Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Benčina

Together there are 47 keywords, that are appearing 52 times.
3 of them (6.38 % of all) appear more than once, together appearing 8 times (15.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x37.5%ultrazvok, sintezna biologija
2x25%obvite vijačnice
1xprirojeni imunski odziv, receptor TLR9, mutageneza skupka gvp, proteinski plinski vezikli, inflamasom NLRP3, lokalizacija, aktivacija NLRP3, peptidi, GvpC, kovalentno povezovanje, od kalcija odvisna transkripcija, sonogenetika, mehansko občutljivi kanali, kalcij, kationski peptidi, transkripcijski faktor NFAT, Imunologija, umetni transkripcijski dejavniki, kalmodulin, efektorji TAL, ovite vijačnice, limfociti Th17, imunski odziv, Ključne besede: RT-LAMP, SARS-CoV-2, diagnostična metoda, adjuvans, antigen, transkripcijski dejavnik, NFAT, nanoogrodje, nanocepivo, jedrni dejavnik aktiviranih celic T, od kalcija odvisna signalizacija, BMDC, IL-23, diferenciacija, biotehnologija, zunajcelični vezikli, oksidativni stres, transkripcijskim aktivatorjem podobni efektorji, umetna celična vezja, imunologija, IL-17