Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Amalija Golobič

Vseh ključnih besed je 47, ki se skupaj pojavijo 64 krat.
8 ključnih besed (17.02 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 25 krat (39.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x36%rentgenska praškovna difrakcija
3x12%kvalitativna fazna analiza, prst
2x8%struktura, kvalitativna in kvantitativna fazna analiza, Rietveldovo prilagajanje, kamnine, minerali
1xEDS analiza, kokristal, galij-stroncijev titanat(IV), kvalitativna praškovna analiza, vrstična elektronska mikroskopija, sintranje, mokra kemijska sinteza, nitropiridin-N-oksid, Rietveldova metoda., Mineralna sestava, 4-nitropiridin N-oksid, 2, 6-dihidroksibenzojska kislina, Kokristali, kvantitativna analiza, rentgenska difrakcija, aluminij-kalcijev titanat(IV), kvalitativna analiza, hidroksi-benzojska kislina, rentgenska strukturna analiza, termokemijsko shranjevanje energije, kovinsko-organski porozni materiali, zelena topila, binarni sistem La2O3 – Ta2O5, tablete, tempera in vodene barvice, kvantitativna fazna analiza, vitamini, solvotermalna sinteza, mehanokemijska sinteza, Rentgenska praškovna difrakcija, polimorfizem, izostrukturnost, mineralna sestava kamnin in prsti, kristali, ternarni sistem La2O3-Ta2O5-TiO2, pralni praški, Rentgenska praškovna difrkacija, geometrijski izotopski efekt