Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. MATEVŽ PUŠNIK: KONTEKSTUALNI MODEL RABE ENERGIJE V INDUSTRIJI

MSc theses (5)

 1. Jernej Zupančič: Vpliv razdelitve nemškega in avstrijskega trga z električno energijo na debelo na spremembo cene električne energije
 2. LUKA NAGODE: Scenariji vključitve shranjevalnikov energije v distribucijska omrežja
 3. JASMINA BAJEC OMAHEN: Modeli za vpeljavo mehanizmov trga z dodatnimi proizvodnimi zmogljivostmi
 4. MARTIN PODLOGAR: Agentno modeliranje prilagodljivega odjema z upoštevanjem energijske odvisnosti
 5. DEJAN BANOVIĆ: Lokalna sekundarna regulacija napetosti elektroenergetskega sistema z upoštevanjem vpliva sončnih elektrarn

Bsc theses (8)

 1. Marko Žarov: Analiza možne energetske izrabe vodotokov z malimi hidroelektrarnami
 2. SIMON ŠFILIGOJ: Vrednotenje in upravljanje prilagodljivosti proizvodnje virtualnih elektrarn na trgu električne energije
 3. Kaja Zupančič: Vpliv utekočinjenega zemeljskega plina na energetsko sliko Evrope
 4. MIHA KLOBČAR: Vloga registra tveganj pri upravljanju s sredstvi prenosnega elektroenergetskega omrežja
 5. Peter Vidmar: Komunikacijska strategija investitorja z ostalimi deležniki pri umeščanju elektroenergetskih objektov v okolje
 6. Žiga Zaplotnik: Procesi obračuna omrežnine in drugih prispevkov v Elektru Gorenjska d.d.
 7. GREGOR GORIČAR: Uvedba indeksa stanja naprave za energetski transformator
 8. KRIŠTOF BAŠELJ: Sistemske storitve na distribucijskem nivoju