izpis_h1_title_alt

Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih : doktorska disertacija
ID Simoneti, Maja (Author), ID Prosen, Anton (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Kučan, Ana (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (5,27 MB)
MD5: 5D039E3E3A70A8D41D51D8B5ECF48D74
PID: 20.500.12556/rul/5b7370bc-e3b3-4d9a-912d-11c789b42cea

Abstract
Doktorska disertacija raziskuje, kako deluje aktualni slovenski sistem urejanja javnih zelenih površin glede na to, da se pomen javnih zelenih površin za kakovost bivanja v urbanem okolju z razvojem povečuje in da novi koncepti urejanja izpostavljajo pomen celovitega in vključujočega urejanja za zagotavljanje družbenih, ekoloških in gospodarskih koristi urbanih zelenih površin. Cilj naloge je konceptualno razširiti razumevanje urejanja javnih zelenih površin, poudariti pomen povezav med fazami in vidiki urejanja ter oblikovati predloge, ki bodo zagotovili potrebam časa in slovenskih naselij prilagojen sistem urejanja. Raziskovalno delo sledi predpostavki, da je slovenski sistem urejanja javnih zelenih površin pomanjkljiv in ga je zato treba dopolniti z ukrepi, ki bodo zagotovili celovito in vključujoče urejanje. Raziskava predstavlja razmere s pregledom predhodnih raziskav in tremi analitičnimi prispevki: z analizo vzdrževanja javnih zelenih površin osvetljuje, kako celovit je sistem; z analizo urejanja skupnih stanovanjskih zelenih površin osvetli potrebe po sodelovanju med deležniki, z analizo vrtičkarstva pa pokaže na sposobnost deležnikov za sodelovanje. V raziskavi z različnimi kvalitativnimi metodami, intervjuji, študijami primerov in analizami stanja povezujemo značilnosti aktualnega sistema in razkrivamo, da je urejanje javnih zelenih površin v Sloveniji sistemsko podcenjeno, da je strokovno in organizacijsko povsem prepuščeno občinam, da so faze in vidiki urejanja med sabo šibko povezani in da je sodelovanje med zainteresiranimi deležniki slabo razvito. Ugotovitve naloge potrjujejo izhodiščno predpostavko in omogočajo oblikovanje organizacijskih in drugih mehkih ukrepov, ki na več ravneh utrjujejo kakovost urejanja in spodbujajo celovito strateško urejanje ter podpirajo povezovanje in vključevanje novih deležnikov pri razvoju dobre prakse. Naloga predstavlja prispevek k razvoju urejanja javnih zelenih površin in urejanja prostora ter utemeljuje pomen kvalitativnega raziskovanja razmer, faz in vidikov urejanja prostora za razvoj prakse in sistemskih rešitev.

Language:Slovenian
Keywords:gradbeništvo, disertacije, javne zelene površine, celovito urejanje javnih zelenih površin, prostorsko planiranje, zelena strategija, trajnostni urbani razvoj, vključujoče urejanje, sodelovalno upravljanje
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[M. Simoneti]
Year:2016
Number of pages:XVI, 220 str., IV str. pril.
PID:20.500.12556/RUL-85920 This link opens in a new window
UDC:711.1:712:352:(497.4)(043)
COBISS.SI-ID:7783265 This link opens in a new window
Publication date in RUL:23.11.2016
Views:3465
Downloads:1091
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Comprehensive system of measures for public green urban areas planning and management in Slovenia
Abstract:
Doctoral dissertation researches current Slovenian system of managing public green areas given to the growing importance of public green areas for quality of urban life and to the fact that new spatial management concepts expose the meaning of comprehensive and inclusive management to ensure social, ecological and economic benefits of urban green areas. Thesis objective is to conceptually expand the understanding of public green spaces management, to emphasize the importance of integration between the phases and aspects of management and to form proposals that are in keeping with today’s inhabitants needs and adapted to Slovenian settlements planning system. The thesis is based on the assumption that Slovenian public green spaces planning and management system is inadequate and must therefore be complemented by measures ensuring a more comprehensive and inclusive practice. The research examines current situation with an overview of previous researches and with three analytical contributions: the analysis of public green areas management highlights how comprehensive the system really is; the analysis of community residential green spaces planning indicates the need for cooperation among interested stakeholders; the analysis of allotment gardening shows the stakeholders’ ability to cooperate. In the research various qualitative methods, interviews, case studies and state analyses were used, connecting current system features and revealing that public green areas planning and management in Slovenia is systematically underestimated, professionally and organizationally entirely left to municipalities, that the phases and aspects of the management are poorly connected and cooperation between interested stakeholders is underdeveloped. The findings confirm the assumption of the Slovenian system inadequacy and support formulation of proposals of organisational nature and other soft measures that could reinforce the quality of planning and management, encourage comprehensive strategic approach and enforce cooperation of stakeholders in the development of good practice on different levels of urban policy. The thesis is a contribution to the development of comprehensive public green space planning and management, of spatial planning and management practice and establishes the importance of qualitative research of different conditions, phases and aspects of the planning and management for the development of practice and system solutions.

Keywords:civil engineering, doctoral thesis, public green space, comprehensive green space planning and management, sustainable urban development, green strategy, inclusive planning and management, collaborative management

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back