Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Boštjan Genorio

Together there are 129 keywords, that are appearing 145 times.
6 of them (4.65 % of all) appear more than once, together appearing 22 times (15.17 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x45.45%grafen
3x13.64%borofen, gorivne celice
2x9.09%elektrokemija, elektrokatalizator, sinteza
1xkovinski substrat, antrakinon, aplikacija, sinteza MXenov, MXeni, lastnosti MXenov, CV, organska topila, organske baterije, ogljikove nanocevke, ciklična voltametrija, elektrokemijska karakterizacija, polimeri, kinoni, grafdiin, MoO2, izrabljene katodne obloge, prvi rez, grafen oksid, nanožice, dekoracija, žlahtne kovine, tribologija, trenje, kompoziti, električna prevodnost, oksidacija, mazivo, obraba, MoO3, Ključne besede: Litij-bor zlitina, edge effect, CVD, trimethylolpropane ethoxylate triacrylate, anionic polymerization, fluorinated reduced graphene oxide, metal fluoride, substrat, baker, zavorna obloga, koeficient trenja, zavorni sistem, 2D material, nikelj, borofeni, reduced graphene oxide, graphene oxide, epoksi smola, ogljikova vlakna, grafenski nanotrakovi, solarni absorber, karakterizacija, grafin, kompozitni materiali, mehanske lastnosti, protective layer, dendrite growth suppression, artificial SEI, Li metal batteries, Li-sulfur batteries, dopiranje z dušikom, redoks aktivne molekule, LiFePO4, Fused deposition modeling, 3D Printing, korozija, eksfoliacija, spektralna selektivnost, Li-ion battery, composite filament, All-solid-state battery, reciklaža, Spark plasma sintering, sodium battery, NASICON, solid electrolyte, reakcija redukcije kisika (ORR), N-dopiran grafen, disperzibilnost, pigmenti, površinska obdelava, titanov dioksid, reduciran grafen oksid, vodikov peroksid, redukcija CO2, elektrokataliza, reakcija redukcije kisika, karakterizacijske tehnike, elektrokemijski katalizator, turbostratični grafen, bliskovito Joulovo segrevanje, Li-ion, NMC, elektrokemijska redukcija CO2, litij-ionske baterije, z dušikom dopiran grafen, glukoza, ionska prevodnost, elektrokemijski biosenzor, komercialne celice, analiza komponent, enoatomni elektrokatalizatorji, ultrazvočna kavitacija, funkcionalizacija, karakterizacija katod., litij-žveplovi akumulatorji, žveplove katode, membrana, etanol, mikrogel, antikorozijske lastnosti, Kataforezni epoksi temeljni premaz, hidrometalurgija, električna vozila, zakonodaja, pokrivnost robov, slana komora, defekti, plinske molekule, difuzijska bariera, DFT, metoda AC-DC-AC, planarni ogljikovi alotropi