Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Branko Alič

Together there are 47 keywords, that are appearing 48 times.
1 of them (2.13 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (4.17 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%recikliranje
1xtrdni jedrni material., elektronska vrstična mikroskopija, modifikacija, Girard reagent T, diferenčna dinamična kalorimetrija, in situ polimerizacija, biorazgradljivost, poloksameri, mikroinkapsulacija, kristalinična nanoceluloza, melamin-formaldehidna smola, melaminsko-formaldehidne smole, celuloza., hidrogel, lepila občutljiva na pritisk, transdermalni sistem, polimerizacija, pripajanje, melaminsko-formaldehidne pene, mehanske lastnosti, vrstični elektronski mikroskop, vlakna, termogel, vpliv plastike na okolje, SAP, mikrostruktura, samoceljenje, cement, superabsorpcijski polimeri, PVC, 3D tisk, smole., plastisoli, penilno sredstvo, beton, molekulska masa, pnevmatika, proizvodnja pnevmatik, devulkanizacija, polimerni materiali, vulkanizacija, reologija, polimerne raztopine, polimerne taline, viskoznost, UV polimerizacija