Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matevž Rašković

Together there are 289 keywords, that are appearing 668 times.
102 of them (35.29 % of all) appear more than once, together appearing 481 times (72.01 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
40x8.32%Slovenija
26x5.41%analiza
19x3.95%trženje
14x2.91%zunanja trgovina
13x2.7%kultura
12x2.49%internacionalizacija
11x2.29%poslovanje podjetja, mednarodno poslovanje, trg, podjetje, medkulturno delovanje
9x1.87%raziskave, industrijsko podjetje
8x1.66%Kitajska
7x1.46%poslovno komuniciranje, izvoz, case study, analysis, blagovne znamke, uspešnost poslovanja
6x1.25%market, oglas
5x1.04%proizvodi, culture, trendi, odločanje, tveganje, nakup, strategija, pogajanje
4x0.83%financiranje, konkurenca, mednarodne primerjave, cross-cultural activities, primeri, international business, economic growth, management, research, economic development, vedenje potrošnikov, marketing, Slovenia
3x0.62%cena, neposredne tuje investicije, tekstilna industrija, innovations, vinarstvo, foreign direct investments, potrošnik, tehnologija, China, Rusija, okolje, mednarodno sodelovanje
2x0.42%Kazahstan, diplomacija, ankete, Črna gora, jamstvo, zavarovanje, dokumentarni akreditivi, alkoholne pijače, international comparisons, Poljska, Hrvatska, efektivnost, Italy, decision making, purchasing, consumer behaviour, kozmetika, mednarodno podjetje, informacijska tehnologija, tipi, Lisca, foreign trade, Republika Češka, tržne raziskave, kvaliteta, vinogradništvo, demografija, Srbija, environment, zgodovina, pospeševanje, investicije, data, multinational companies, transport, ocene, logistika, metodologija, multinacionalne družbe, standardi, mednarodne finance, globalizacija, organizacija, entrepreneurship, business schools, Japonska, pospeševanje prodaje
1xdirektno trženje, mednarodna trgovina, Helios, šport, brezalkoholne pijače, socialne mreže, Estonija, medorganizacijsko trženje, starost, Kolinska, Habjan Transport, rrodaja, sponzorstvo, Internet, zadovoljstvo, odnosi s strankami, elektronsko trženje, uspešnost poslčovanja, Slovenska izvozna družba, mednarodna menjava, pogodbe, javno podjetje, international cooperation, programmes, university education, Faculty of Economics, training, uspešnost podjetja, Beti Metlika, izbora, družbena odgovornost, Grundfos Pumpen Vertrieb, nepremičnine, vrednotenje, razvoj, licence, Rihter, strojna industrija, goljufija, preskrbovalne verige, amednarodne primerijave, turizem, turistična geografija, dobsvitelji, sodelovanje, anlaiza, svetovno gospodarstvo, sestanki, potošništvo, krediti, GRC d.o.o., programi, bančništvo, zdravstvo, Italija, panoge dejavnosti, Sitik, prodaja, Cegram, gradbeništvo, vodenje, manager, Kolumbija, davčna utaja, ekonomski razvoj, davek na dodano vrednost, konkurenčnost, podjetništvo, zakonodaja, zunanja politika, ekonomski vidik, factoring, davki, Kozmetika Afrodita, politika, sposobnosti, znanje, teorija, gospodarstvo, osebnost, uinanja trgovina, Spark Promotions, davčni sistemi, direktive ES, trademarks, competition, consumer, educational system, learning, design thinking, segmentation, strategy, demand, online shopping, Brazil, internationalization, innovativeness, finančne institucije, dokumentacija, blago, monetarna politika, denarni sistemi, valuta, plačilni promet, infrastruktura, AIIB, članstvo, kapital, upravljanje, supply, creativeness, commercial enterprise, Trimo, retail trade, suppliers, satisfaction, Electrolux, enterprises, business communication, relationship marketing, electronic marketing, household appliances, Medex, distribucija, evaluation, institutions, spletna trgovina, Etsy, craft, indexes, indicators, reforms, real estate, public debt, trends, renminbi juan, portfolio, Seaway, ladjedelništvo, Nemčija, tekstilno podjetje, strategija trženja, Grammer, avtomobilska industrija, investments, promotion, Korea, cosmetics, konkurenčne prednosti, kmetijstvo, business efficiency, Montenegro, visoko šolstvo, poslovne šole, Ekonomska fakulteta, Poland, podatki, institucije, mladina, Croatia, youth, Kazakhstan, Serbia, identiteta podjetja, image, Pernod Ricard, Turčija, tujci, employment, gross domestic product, Eastern Europe, Asia, comparisons, Macedonia, medosebni odnosi, gumarska industrija, reševanje problemov, conflicts, problem solving, demography, konflikti, produkcija, oglaševanje, planiranje, meritve, Azija, izobraževanje