Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Aljaž Zrnec: Odločitveni model za prilagajanje procesa razvoja informacijskih sistemov individualnim potrebam projektov
 2. Igor Rožanc: Model za kvantitativno spremljanje postopka razvoja programske opreme v skladu z zahtevami četrte stopnje modela zrelostnih stopenj programske opreme
 3. Marko Poženel: Inteligentno razpletanje sej pri izgradnji spletnega podatkovnega skladišča
 4. Nataša Žabkar: Model za spremljanje učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme
 5. Luka Fürst: Sintaksna analiza in indukcija grafnih gramatik

MSc theses (10)

 1. Darko Golec: Vpeljava sistema poslovnega obveščanja v podjetju Mariborska livarna
 2. Petra Batič Radojević: Vpeljava sistema nadzornih plošč v bančno poslovanje
 3. David Vidrih: Modelno vodeni razvoj
 4. Mirjam Dolgan: Nadzorne plošče na portalu Microsoft SharePoint
 5. Rok Štebe: Prototip orodja za modelno voden razvoj javanskih programov
 6. Primož Kralj: Realizacija sistema poslovnega obveščanja v CPK d.d.
 7. Tine Borovnik: Sodobni pristopi k načrtovanju podatkovnih skladišč
 8. Borut Terpinc: Sprejemni testi v procesu agilnega razvoja programske opreme
 9. Damir Lalić: Orodje za vodenje in merjenje učinkovitosti razvoja programske opreme po metodi Scrum
 10. Valter Šorli: Upravljanje matičnih podatkov

Bsc theses (46)

 1. Martina Narobe: Načrt modula za spremljanje evidenc kartičnega poslovanja
 2. Mladen Babić: Podatkovno skladišče za spremljanje poslovanja s transakcijskimi računi
 3. Tomaž Gracar: Vpeljava centra za pomoč notranjim uporabnikom
 4. Boštjan Kranjc: Razvoj programske opreme za vodenje turističnih nastanitev
 5. Anže Orehek: Vzdrževanje in optimizacija cenikov ponudnikov telefonskih storitev
 6. Aleš Koprivnikar: Skupinski razvoj programske opreme z IBM Rational Team Concert
 7. Andrej Rovan: NUnit
 8. Tomaž Karer: Razvoj informacijskega sistema za elektronski pristop k bančnim storitvam
 9. Andraž Cej: Agilni razvoj programske opreme po metodologiji Scrum
 10. Rok Doltar: Specifikacija zahtev v obliki uporabniških zgodb
 11. Peter Tkavc: Upravljanje informacijske infrastrukture z Microsoft System Center Configuration Managerjem
 12. Janez Štupar: Podatkovni strežnik Apache CouchDB in CouchApp aplikacije
 13. Roman Žurga: Izmenjava podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev in informacijskim sistemom Zavoda za zdravstveno zavarovanje
 14. Uroš Smolnik: Orodje za vodenje projektov po metodi Scrum
 15. Viktor Brajak: Avtomatsko generiranje grafičnega uporabniškega vmesnika z označevanjem strežniške javanske kode
 16. Žiga Elsner: Uporaba orodja FitNesse za izdelavo sprejemnih testov
 17. Gašper Završnik: Sistem za upravljanje poslovnih procesov v informacijskem sistemu SAP
 18. Anže Časar: Programsko orodje za vodenje projektov po metodi Scrum
 19. Gašper Rupnik: Razvoj aplikacij za okolje SharePoint
 20. Janez Urevc: Agilni razvoj časopisnega portala po metodi Scrum
 21. Tadej Baša: Implementacija medijskega portala z uporabo odprtokodnega sistema za upravljanje z vsebinami Drupal
 22. Matevž Peterec: Razvoj spletne aplikacije e-Asistent z uporabno spletnega orodja Yii
 23. Neža Čeč: Načrtovanje poslovnih aplikacij za zaslon na dotik
 24. Dejan Mesar: Sistem za sledenje in analizo uporabe računalniških aplikacij
 25. Miha Klun: Standardi in metode za specifikacijo zahtev programske opreme
 26. Dejan Veternik: Avtomatizacija testiranja funkcionalnosti z orodjem Selenium WebDriver
 27. Dimitar Kotevski: Razvoj razširljive programske opreme v Javi
 28. Darko Janković: Razvoj prenosljivih namiznih aplikacij z ogrodjem Qt
 29. Dejan Kostadinovski: Uporaba načrtovalskih vzorcev pri agilnem razvoju programske opreme
 30. Simon Vesel: Pametni telefon kot pripomoček pri športni vadbi
 31. Matej Žebovec: Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba
 32. Matic Volk: Avtomatsko testiranje spletnih strani v okolju Laravel
 33. Matej Škrlep: Testno voden razvoj v programskem ogrodju Symfony2
 34. Miha Zorec: Implementacija brezstičnih pametnih kartic na napravah NFC
 35. Dejan Pavlovič: Razvoj finančno-računovodske aplikacije z uporabo metode Scrum
 36. Rok Alidžanović: Uvajanje agilne metode Scrum v razvoj spletnega portala za zdravo prehrano
 37. Simon Pihler: Uvajanje konceptov vitkosti v proces razvoja programske opreme
 38. Matej Murn: Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum
 39. Andrej Bačnar: Nadgradnja računalniškega orodja za vodenje agilnih projektov programske opreme
 40. Nina Krmavnar: Sprotna dostava programske opreme
 41. Tim Smole: Implementacija brezstičnih pametnih kartic z varnostnim elementom v oblaku
 42. ANDREJ PREMRN: Spletna aplikacija za ocenjevanje ponudnikov prehrane na študentske bone
 43. Bojan Vončina: Analiza sprejemljivosti metodologije Scrum
 44. Tomaž Ahlin: Razvoj lastnega sistema za upravljanje z vsebinami
 45. Andrej Ograjenšek: Uporaba metode Kanban pri razvoju programske opreme
 46. Matija Balantič: Testno voden razvoj programske opreme v Javi EE

Other documents (1)

 1. Viktor Brajak, Simon Petrovčič, Werner Guggenberger, Boštjan Brank: Jekleni silosi za sipke materiale : 2. del - membranske sile pri polnjenju in praznjenju