Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Krč

Vseh ključnih besed je 134, ki se skupaj pojavijo 173 krat.
18 ključnih besed (13.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 57 krat (32.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x10.53%zasebni gozdovi, spravilo lesa
5x8.77%pridobivanje lesa, strojna sečnja
4x7.02%stroški, lastniki gozdov, učinki
3x5.26%gozdarstvo
2x3.51%organizacija gozdarskih del, varstvo pri delu, ekonomika, primerjava, interes, gozdovi, organizacija, prihodki, tehnologija, gozdne prometnice
1xhelikoptersko spravilo, površina gozdov, helikopter, anketni vprašalniki, opremljenost lastnikov gozdov, gospodarjenje z gozdom, vrsta informacij, vir informacij, trženje, znanje, gozdni posestnik, izobraževanje lastnikov, posodobitve, gozdarske inštitutcije, povezovanje lastnikov gozdov, GG Bled, Pokljuka, Solčava, neproduktivni čas, produktivni čas, izobraževanje lastnikov gozdov, modeli, gozdne posesti, gospodarjenje z gozdovi, računalniški program, GE Bistra-Borovnica, metoda večkriterialnega ovrednotenja, gozdna ujma, sanacija, tveganje, pozicioniranje sečne glave, premik po sečišču, nezgode, javna služba, dejavniki tveganja, delovne razmere, kmetija Kogel, kleščenje, zasebna gozdna posest, prežagovanje, delovno okolje, poslovanje, komunikacija, gozdna cesta, Gozdno gospodarstvo Bled, gradnja, priprava dela, časovna študija, gozdarski delavci, izboraževanje, stroj za sečnjo, strokovno svetovanje, Timberjack, sečnja iglavcev, intranet, Šenjošt, renta, Žalec, žični žerjavi, oblike povezovanja, delo v gozdu, zasebna podjeta, ujme, Syncrofalke, struktura časov, Postojna, kras, teren, delovišča, normativi, organizacija proizvodnje, lesna biomasa, les za energetsko uporabo, biomasa, lesni sekanci, Ivančna Gorica, primernost terena, lastniki, razpoložljivost lesa, Občina Šentjur, kakovost dela, Bled, delovna mesta, analitične ocene, nagrajevanje delavcev, gozdne ceste, gradnja cest, zadružništvo, Ravnik - Orlovše, agrarne skupnosti, gozdarska panoga, Pohorje, Kozjak, Nanos, sistem normiranja/kazalec porabe časa/enota mere, revirni gozdar, gospodarjenje, revir, terenska služba ZGS, listavci, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dohodek, avtoprevozništvo, gozdarske transportne kompozicije, zasebna podjetja, prevoz lesa, sodelovanje lastnikov, raba strojev, motorna kosa, motorna žaga, občina Tolmin, razvoj podeželja, prodaja lesa, sečnja, podrast, študija dela