Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Jure Vrhovec: Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji
 2. Anne-Marie Yazbeck: Reengineering of business functions of the hospital when implementing care pathways
 3. Petra Došenović Bonča: Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji
 4. Ksenja Pušnik: Dejavniki izstopa podjetij s trga na primeru Slovenije

MSc theses (44)

 1. Jure Trtnik: Analiza družbenih učinkov uvedbe električnih vozil v Sloveniji
 2. Marša Čeh Miklič: Analiza nabavnih poti v slovenskem zdravstvu
 3. Tadej Kovačič: Ohranjanje konkurenčne prednosti s pomočjo korporacijskega podjetništva - primer A1 Slovenija
 4. David Simič: Analiza tipov rasti gradbenih podjetij v Sloveniji pred nastankom krize v letu 2009 in po njej
 5. Jaka Dobnik: Analiza strategije vstopa podjetja Gor kolesa na britanski trg
 6. Esma Zlatar: Examining the effects of information system introduction on the services provided by family physicians at the Health Center of the Sarajevo Canton
 7. Tanja Pungertnik: Zaznava uporabnosti znanj s področja trženjskega komuniciranja med študenti Univerze v Ljubljani
 8. Rebeka Mahnič: Analiza modelov financiranja investicij v ladje
 9. Anka Alič: Analiza podjetniške usmerjenosti managementa v izbranem podjetju
 10. Andrej Černoša: Identifikacija vplivov personalizirane medicine na uresničevanje temeljnih principov zdravstvenega varstva
 11. Selma Črepinšek: Analiza vpliva različnih komunikacijskih kanalov farmacevtskih podjetij na zdravnike splošne medicine in specialiste
 12. Barbara Hrovatin: Analiza vzrokov za nastajanje čakalnih dob na področju dermatologije
 13. Kristina Zupančič Štemberger: Analiza trženjskega komuniciranja v slovenskem zdravstvu
 14. Pia Vračko: Analiza stroškov in dobrobiti vratarske vloge tima družinske medicine v Sloveniji
 15. Tanja Radikon: Reševanje podjetja iz krize
 16. Simeona Rogelj: Analiza korporativnega upravljanja v slovenskih državnih družbah
 17. Petra Kozamernik: Uvajanje koncesionarjev v poslovanje zdravstvenega doma
 18. Anej Sirk: Predlog načrta reorganizacije izbranega nogometnega kluba
 19. Teja Kump: Analiza stroškov in dobrobiti uvedbe nove tehnologije sanitarnih sistemov Sanbox v Krajinskem parku Sečoveljske soline
 20. Matej Adamič: Vpliv odhodkov občinskega proračuna na gospodarsko rast v občini
 21. Maja Ban: Vloga zdravstvenih zavarovalnic pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev
 22. Ljubo Dolenc: Standardi družine ISO 9000 in njihov vpliv na strategijo internacionalizacije na ruski trg
 23. Tina Lončarič: Koncesije v slovenskem patronažnem varstvu
 24. Boštjan Kušar: Oblike izvajanja javno-zasebnega partnerstva v slovenskih zdravstvenih zavodih
 25. Angelca Čarni: Analiza čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji z vidika nastajanja enotnega evropskega zdravstvenega prostora
 26. Elvira Kaljanac: Merjenje dela v bolnišnici kot podlaga za učinkovito organizacijo delovnih procesov
 27. Tatjana Jevševar: Strateško načrtovanje v zdravstvenem domu
 28. Borut Dular: Medicinska inflacija
 29. Boštjan Lovka: Gospodarska središča kot potencialni dejavnik prehoda Slovenije v družbo znanja
 30. Mateja Vadnjal: Družina kot dejavnik pri odločitvi žensk za podjetništvo
 31. Lidija Brščič: Značilnosti trženja v dinamičnih podjetjih v poznih tranzicijskih razmerah - primer Slovenije
 32. Aleksandra Mrgole: Kvantitativni dejavniki podjetniške krize
 33. Nataša Štruc: Merjenje uspešnosti poslovanja zdravstvenega doma s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov
 34. Jana Vrtovec: BOT oblika projektnega financiranja investicij za proizvodnjo električne energije ter vloga države pri tem
 35. Marko Jaklič: Tržne neučinkovitosti in reguliranje trgov zdravstvenih storitev
 36. Aleš Selič: Elektrogospodarstvo in trg elektronskih komunikacij v Sloveniji
 37. Matjaž Novak: Vpliv sektorske realokacije delovne sile na naravo gospodarske rasti Slovenije
 38. Marko Garbajs: Strategije rasti družbe za upravljanje Ilirika DZU
 39. Igor Kulašič: Strateški motivi prevzema Elektronabave
 40. Vesna Čolič: Analiza rasti podjetja Mladinska knjiga Trgovina z vidika Churchill-Lewisovega modela rasti
 41. Darijo Vrabec: Strategija rasti podjetja Elektro Primorska z geografsko diverzifikacijo prodaje električne energije na italijanskem trgu
 42. Tina Žnidar: Viri financiranja malih podjetij v Sloveniji
 43. Mitja Požar: Inovativnost v slovenski avtomobilski industriji
 44. Martina Oberžan: Žetvene strategije v prizvodnji električnih strojev in aparatov

Bsc theses (40)

 1. Lucija Cvek: Analiza učinkovitosti slovenskih domov upokojencev
 2. Mojca Žlender: Analiza temeljnih procesov v novoustanovljenih urgencah v Sloveniji
 3. Tanja Radikon: Stečaji in prisilne poravnave v slovenskem gradbeništvu v letu 2011
 4. Marina Andrič: Slovensko podjetniško okolje in svetovna gospodarska kriza
 5. Maja Debenc: Analiza uspešnosti prevzemov v podjetju Hit Nova Gorica
 6. Luka Praper: Ekonometrična analiza investicijske funkcije slovenskega gospodarstva v letih 2008 in 2009
 7. Klemen Grmek: Strategija vstopa podjetja na madžarski trg z visokotehnološkim izdelkom na primeru podjetja Svetloba d.o.o.
 8. Simon Tratnik: Vpliv finančno-gospodarske krize na letalske prevoznike v letu 2009
 9. Dimitrij Pirc: Analiza tveganja uvedbe reševalnih helikopterskih prevozov v Sloveniji
 10. Mateja Šivec: Poslovni neuspeh in njegovo reševanje v podjetju Mura
 11. Matej Pustovrh: Vpliv poslovanja Krke na vrednost njene delnice
 12. Nina Jamer: Štiri velike gospodarske krize na Slovenskem
 13. Jakob Tadl: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji
 14. Blanka Črv: Reforma elektrodistribucijskega sistema v Sloveniji
 15. Jan Kajba: Pravičnost in solidarnost zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
 16. Lina Vuk: Vrednotenje trajnega kapitala v podjetju Akrapovič
 17. Suzana Guček: Makroekonomska analiza vplivov svetovne krize 2007-2009 na slovensko gospodarstvo
 18. Marijana Marjanovič: Prevzemi podjetij v Sloveniji
 19. Anej Sirk: Uresničitev poslovne ideje 3D sistema snemalnih naprav za športne prireditve
 20. Urša Kuder: Projekt tranzicijskega prevrata v podjetju Adria Airways
 21. Nika Čampa: Analiza ustanovitve podjetja za prodajo vadbene opreme za zunanjo uporabo
 22. Maja Trošt: Analiza tveganja uvedbe detajlističnih ambulant v Sloveniji
 23. Karmen Keršmanc: Analiza izdatkov za zdravstvo v gospodinjstvih Slovenije in Evropske unije
 24. Blaž Garbajs: Detajlistične zdravstvene ambulante v ZDA in možnosti njihove uvedbe v Sloveniji
 25. Darja Šimunić: Uravnoteženi sistem kazalnikov v davčnem uradu
 26. Matej Adamič: Uveljavljanje trga v okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
 27. Janja Blas Šef: Podjetništvo v hitro rastočih podjetjih v Sloveniji
 28. Elvira Kaljanac: Analiza stroškovne učinkovitosti bolnišnice Topolšica
 29. Jasmina Debevec: Analiza učinkovitosti rednega študija članic Univerze v Ljubljani
 30. Simona Mravlje: Liberalizacija trga električne energije na ozemlju nekdanje SFRJ
 31. Sandra Klančar: Analiza značilnosti slovenskih hitro rastočih podjetij v drugi polovici devetdesetih let z vidika politike cen
 32. Blaž Šuster: Relativne cene v Sloveniji v tranzicijskem obdobju
 33. Gašper Picelj: Politika cen avtomobilskih uvoznikov v Sloveniji
 34. Peter Milenković: Učinkovitost v slovenskem gospodarstvu z vidika postkeynesianskega modela
 35. Jure Založnik: Cenovne strategije v podjetju AC-Intercar
 36. Mihajlo Badrljica: Spreminjanje strukture gospodarstva z razvojem malega gospodarstva
 37. Matjaž Hönigsman: Analiza inovativnosti v podjetju Krka, Novo mesto
 38. Primož Šoln: Izbor strategije rasti po preobratu v podjetju Metalka Trgovina
 39. David Visenjak: Pomen obrtne cone za razvoj lokalnega gospodarstva
 40. Nina Pitamic: Tržne strategije v slovenskih hitro rastočih podjetjih

Other documents (9)

 1. Petra Došenović Bonča, Maks Tajnikar: Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
 2. Maks Tajnikar: Delavske delnice in poslovni skladi v naših podjetjih
 3. Maks Tajnikar: Gospodarska suverenost Slovenije - problem iz ekonomike blaginje
 4. Petra Došenović Bonča, Anja Milenković Kramer, Maks Tajnikar, Nina Ponikvar: Horizontal mobility of household electricity consumers and their willingness to pay for additional services
 5. Kako se spopasti z revščino?
 6. Miha Groznik: Reinženiring v Zdravstvenem domu Ljubljana
 7. Maks Tajnikar: Vlada je dezorientirana
 8. Alojz Klaneček: Načrtovanje rasti podjetja za posredovanje zavarovanj s prodajo franšize
 9. Petra Došenović Bonča, Maks Tajnikar: Model presoje poslovne uspešnosti in izkoriščenosti zmogljivosti v bolnišnicah