek maščevja
 11. Nina Šterman: Vloga gena Cyp51 v testisih miši med spermatogenezo
 12. Mojca Svetličič: Poklicna nega mačk in psov
 13. Jasmina Beltram: Identifikacija novih rekombinantnih kongenih linij za kvantitativni lokus Fob3a pri miših
 14. Katja Bizant: Primerjava pitovnih in klavnih lastnosti treh genotipov piščancev
 15. Tjaša Božovič: Predstavitev pasem stafordširski bulterier in ameriški stafordširski terier
 16. Nastja Cotič: Odnos strokovnjakov, pridelovalcev in porabnikov hrane do gensko spremenjene hrane
 17. Urška Grčar: Telesne mere in značilnosti istrske pramenke
 18. Barbara Hočevar: Mnenja diplomantov o študijskih programih zootehnike
 19. Daša Jevšinek Skok: Raziskave genetskih vzrokov za nalaganje maščobe z uporabo integrativnih genomskih strategij
 20. Kristjan Knafelc: Analiza rezultatov raziskav v jatah iz dvosmerne selekcije na telesno maso piščancev
 21. Valerija Kos: Primerjava razporeditve maščobnega tkiva pri lisastih in rjavih bikih
 22. Eva Krizmanić: Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov
 23. Stanka Magister: Specialno pedagoško jahanje
 24. Senja Marušič: Specialno pedagoško jahanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo otrok z motnjami v razvoju
 25. Andreja Orson: Ljubiteljske reje kuncev v Sloveniji
 26. Rebeka Pipan: Lokus za barvo dlake pri lipicancih
 27. Mateja Poklukar: Analiza polimorfizmov gena TFAM pri konju (Equus caballus)
 28. Urša Pokorn: Vpliv obogatitve individualnih žičnih kletk na obnašanje kokoši nesnic
 29. Petra Rant: Natančnejše kartiranje kvantitativnega lokusa Fob3b za zamaščenost v F2[spodaj] križanju kongenih linij miši
 30. Rok Razingar: Telesne mere in značilnosti drežniške koze
 31. Andrej Renčelj: Asociacijska analiza haplotipov v genu FTO z lastnostmi zamaščevanja pri govedu (Bos taurus)
 32. Vesna Sirk: Problematika odsluženih dirkalnih in lovskih hrtov
 33. Barbara Sivec: Analiza podatkov o telesnih masah in klavnih lastnostih piščancev v devetih generacijah naključnih ponavljajočih križanj
 34. David Sivec: Telesne mere in lastnosti bovške ovce

Druga dela (28)

 1. Daša Jevšinek Skok, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genetic variability of microRNA genes in farm animals
 2. Liljana Markova, Erika Cvetko, Chiedozie Kenneth Ugwoke, Simon Horvat, Nejc Umek, Tatjana Stopar Pintarič: The influence of diabetic peripheral neuropathy on the duration of sciatic nerve block with 1.3% liposomal bupivacaine and 0.25% bupivacaine hydrochloride in a mouse model
 3. Tanja Kunej, Daša Jevšinek Skok, Simon Horvat, Peter Dovč, Zhihua Jiang: The glypican 3-hosted murine Mir717 gene
 4. Monika Avbelj, Simon Horvat, Roman Jerala: The role of intermediary domain of MyD88 in cell activation and therapeutic inhibition of TLRs
 5. Mathieu Laplante, Simon Horvat, William T. Festuccia, Kivanc Birsoy, Zala Prevoršek, Alejo Efeyan, David M. Sabatini: DEPTOR cell-autonomously promotes adipogenesis, and its expression is associated with obesity
 6. Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide in silico screening for microRNA genetic variability in livestock species
 7. Gregor Lorbek, Martina Perše, Simon Horvat, Ingemar Bjorkhem, Damjana Rozman: Sex differences in the hepatic cholesterol sensing mechanisms in mice
 8. Tatjana Pirman, Ajda Lenardič, Alenka Nemec Svete, Simon Horvat: Supplementation with >Your< Iron Syrup corrects iron status in a mouse model of diet-induced iron deficiency
 9. Martin Šimon, Špela Mikec, Nicholas M. Morton, Santosh S. Atanur, Janez Konc, Simon Horvat, Tanja Kunej: Genome-wide screening for genetic variants in polyadenylation signal (PAS) sites in mouse selection lines for fatness and leanness
