Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Vladimir Vukobratović: The influence of nonlinear seismic response of structures on the floor acceleration spectra
 2. Franc Sinur: Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev
 3. Blaž Čermelj: Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih

MSc theses (8)

 1. Andraž Starc: Reinženiring poslovnih procesov z uporabo orodij BIM in aplikacijskih vmesnikov
 2. Denis Bojanc: Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM
 3. Peter Pekolj: Potresna analiza stolpnice v sovprežni izvedbi
 4. Blaž Štupar: Jeklen most s poševnimi zategami čez reko Krko v Irči vasi
 5. Jan Mak Bevcl: Ocena preostale življenjske dobe železniškega mostu čez reko Idrijco v Bači pri Modreju
 6. Aljaž Sitar: Obnašanje stropnega vogalnika modularne enote pri upogibni obremenitvi
 7. Borislav Majkić: Vpliv tehnologije vgradnje na nosilnost sprijemnih sider za primarne konstrukcijske elemente
 8. Jan Hlastec: Obnašanje tlačno obremenjenih enojno simetričnih jeklenih profilov

Bsc theses (43)

 1. Maja Mohorič Taler: Analiza žerjavne proge
 2. Gregor Požar: Projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu
 3. Andraž Oven: Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi
 4. Damjan Alešnik: Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji
 5. Matjaž Podržaj: Zasnova pet etažne poslovne stavbe s poudarkom na potresno odpornem projektiranju
 6. Luka Tavčar: Uporaba hibridnih momentnih okvirov na seizmičnih področjih
 7. Jana Gomboši: Požarna odpornost konstrukcijskih elementov iz nerjavečega jekla
 8. Jan Kuštra: Projekt tri etažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti
 9. Denis Bojanc: Projektiranje mostu za pešce pri ribjem trgu
 10. Boštjan Pohlin: Projekt štiri etažne poslovne stavbe
 11. Andrej Krmelj: Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013
 12. Miha Berčič: Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG
 13. Tadej Gutnik: Steklo kot konstrukcijski material
 14. Nives Fatkić: Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje
 15. Jernej Amon: Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov
 16. Borut Mihelj: Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom
 17. Jan Gradišek: Projekt pet etažne jeklene industrijske stavbe v obsegu PGD
 18. Jernej Marot: Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov
 19. Matjaž Beltram: Analiza metod za dimenzioniranje obročastih ojačitev jeklenih konstrukcij
 20. Nina Vogrič: Avtogeno krčenje, posebnost betonov visoke trdnosti
 21. Petra Vresk: Jeklen most za pešce čez reko Savo v Radečah
 22. Dominik Klemenčič: Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe
 23. Danijel Jelušić: Zasnova 400 kV daljnovodnega stebra
 24. Grega Žitko: Projekt pet etažne jeklene poslovne stavbe
 25. Jure Gačnik: Projekt štirietažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti
 26. Tamara Šuligoj: Obnašanje tlačno obremenjenih vzdolžno ojačenih pločevin
 27. Blaž Rupnik: Projekt tri-etažne poslovne stavbe s sovprežnimi stebri in nosilci
 28. Nika Ilovar: Možne izvedbe polno nosilnih spojev
 29. Andrej Fabiani: Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi
 30. Lovro Gorše: Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu
 31. Rok Stenko: Analiza potrebne togosti prečnih ojačitev pri polnostenskih nosilcih
 32. Mihael Legen: Požarna odpornost jeklene poslovne stavbe
 33. Dejan Radešič: Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper ter občine Ankaran
 34. Blaž Bizjak: Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija
 35. Janko Lisjak: Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij
 36. Bojan Fink: Požarna odpornost jeklene stavbe
 37. Rok Kurinčič: Statična analiza plezalne stene
 38. Nika Gerbec: Projekt visečega mostu čez reko Tolminko
 39. Jan Hlastec: Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev
 40. Matija Brecelj: Analiza upogibno obremenjenih vzdolžno ojačenih polnostenskih nosilcev
 41. Luka Vidic: Primerjava tehničnih predpisov za potresno analizo rezervoarjev
 42. Ana Nuša Žnidar: Vpliv nekaterih dejavnikov na cene rabljenih stanovanj - študija primera v četrtni skupnosti Ljubljana-Vič
 43. Sara Piculin: Vpliv togosti prečnih ojačitev na obnašanje polnostenskih nosilcev

Other documents (2)

 1. Helena Gervásio, Paulo Santos, Luis Simoes da Silva, Olivier Vassart, Anne-Laure Hettinger, Valérie Huet: Trajnostno vrednotenje jeklenih konstrukcij
 2. Darko Beg, Franc Sinur: Popravek k diplomski nalogi: »Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah«, ki jo je izdelala Tina Pavlič (zagovor: 22.09.2012)