Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Anton Meden

Together there are 40 keywords, that are appearing 59 times.
4 of them (10 % of all) appear more than once, together appearing 23 times (38.98 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x43.48%rentgenska praškovna difrakcija
6x26.09%kvalitativna fazna analiza
5x21.74%difraktogram
2x8.7%krema za sončenje
1xmehanokemijska sinteza, kovinsko-hidrido-organske mreže, tetrahidridoborati, zeolitska imidazolatna ogrodja, shranjevanje vodika, mikroporozna ogrodja, UV filtri, imidazolati, difraktometer, protibolečinska zdravila, zdravilne učinkovine, surfaktanti, hidrotermalna sinteza, zeolit P, nanodelci, aluminosilikati, ZIF-8 (angl. zeolitic imidazolate framework-8), prehranska dopolnila, livarstvo, kvalitativna in kvantitativna fazna analiza., šumeče tablete, livarski peski, kinetični model, pulzna kemisorpcija, temperaturno programirana desorpcija, vodik, identifikacija, zdravilo, pudri v prahu., platinski katalizator, minerali, zdravila proti depresiji, čistila, fazna analiza, tablete za pomivanje posode, vitamini