 10. Liljana Markova, Nejc Umek, Simon Horvat, Admir Hadžić, Maxine M. Kuroda, Tatjana Stopar Pintarič, Vesna Mrak, Erika Cvetko: Neurotoxicity of bupivacaine and liposome bupivacaine after sciatic nerve block in healthy and streptozotocin-induced diabetic mice
 11. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 12. Tomaž Volčič, Drago Kompan, Peter Dovč, Simon Horvat: Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni
 13. Tina Trebušak, Tatjana Pirman, Simon Horvat: Navidezna prebavljivost surovih beljakovin in surovih maščob pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek telesnih maščob
 14. Matjaž Simončič, Tadeja Režen, Peter Juvan, Damjana Rozman, Gregor Fazarinc, Catherine Fievet, Bart Staels, Simon Horvat: Obesity resistant mechanisms in the Lean polygenic mouse model as indicated by liver transcriptome and expression of selected genes in skeletal muscle
 15. Juan F. Medrano, Simon Horvat: Recent development in the search for the mouse high growth (hg) gene
 16. Jacueline Smith, Robert Ian Paton, Simon Horvat, David William Burt: Mapping the chicken RAIDD gene- a candidate for high growth (Hg)
 17. Eva Čeh, Vid Kočar, Katja Kolar, Ana Lasič, Jan Lonzarić, Jerneja Mori, Anže Smole: Immunobricks
 18. Zala Prevoršek, Gregor Gorjanc, Beverly Paigen, Simon Horvat: Congenic and bioinformatics analyses resolved a major-effect Fob3b QTL on mouse Chr 15 into two closely linked loci
 19. Tanja Kunej, Irena Godnič, Jana Ferdin, Simon Horvat, Peter Dovč, George Adrian Calin: Epigenetic regulation of microRNAs in cancer
 20. Nicholas M. Morton, Yvonne B. Nelson, Zoi Michailidou, Emma M. Di Rollo, Lynne Ramage, Patrick W.F. Hadoke, Jonathan R. Seckl, Lutz Bunger, Simon Horvat, Christopher J. Kenyon, Donald R. Dunbar: A stratified transcriptomics analysis of polygenic fat and lean mouse adipose tissue identifies novel candidate obesity genes
 21. Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, George Adrian Calin, Simon Horvat, Zhihua Jiang, Peter Dovč, Tanja Kunej: Catalog of MicroRNA seed polymorphisms in vertebrates
 22. Irena Godnič, Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, George Adrian Calin, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide and species-wide in silico screening for intragenic microRNAs in human, mouse and chicken
 23. Špela Mikec, Živa Kolenc, Borut Peterlin, Simon Horvat, Neža Pogorevc, Tanja Kunej: Syndromic male subfertility
 24. Matjaž Simončič, Tadeja Režen, Peter Juvan, Catherine Fievet, Bart Staels, Damjana Rozman, Simon Horvat: Transcriptome analysis revealed association of some P450 genes with obesity in a polygenic obese mouse model
 25. VarGoats Consortium, Isaäc J. Nijman, Simon Horvat, Mojca Simčič: Geographical contrasts of Y-chromosomal haplogroups from wild and domestic goats reveal ancient migrations and recent introgressions
 26. Barbara Zupančič, Nejc Umek, Chiedozie Kenneth Ugwoke, Erika Cvetko, Simon Horvat, Jože Grdadolnik: Application of FTIR spectroscopy to detect changes in skeletal muscle composition due to obesity with insulin resistance and STZ-induced diabetes
 27. Vida Štrancar, Monika Marušić, Jasmina Tušar, Neža Praček, Marko Kolenc, Katja Šuster, Simon Horvat, Nikolaja Janež, Matjaž Peterka: Isolation and in vitro characterization of novel S. epidermidis phages for therapeutic applications
 28. Špela Mikec, Simon Horvat, Hongyang Wang, Jennifer J. Michal, Tanja Kunej, Zhihua Jiang: Differential alternative polyadenylation response to high-fat diet between polygenic obese and healthy lean mice