Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Andraž Kovačič: Predlog prenove negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu v smeri kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije

Bsc theses (13)

 1. Nejc Repše: Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 2. Miha Marinič: Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše
 3. Matija Pegam: Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta
 4. Jure Pirc: Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu
 5. Barbara Miko: Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo
 6. Luka Pajek: Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje
 7. Petra Durini: Toplotni mostovi
 8. Urška Kocjančič: Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju
 9. Rajko Jovanović: Hidroizolacijski sistem XYMPEX
 10. Grega Zrim: Preizkus uvedbe novega nanotehnološkega toplotno izolacijskega materiala spaceloft v gradbene konstrukcije
 11. Luka Žveglič: Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje v stavbi FGG
 12. Marko Kolenac: "Celovita" energetska izkaznica
 13. Marko Ahčin: Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje večstanovanjskih stavbah na Jesenicah

Other documents (3)

 1. Hrup vetrnih elektrarn in mogoči vplivi na življenjsko okolje
 2. Mateja Dovjak, Masanori Shukuya, Aleš Krainer: User-centred healing-oriented conditions in the design of hospital environments
 3. Mitja Košir, Aleš Krainer, Mateja Dovjak, Rudi Perdan, Živa Kristl: Alternative to the Conventional Heating and Cooling Systems in Public Buildings