Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Jasmina Beltram: Identifikacija vzročnega gena za vitkost znotraj lokusa Fob3b2 pri miših
 2. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
 3. Urška Tomažin: Vloga [alfa]- in [gama]-tokoferola v presnovi in antioksidacijski zaščiti pri piščancih
 4. Primož Treven: Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka

Magistrska dela (7)

 1. Tjaša Plaper: Stimulacija inflamasoma NAIP/NLRC4 s flagelinom divjega tipa ter flagelinskimi mutantami
 2. Špela Deržič: Identifikacija zelo ohranjenih regij genoma (UCR) ter njihovih funkcijskih polimorfizmov pri modelnih organizmih
 3. Ana Ogrinc: Izdelava genomskega atlasa kandidatnih genov za reprodukcijo pri moškem spolu sesalcev
 4. Anja Golob Urbanc: Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih
 5. Nina Ogrin: Vpliv gena Crem na cirkadiano izražanje izbranih genov centralne ure in metabolizma pri miših (Mus musculus)
 6. Lucija Kadunc: Izražanje parakrinih dejavnikov matičnih celic za izboljšanje celjenja ran v in vitro celičnem modelu
 7. Nuša Kapušin: Bioinformatska analiza interaktoma genov, udeleženih v uravnavanjemetabolizma [i. e. uravnavanje metabolizma] maščob pri evkariontih

Diplomska dela (34)

 1. David Sivec: Telesne mere in lastnosti bovške ovce
 2. Barbara Sivec: Analiza podatkov o telesnih masah in klavnih lastnostih piščancev v devetih generacijah naključnih ponavljajočih križanj
 3. Vesna Sirk: Problematika odsluženih dirkalnih in lovskih hrtov
 4. Andrej Renčelj: Asociacijska analiza haplotipov v genu FTO z lastnostmi zamaščevanja pri govedu (Bos taurus)
 5. Rok Razingar: Telesne mere in značilnosti drežniške koze
 6. Petra Rant: Natančnejše kartiranje kvantitativnega lokusa Fob3b za zamaščenost v F2[spodaj] križanju kongenih linij miši
 7. Urša Pokorn: Vpliv obogatitve individualnih žičnih kletk na obnašanje kokoši nesnic
 8. Mateja Poklukar: Analiza polimorfizmov gena TFAM pri konju (Equus caballus)
 9. Rebeka Pipan: Lokus za barvo dlake pri lipicancih
 10. Andreja Orson: Ljubiteljske reje kuncev v Sloveniji
 11. Senja Marušič: Specialno pedagoško jahanje v centru za usposabljanje, delo in varstvo otrok z motnjami v razvoju
 12. Stanka Magister: Specialno pedagoško jahanje
 13. Eva Krizmanić: Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov
 14. Valerija Kos: Primerjava razporeditve maščobnega tkiva pri lisastih in rjavih bikih
 15. Kristjan Knafelc: Analiza rezultatov raziskav v jatah iz dvosmerne selekcije na telesno maso piščancev
 16. Daša Jevšinek Skok: Raziskave genetskih vzrokov za nalaganje maščobe z uporabo integrativnih genomskih strategij
 17. Barbara Hočevar: Mnenja diplomantov o študijskih programih zootehnike
 18. Urška Grčar: Telesne mere in značilnosti istrske pramenke
 19. Nastja Cotič: Odnos strokovnjakov, pridelovalcev in porabnikov hrane do gensko spremenjene hrane
 20. Tjaša Božovič: Predstavitev pasem stafordširski bulterier in ameriški stafordširski terier
 21. Katja Bizant: Primerjava pitovnih in klavnih lastnosti treh genotipov piščancev
 22. Jasmina Beltram: Identifikacija novih rekombinantnih kongenih linij za kvantitativni lokus Fob3a pri miših
 23. Mojca Svetličič: Poklicna nega mačk in psov
 24. Nina Šterman: Vloga gena Cyp51 v testisih miši med spermatogenezo
 25. Tina Trebušak: Prebavljivost hranljivih snovi pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek maščevja
 26. Tomaž Volčič: Preverjanje porekla pri ovcah z uporabo molekularnih genetskih označevalcev
 27. Ana Zanjkovič: Plodnost laboratorijskih miši pri selekcioniranih linijah odbranih na večji oziroma manjši delež telesnih maščob
 28. Nina Kočevar Britovšek: Preiskava proteoma z dvodimenzionalno gelsko elektroforezo pri raku želodca: optimizacija postopka in preliminarni poskusi
 29. Matjaž Stanonik: Analiza kandidatnih genov za nalaganje maščevja na mišjem kromosomu 15
 30. Teja Fabjan: Časovne spremembe v izraženosti nekaterih steroidogenih encimov v možganih mišjih zarodkov
 31. Vida Forstnerič: Učinek mutacij flagelina na njegovo funkcionalnost in vlogo pri stimulaciji imunskega sistema
 32. Erika Prašnikar: Določanje učinkovitosti stopnje izrezovanja gena Cyp51 pri miših s pogojno izbitim genom v jetrih
 33. Katarina Cirnski: Identifikacija kandidatnih genov za kvanitativna lokusa Fob3b1 in Fob3b2 debelosti z uporabo kongenih mišjih linij in ekspresijskih mikromrež
 34. Anže Smole: Priprava in biološka aktivnost kompleksov imunostimulatornih nukleinskih kislin za stabilizacijo, tarčno dostavo in postopno sproščanje

