Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Maja Simoneti: Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih
 2. Ines Hrdalo: Green systems in the evolution of the open space of selected Mediterranean towns

MSc theses (8)

 1. Damjana Vrenjak: Obuditev gojenja sadik drevnine na posestvu Brdo
 2. Lucija Pečovnik: Uporaba ekoremediacijskih ukrepov za oblikovanje krajine Velenjskega jezera
 3. Gašper Habjanič: Kritika v krajinski arhitekturi
 4. Katja Berčič: Pomen hortikulturnih rastlin v zasnovah otroških vrtcev
 5. Petra Grmek: Predstavitev arheoloških krajin in arheoloških ostankov v krajini na primeru območja Vremske doline in okolice Škocjanskih jam
 6. Ema Križič: Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti
 7. Danijel Mohorič: Vloga krajine v filmu in preveritev rabe tehnik filmske produkcije v krajinski arhitekturi
 8. Katja Mali: Prenova Miklošičevega parka v Ljubljani

Bsc theses (57)

 1. Marko Klemenčič: Zeleni sistem mesta Maribor s poudarkom na vzpostavitvi javnih zelenih površin v novem delu južno od Drave
 2. Katarina Iskra: Obnova Rafutskega parka pri Novi Gorici
 3. Tina Grzej: Rimska dediščina kot vodilo pri urejanju prostora
 4. Mateja Založnik: Padavinska voda kot dejavnik oblikovanja stanovanjske krajine na primeru soseske BS7
 5. Maruša Krznar: Ureditev prostora za predstavljanje in ohranjanje nesnovne dediščine
 6. Neža Mekota: Poskus rekonstrukcije baročnega parka Turnišče
 7. Urša Steiner: Doživljajsko otroško igrišče kot odgovor na sodobne potrebe otrok
 8. Ana Plej: Skupnostni urbani vrtovi: nova družbeno-prostorska paradigma
 9. Tina Merica: Strukturiranost mestnega središča Murske Sobote v uporabnikovi miselni sliki
 10. Petra Marčun: Lokacijska merila za prostorsko umestitev doma za starejše
 11. Mateja Havliček Konjar: Predlog ureditve območja Starega gradu v Smledniku
 12. Jan Štrukelj: Predlog revitalizacije Krakovskih vrtov v Ljubljani
 13. Anja Benedičič: Interpretacija krajin na slovenskih poštnih znamkah
 14. Janja Ota: Idejna zasnova ureditve jedra Pivke
 15. Metka Ševerkar: Zeleni sistem mesta Koper
 16. Renata Žerovnik Kovač: Antropogene vegetacijske strukture v kulturni krajini - nastanek, pomen in ogroženost
 17. Luka Vidic: Transformacija omejevalnih struktur v mestne javne površine na primeru Ljubljane
 18. Alenka Mihelj: Idejna zasnova ureditve kampa ob jezeru Mola
 19. Peter Dornik: Analiza variant izvedbe hladilnih stolpov za drugi blok Jedrske elektrarne Krško z vidika videza
 20. Melita Lipužič: Vrtovi na območju slovenskega Mediterana in njihova povezanost s pojmom mediteranskega vrta
 21. Tina Vrhovec: Predlog osvetlitve Rimskega zidu v Ljubljani
 22. Aljana Pegan: Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah
 23. Damjana Jelovčan: Izraba doživljajskega potenciala vode v ljubljanskih fontanah
 24. Barbara Gibičar: Parki skulptur - nov tip odnosa med skulpturo in krajinskim prostorom
 25. Nataša Remic: Zoisov vrt danes-poustvaritev vzhodnega parterja na Brdu pri Kranju v odnosu do širšega prostora
 26. Žiga Malek: Razvoj alpske krajine na primeru Zgornjesavske doline
 27. Blanka Šparovec: Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj
 28. Suzana Škofic: Prenova klimatskega zdraviliškega parka Kopa - Golnik
 29. Goran Jakovac: Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo
 30. Andreja Završnik: Interpretacija upodobitev krajin v ilustracijah Marlenke Stupice
 31. Kaja Flis: Obuditev parka ob dvorcu Bukovje pri Dravogradu
 32. Linda Sušec: Sanacija območja ugreznin na pregradi med Velenjskim in Družmirskim jezerom
 33. Anja Golob: Predlog ureditve vrta ob psihiatrični bolnišnici Idrija
 34. Marja Gazvoda: Možnosti reševanja prostorskih problemov v starejših stanovanjskih naseljih
 35. Petra Bukovič: Idejna zasnova ureditve naselja Podkraj
 36. Jošt Berčič: Preureditev območja športnega dela parka Tivoli
 37. Lina Šolmajer: Valvasorjeva krajina danes - zasnova preureditve posestva Bogenšperk
 38. Katarina Bajc: Analiza primerov krajin, oblikovanih kot samoregulativni dinamični krajinski sistemi
 39. Špela Blažič: Zasnova in rekonstrukcije okolice dvorca Lazarini v Smledniku
 40. Tjaša Mladovan: Potencial Šmartinskega jezera za razvoj dodatnih programov
 41. Taja Sever: Interpretacija upodobitev krajin na turističnih razglednicah izdanih med 1995 in 2008
 42. Špela Hribar: Preveritev krajinskih vzorcev kot opredelilcev krajinske identitete na dveh izbranih krajinskih tipih
 43. Tonja Klanšek: Interpretacija upodobitev krajin na oglasih Kolinske iz obdobja pred 1. svetovno vojno
 44. Barbara Zevnik: Oblikovanje obrežja reke Isar vzdolž toka skozi mesto München
 45. Nejc Florjanc: Sanacija in zasnova programske in prostorske ureditve za degradirano območje znotraj Jesenic
 46. Petra Klavžar: Programska in strukturna prenova Lanthierijeve zapuščine v Vipavi
 47. Mojca Mežek: Idejna zasnova borilnice na prostem kot nove športno turistične ponudbe mestnih parkov
 48. Tea Femc: Uporaba metode "projekcijski pristop" pri pridobivanju oblikovalskih in programskih priporočil v procesu načrtovanja prostora za igro otrok
 49. Lucija Simončič: Vpliv spreminjanja vinogradniškega prostora na prepoznavnost krajine za območje Dolenjske
 50. Miha Slekovec: Preveritev teženj po ponovni vzpostavitvi Izole kot mesta na otoku
 51. Ana Tepina: Vloga in urejanje dvorišč v središču Ljubljane kot sestavnih delov javnega mestnega prostora
 52. Tjaša Zorc: Vrtovi Jute Krulc
 53. Mateja Glavina: Celovit pristop k zasnovi omrežja pešpoti po Šavrinih
 54. Klara Sulič: Analiza potreb po javnih zelenih površinah kot pomoč pri njihovem urejanju
 55. Nika Perovšek: Oživljanje poznoantične rimske zapore v slovenskih krajih
 56. Petra Možina: Park in vodilna pot za slepe in slabovidne v mestu Škofja Loka
 57. Anja Friš: Problematika urejanja parkovnega gozda Stražun

Other documents (4)

 1. Klara Sulič, Ana Kučan: Analiza potreb po javnih zelenih površinah v Grosupljem
 2. Andreja Zapušek Černe, Ana Kučan: Stanovanjske krajine in kakovost bivanja. Predstavitev ukrepov za izboljšanje bivalne kakovosti. Izbrani primeri iz srednje Evrope in Mediterana
 3. Ureditev okolja in ureditev družbe
 4. Marko Dobrilovič, Ana Kučan, Nika Kravanja: Visual characteristics as a key factor in species selection in vegetation planes design