Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

BSc theses (6)

 1. Veronika Sossa: Jezikovna kultiviranost športnih besedil Primorskega dnevnika
 2. Eva Kavčič: Vključevanje gledalca v oddajah Čez planke
 3. Nikoletta Vajda-Nagy: Spremljanje medijev slovenske manjšine v Porabju
 4. Andreja Joković: Novinarska usposobljenost in jezikovna kultiviranost voditeljev na lokalni televiziji
 5. Andreja Hergula: Etnična vitalnost slovenske narodne manjšine v Vojvodini
 6. Jure Verčko: Uporaba tropov v kategoriji plakati in tiskani oglasi na Slovenskem oglaševalskem festivalu 2018

Other documents (8)

 1. Nataša Gliha Komac, Rudi Bartaloth: Učenje slovenskega jezika v Kanalski dolini skozi čas
 2. Nataša Gliha Komac, Rudi Bartaloth: Učenje slovenskega jezika v Kanalski dolini skozi čas
 3. Nataša Gliha Komac: Slovenski jezik s perspektive uporabnikov slovenskega jezika v Italiji
 4. Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac: Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine
 5. Marko Stabej, Monika Kalin Golob, Mojca Stritar Kučuk, Nataša Gliha Komac, Primož Vitez: Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012-2016
 6. Nataša Gliha Komac: Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku
 7. Nataša Gliha Komac, Andreja Žele: Socialnozvrstno označevanje v nastajajočem splošnorazlagalnem slovarju
 8. Nataša Gliha Komac, Maja Mezgec: Jezikovna podoba Kanalske doline