Druga dela (21)

 1. Špela Mikec, Živa Kolenc, Borut Peterlin, Simon Horvat, Neža Pogorevc, Tanja Kunej: Syndromic male subfertility
 2. Tatjana Pirman, Ajda Lenardič, Alenka Nemec Svete, Simon Horvat: Supplementation with >Your< Iron Syrup corrects iron status in a mouse model of diet-induced iron deficiency
 3. Liljana Markova, Nejc Umek, Simon Horvat, Admir Hadžić, Maxine M. Kuroda, Tatjana Stopar Pintarič, Vesna Mrak, Erika Cvetko: Neurotoxicity of bupivacaine and liposome bupivacaine after sciatic nerve block in healthy and streptozotocin-induced diabetic mice
 4. Matjaž Simončič, Tadeja Režen, Peter Juvan, Catherine Fievet, Bart Staels, Damjana Rozman, Simon Horvat: Transcriptome analysis revealed association of some P450 genes with obesity in a polygenic obese mouse model
 5. Gregor Lorbek, Martina Perše, Simon Horvat, Ingemar Bjorkhem, Damjana Rozman: Sex differences in the hepatic cholesterol sensing mechanisms in mice
 6. Irena Godnič, Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, George Adrian Calin, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide and species-wide in silico screening for intragenic microRNAs in human, mouse and chicken
 7. Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, George Adrian Calin, Simon Horvat, Zhihua Jiang, Peter Dovč, Tanja Kunej: Catalog of MicroRNA seed polymorphisms in vertebrates
 8. Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide in silico screening for microRNA genetic variability in livestock species
 9. Mathieu Laplante, Simon Horvat, William T. Festuccia, Kivanc Birsoy, Zala Prevoršek, Alejo Efeyan, David M. Sabatini: DEPTOR cell-autonomously promotes adipogenesis, and its expression is associated with obesity
 10. Nicholas M. Morton, Yvonne B. Nelson, Zoi Michailidou, Emma M. Di Rollo, Lynne Ramage, Patrick W.F. Hadoke, Jonathan R. Seckl, Lutz Bunger, Simon Horvat, Christopher J. Kenyon, Donald R. Dunbar: A stratified transcriptomics analysis of polygenic fat and lean mouse adipose tissue identifies novel candidate obesity genes
 11. Monika Avbelj, Simon Horvat, Roman Jerala: The role of intermediary domain of MyD88 in cell activation and therapeutic inhibition of TLRs
 12. Tanja Kunej, Irena Godnič, Jana Ferdin, Simon Horvat, Peter Dovč, George Adrian Calin: Epigenetic regulation of microRNAs in cancer
 13. Zala Prevoršek, Gregor Gorjanc, Beverly Paigen, Simon Horvat: Congenic and bioinformatics analyses resolved a major-effect Fob3b QTL on mouse Chr 15 into two closely linked loci
 14. Eva Čeh, Vid Kočar, Katja Kolar, Ana Lasič, Jan Lonzarić, Jerneja Mori, Anže Smole: Immunobricks
 15. Jacueline Smith, Robert Ian Paton, Simon Horvat, David William Burt: Mapping the chicken RAIDD gene- a candidate for high growth (Hg)
 16. Juan F. Medrano, Simon Horvat: Recent development in the search for the mouse high growth (hg) gene
 17. Matjaž Simončič, Tadeja Režen, Peter Juvan, Damjana Rozman, Gregor Fazarinc, Catherine Fievet, Bart Staels, Simon Horvat: Obesity resistant mechanisms in the Lean polygenic mouse model as indicated by liver transcriptome and expression of selected genes in skeletal muscle
 18. Tanja Kunej, Daša Jevšinek Skok, Simon Horvat, Peter Dovč, Zhihua Jiang: The glypican 3-hosted murine Mir717 gene
 19. Tina Trebušak, Tatjana Pirman, Simon Horvat: Navidezna prebavljivost surovih beljakovin in surovih maščob pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek telesnih maščob
 20. Daša Jevšinek Skok, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genetic variability of microRNA genes in farm animals
 21. Tomaž Volčič, Drago Kompan, Peter Dovč, Simon Horvat: Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni