Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Maja Ferfolja: Vpeljevanje sprememb in odpor zaposlenih do sprememb v izbranem podjetju
 2. Nika Perčič, Maja Virant: Analiza organizacije in poslovnih procesov v izbranem podjetju
 3. Simon Januš: Vpliv dela na daljavo na raven stresa in občutka izgorelosti pri zaposlenih v času epidemije COVID-19
 4. Nika Škrjanec: Management znanja, ustvarjalnost in inovativnost
 5. Tea Hlaj: Povezanost molka zaposlenih z inovativnim vedenjem v izbranem podjetju
 6. Lucija Đuderija: Analiza vpliva rasti podjetja na organizacijsko strukturo izbranega podjetja
 7. Gabrijel Vetrih: Organizacijski vidik izbranega poslovnega ekosistema iz avtomobilske panoge
 8. Anja Klun: Zadovoljstvo, zavzetost in sreča zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih računovodskih servisih
 9. Kristina Perko: Snovanje projekta na primeru prenove dostopa do geodetskih podatkov
 10. Tilen Vrhunc: Analiza in oblikovanje organizacije oddelka nabave v podjetju Domel
 11. Tjaša Boršnak: Uporaba teorije izmenjave vodja-sledilec na primeru izbranih bolnišnic v Sloveniji
 12. Saša Kiraly: Analiza uporabe informacijskega modeliranja gradenj v Sloveniji

Bsc theses (51)

 1. Patricia Kostrevc: Organizacijski izzivi v malih in srednje velikih bankah v Sloveniji
 2. Gašper Duhovnik: Recipročnost kot temelj medorganizacijskega povezovanja
 3. Maja Ribnikar: Analiza in spreminjanje organizacije v podjetju Si.mobil d.d.
 4. Irena Setničar: Programi usposabljanja in izobraževanja kot način pridobivanja znanja
 5. Tina Mladenović: Premagovanje odpora do organizacijskih sprememb
 6. Aleš Hvalec: Analiza organizacijske strukture oddelka Logistika v podjetju Oprema
 7. Marija Vukman: Analiza in predlogi sprememb organizacije podjetja Treves d.o.o.
 8. Marta Humar Markič: Vpliv slovenske in italijanske nacionalne kulture na poslovno komuniciranje
 9. Klara Pegan: Knowledge management in practice
 10. Miha Šuster: Vpliv motivacije članov upravnega odbora na uspešnost neprofitnih združb
 11. Aleša Kocjan: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na Osnovni šoli Veliki Gaber
 12. Doris Detela: Analiza organizacije podjetja K-Haus d.o.o.
 13. Anja Kovač: Športni trener kot vodja
 14. Zala Kump: Analiza organizacije podjetja C&G d.o.o.
 15. Vesna Lamešić: Spremljanje izkustvenih skupnosti s pomočjo analize družbenih omrežij
 16. Andrej Škerlak: Družbeno odgovorno ravnanje v podjetju Elektro Ljubljana, d.d.
 17. Nataša Kurent: Učeče se podjetje Sava d.d.
 18. Špela Brolih: Trpinčenje na delovnem mestu
 19. Matic Dimnik: Družbena odgovornost podjetja
 20. Damijana Škrlj: Organizacijska kultura v podjetju TIB Transport d.d.
 21. Ana Horvat: Spremljanje učinkov programov izobraževanja in usposabljanja
 22. Saša Vojvoda: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Seaway Group d.o.o.
 23. Densi Petraš: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja CGP, d.d. Novo mesto
 24. Nina Jurjec: Razvoj kadrov v podjetju X
 25. Danijela Dumendžič: Prenos znanja zaposlenih pri delu na daljavo
 26. Klavdija Kenk: Krizni management in vloga managementa pri preprečevanju krize v podjetjih
 27. Eva Zupančič: Komuniciranje kot vir in način razreševanja konfliktov - primer podjetja Avtogalant
 28. Jasna Taradi: Vloge znanjskih delavcev v podjetjih
 29. Rok Šošter: Vloga človeškega in socialnega kapitala v podjetju
 30. Urška Hrastar: Poslovni portali znanja in njihova podpora managementu znanja
 31. Andraž Paradiž: Analiza organizacije podjetja Stroji d.o.o.
 32. Mojca Cvetek: Vpeljevanje ravnanja z znanjem v podjetje
 33. Helena Černe: Pristopi k ocenjevanju uspešnosti ravnateljev
 34. Klemen Pišek: Vpliv internetnega poslovanja na organizacijo podjetij v dejavnosti športnih stav
 35. Andreja Simončič: Analiza organizacije ekonomsko-finančnega sektorja podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
 36. Petra Košmrlj: Uravnavanje stresa na delovnem mestu
 37. Boštjan Marinko: Vzdušje v skupini Petrol
 38. Alenka Kavšek: Organizacijska kultura v podjetju Hipot P&ems, d.o.o.
 39. Barbara Cestnik: Pristopi k merjenju in izkazovanju intelektualnega kapitala na primeru podjetja Gorenje, d.d.
 40. Aleš Por: Učeča se združba - primer podjetja Johnson Controls - NTU d.o.o.
 41. Teja Mejak: Vpliv organizacije na učenje združbe
 42. Alenka Potočnik: Vodstvena vloga športnih trenerjev v ekipnih športih
 43. Eva Uratnik: Analiza in vrednotenje organizacijske kulture v podjetju Mercator - Pekarna Grosuplje d.d.
 44. Aljoša Hrvatin: Analiza letnega planiranja na primeru izvedbe letnega plana za leto 2001 v podjetju Ruda d.o.o.
 45. Mojca Ložar: Podjetje BTC d.d. kot učeča se združba
 46. Janez Furlan: Vloga ravnatelja kot ravnatelja znanja v učeči se združbi
 47. Suzana Korošec: Analiza poslovanja podjetja Krka Zdravilišča d.o.o. v letu 2001
 48. Mojca Kočar: Intelektualni kapital
 49. Tanja Klemenc: Proces učenja in ravnanje z znanjem v združbi Tosama d.d.
 50. Erika Zerbo: Analiza poslovanja podjetja Istrabenz plini d.o.o. v letu 2000
 51. Bojana Jerina: Organizacijska klima v podjetju Valkarton d.d., Logatec

Other documents (1)

 1. Gabrijel Vetrih, Aleša Saša Sitar: Organizacija poslovnih ekosistemov