Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (7)

 1. Eva Benedičič: Primerjava rezultatov podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na tekmovanju Čmrlj
 2. Mitja Juvan: Tehniško naravoslovni dan
 3. Matej Rožič: Razumevanje konceptov dela, energije in opazovanega sistema za telesa, ki niso toga
 4. Luka Černe: Tomografija ozemlja Slovenije iz časov prihodov longitudinalnih potresnih valov
 5. Dragana Jurić: Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog
 6. Blaž Uršič: Nihanje plavajočega polvalja
 7. Mateja Podgorelec: Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja

Bsc theses (21)

 1. Tinka Gerjevič: Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017
 2. Sara Čufer: Vrtenje togega telesa okoli stalne osi
 3. Urša Župec: Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018
 4. Urban Šček: Meritve lastnosti galvanskih členov
 5. Urša Sajevic: Let baseball žoge
 6. Renata Berce: Učenci s posebnimi potrebami v luči nacionalnega preverjanja znanja iz fizike leta 2014
 7. Dragana Jurić: Vpliv časovne odmaknjenosti obravnave snovi na uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike
 8. Blaž Uršič: Statična stabilnost jadrnice
 9. Mitja Juvan: Šobe pri vozilih na reaktivni pogon
 10. Alenka Mehle: Primerjava pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na nacionalnih preverjanjih znanja fizike
 11. Matevž Ocvirk: Elastične lastnosti snovi
 12. Ian Stergar: Seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli
 13. Samo Škrabanja: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih oddaj
 14. Nina Verdel: Padanje kovinske kroglice v tekočini v merilnem valju
 15. Manca Roblek: Analiza naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 2012
 16. Mateja Podgorelec: Spremembe učnega načrta za fiziko z vidika nacionalnega preverjanja znanja
 17. Nina Krapež: Kapljajoča posoda kot model pojavljanja potresov
 18. Peter Mravinec: Mala hidroelektrarna v Bistri
 19. Rok Ozebek: Privlačne magnetne sile
 20. Katja Kuralt: Opazovanje Lune v osnovni šoli
 21. Tomaž Pačnik: Primerjava eksternih preverjanj znanja na področju fizike

Other documents (11)

 1. Jure Bajc: Učni načrt
 2. [Naš planet Zemlja]
 3. Saša Ziherl, Jure Bajc, Mojca Čepič: Refraction and absorption of microwaves in wood
 4. Saša Ziherl, Jure Bajc, Mojca Čepič: Experiments with microwaves and wood
 5. Jure Bajc: Bralna pismenost, fizika in nacionalno preverjanje znanja
 6. Jure Bajc, Jerneja Pavlin: National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia
 7. Mojca Čepič, Saša Ziherl, Jure Bajc, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič: Physics and nature - a new course for the first year students of physics education
 8. Katarina Susman, Jure Bajc, Jelmer Renema, Irena Drevenšek Olenik, Celia Voetmann: Spread of show physics in Europe
 9. Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Maja Pečar, Katarina Susman, Jure Bajc, Mojca Čepič: Studying anisotropy with wood and microwaves
 10. Saša Ziherl, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Jure Bajc, Mojca Čepič: Wood as a model for liquid crystals
 11. Saša Ziherl, Jure Bajc, Bernarda Urankar, Mojca Čepič: Anisotropy of wood in the microwave region