Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Metod Kovačič: Vpliv tehnologije gojenja na vsebnost glukozinolatov pri tankolistnem dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) z različnih območij Slovenije

MSc theses (1)

 1. Jasmina Horvat: Vsebnost antocianov in drugih fenolnih snovi v poganjkih špargljev (Asparagus officinalis L.) različnih sort

Bsc theses (23)

 1. Nataša Florijančič: Vpliv gostote setve in gnojenja na pridelek motovilca (Valerianella olitoria Poll.) v rastlinjaku
 2. Minka Križaj: Primerjava rasti in razvoja izbranih hibridnih sort paprike (Capsicum annuum L.), gojenih v plastenjaku in na prostem
 3. Anže Vodeb: Hidroponsko gojenje mesečne redkvice (Raphanus sativus L. var. radicula Pers) v plavajočih stiropornih ploščah
 4. Roman Šuštaršič-Kozan: Gojenje sadik bučk (Cucurbita pepo L.) na plavajočem sistemu
 5. Eva Deretić: Učinki mešanih posevkov pri gojenju zelja (Brassica oleracea L. var. capitata L.) na golih in zastrtih tleh
 6. Špela Pečarič: Primerjava sadik čebule (Allium cepa L.) gojenih v šoti in na plavajočem sistemu
 7. Jerica Tuhtar: Kakovost vrtne solate (Lactuca sativa L.) pridelane iz sadik gojenih na različnih rastnih substratih
 8. Nataša Jenko: Primernost različnih sort bučk (Cucurbita pepo L. subsp. pepo cv. group 'Zucchini') za gojenje v osrednji Sloveniji
 9. Saša Purkart: Mikropropagacija linij rukvice (Eruca sativa Mill.) na različnih gojiščih
 10. Borut Troha: Gojenje endivije (Cichorium endivia L.) na plavajočem sistemu
 11. Niko Peroša: Pridelek cepljenih rastlin melone (Cucumis melo L.), gojenih v visokem tunelu
 12. Vesna Brezovšček: Gojenje solate (Lactuca sativa L.) in špinače (Spinacea oleracea L.) na plavajočem sistemu
 13. Saša Klančar: Primerjava rasti in razvoja petih sort zimskega luka (Allium fistulosum L.) v Ljubljani
 14. Emanuela Gorenjak: Učinki mešanih posevkov pri gojenju nizkega fižola (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) na golih in zastrtih tleh
 15. Jan Prpič: Aeroponsko gojenje drobnoplodnega paradižnika [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten]
 16. Veronika Stražar: Gojenje glavnate solate (Lactuca sativa L. var. capitata) na plavajočem sistemu v različnih gnojilnih raztopinah
 17. Tina Bradač: Gojenje navadne rukvice (Eruca sativa Mill.) na plavajočem sistemu z različnimi mineralnimi substrati
 18. Urša Sojar: Gojenje motovilca (Valerianella locusta L.) na plavajočem sistemu
 19. Tine Palčič: Vsebnost nitratov v zelenjadnicah različnega izvora
 20. Ines Markelc: Vsebnost težkih kovin v vrtninah, pridelanih na vrtičkih občine Ljubljana
 21. Polona Čepon: Vpliv cepljenja na rast, razvoj in pridelek solatnih kumar (Cucumis sativus L.), gojenih na inertnih substratih
 22. Tamara Puš: Gojenje navadne rukvice (Eruca sativa Mill.) in tankolistnega dvoredca (Diplotaxis tenuifolia DC.) v lončkih
 23. Marta Dovč: Primerjava rasti in razvoja rukvice rodu Eruca in Diplotaxis

Other documents (5)

 1. Rok Mihelič, Jure Čop, Marijana Jakše, Franci Štampar, Dušica Majer, Stanislav Tojnko, Stanko Vršič: Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje
 2. Marijana Jakše, Nina Kacjan-Maršić: Comparison of asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars and the effect of covering beds
 3. Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald, Marijana Jakše: Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum esculentum Mill.), grown under different climatic conditions
 4. Katja Vadnal, Marijana Jakše, Vesna Alič, Danica Jereb-Bolka: Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine
 5. Marijana Jakše, Janez Hacin, Nina Kacjan-Maršić: Production of rocket (Eruca sativa Mill.) on plug trays and on a floating system in relation to reduced nitrate content